Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про територіальну підсистему міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.10.2015 р. N 988

Київ

Про територіальну підсистему міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 10 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11), постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" (Постанова N 101), з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у місті Києві:

1. Затвердити Положення про територіальну підсистему міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям у термін до 05 жовтня 2015 року розробити і затвердити за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) Положення про районні ланки територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 

Голова

В. Кличко

 

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
09 вересня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01 жовтня 2015 року N 988

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну підсистему міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає основи створення територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальна підсистема міста Києва), її склад, завдання та рівні.

2. У цьому Положенні термін "територіальна підсистема міста Києва" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у місті Києві і до якої входять районні ланки територіальної підсистеми, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених в Кодексі цивільного захисту України ( N 5403-VI), Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11).

3. Метою створення територіальної підсистеми міста Києва є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у місті Києві.

4. Завданнями територіальної підсистеми міста Києва є:

1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

3) планування заходів цивільного захисту;

4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на території міста Києва, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

11) здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період;

14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;

15) інші завдання, визначені законом.

5. Територіальна підсистема міста Києва складається з районних ланок, що утворюються у районах міста Києва - районними в місті Києві державними адміністраціями.

Положення про районну ланку територіальної підсистеми міста Києва затверджується розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

6. Безпосереднє керівництво здійснюють:

територіальною підсистемою міста Києва - Київський міський голова;

районною ланкою територіальної підсистеми міста Києва - голова районної в місті Києві державної адміністрації.

7. До складу територіальної підсистеми міста Києва та її районних ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту.

8. Для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту функціонують:

на регіональному рівні - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

на місцевому рівні - районні в місті Києві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та об'єктові комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єктів господарювання здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених в установленому порядку положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

9. Управління територіальною підсистемою міста Києва здійснюють на:

регіональному рівні - виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

місцевому рівні - районні в місті Києві державні адміністрації, їх структурні підрозділи з питань цивільного захисту та районні управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

на об'єктовому рівні - керівник суб'єкта господарювання, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які призначаються відповідно до законодавства.

10. Для забезпечення управління діями регіональних, комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; об'єктових та територіальних формувань цивільного захисту; територіальних та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту; добровільних формувань цивільного захисту, що входять до складу територіальної підсистеми міста Києва, здійснюється цілодобове чергування з метою забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку та функціонують:

оперативно-координаційний центр Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

оперативно-чергова служба пункту управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

чергові служби районних в місті Києві державних адміністрацій;

чергові (диспетчерські) служби суб'єктів господарювання.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до організації заходів з ліквідації їх наслідків залучаються представники заінтересованих органів державної влади відповідно до планів взаємодії.

11. Для забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання використовується державна система пунктів управління.

12. До сил цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва належать:

підрозділи (частини) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку";

об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;

об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;

об'єктові та територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту;

добровільні формування цивільного захисту.

13. До складу територіальної підсистеми міста Києва входять територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту, що утворюються органами управління і суб'єктами господарювання відповідно до законодавства.

14. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в місті Києві або в межах конкретної його території відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) встановлюється один із таких режимів функціонування територіальної підсистеми міста Києва:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Режим повсякденного функціонування територіальної підсистеми міста Києва встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

Режим підвищеної готовності тимчасово встановлюється у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у повному обсязі для територіальної підсистеми міста Києва або частково для окремих її ланок, територій, об'єктів.

Режим надзвичайної ситуації тимчасово встановлюється у разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для територіальної підсистеми міста Києва у повному обсязі або частково для окремих її ланок, територій, об'єктів.

Режим надзвичайного стану для територіальної підсистеми міста Києва у повному обсязі або частково для окремих її ланок, територій, об'єктів тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

15. Заходи з реалізації режимів функціонування територіальної підсистеми міста Києва визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11).

Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою міста Києва, є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних, ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

розроблення і виконання цільових програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

16. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях територіальна підсистема міста Києва в повному обсязі переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.

Переведення територіальної підсистеми міста Києва у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

Підготовка територіальної підсистеми міста Києва до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

В особливий період територіальна підсистема міста Києва функціонує відповідно до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

Виконання завдань цивільного захисту під час функціонування територіальної підсистеми міста Києва в умовах особливого періоду здійснюється у взаємодії з відповідним військовим командуванням.

17. Територіальна підсистема, міста Києва та її районні ланки провадять свою діяльність відповідно до планів основних заходів цивільного захисту на рік.

18. Функціонування територіальної підсистеми міста Києва, її районних ланок та проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

19. Заходи із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюються на основі планів реагування на надзвичайні ситуації.

20. На об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.

21. З метою забезпечення здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території міста Києва проводиться постійний моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій.

22. Організація, залучення відповідних сил та засобів до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, призначення керівника таких робіт здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), та інших нормативно-правових актів.

23. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються та забезпечуються органами управління цивільного захисту, що їх утворили, з урахуванням необхідності проведення робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або запобіганням її виникненню в автономному режимі протягом не менш як трьох діб.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали