Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про стан військового обліку на території області у 2018 році та завдання щодо його організації і ведення у 2019 році

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.01.2019 р. N 20

Про стан військового обліку на території області у 2018 році та завдання щодо його організації і ведення у 2019 році

Відповідно до статей 13, 27, 33, 35, 36 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 33, 34, 35, 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статей 17, 18, 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанов Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" (Постанова N 921) (далі - Порядок) та від 04 лютого 2015 року N 45 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 12 (Постанова N 12)) "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час" (далі - Законодавство з питань військового обліку), розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 29 січня 2018 N 57 "Про стан військового обліку на території області у 2017 році та завдання щодо його організації і ведення у 2018 році" (Розпорядження N 57), з метою забезпечення функціонування системи військового обліку та контролю за виконанням громадянами України військового обов'язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку, своєчасного бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов'язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, та у відповідності до інформації щодо стану військового обліку на території області:

1. Взяти до відома інформацію про стан військового обліку на території області за 2018 рік.

2. Визначити керівника апарату облдержадміністрації Б. Гончарука відповідальним за організацію військового обліку на території області.

3. Утворити комісію з перевірки стану військового обліку, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час громадян України в області у складі згідно з додатком.

4. Затвердити, що додаються:

1) завдання з методичного забезпечення військового обліку й підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Волинської області на 2019 рік;

2) план-графік перевірок у 2019 році органів, які забезпечують функціонування системи військового обліку громадян України на території Волинської області;

3) план заходів з військово-облікової роботи на 2019 рік (далі - План заходів).

5. ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1) управління персоналом апарату обласної державної адміністрації (З. Гордієнко) забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов'язаних, які працюють в апараті обласної державної адміністрації, у відповідності до вимог законодавства з військового обліку;

2) керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації організувати роботу з військового обліку у підпорядкованих підрозділах обласної державної адміністрації та вжити заходів щодо її поліпшення;

3) управління охорони здоров'я облдержадміністрації (І. Ващенюк) організувати контроль за виконанням лікувальними закладами, медико-соціальними експертними комісіями обов'язків, визначених законодавством з питань військового обліку, та надання головами медико-соціальних експертних комісій у семиденний термін даних про військовозобов'язаних і призовників, яких визнано інвалідами;

4) голів районних державних адміністрацій спільно з районними (міськими) військовими комісаріатами:

- проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній території та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і на воєнний час та видати розпорядження "Про стан військового обліку на території району в 2018 році та завдання щодо його поліпшення у 2019 році";

- за поданням військових комісаріатів заслуховувати відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо стану військового обліку;

- організувати проведення занять із сільськими, селищними, міськими головами та головами об'єднаних територіальних громад, керівниками підприємств, установ і організацій та особами, відповідальними за ведення військового обліку громадян та їх бронювання;

- організувати підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку громадян та їх бронювання.

6. РЕКОМЕНДУЮ:

1) міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання завдань, визначених підпунктом 4 пункту 5 розпорядження;

2) головному управлінню Національної поліції в області (П. Шпига) організувати:

- взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку;

- подання у двотижневий термін до військових комісаріатів відомостей про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку;

- подання списків громадян до військових комісаріатів, які зараховані (звільнені) в органи Національної поліції;

3) головному територіальному управлінню юстиції в області (А. Кустик) організувати взаємодію з районними (міськими) військовими комісаріатами та зобов'язати органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляти у семиденний термін відповідні військові комісаріати про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені та по батькові, сімейного стану, про випадки реєстрації смерті та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних;

4) обласному військовому комісаріату (Р. Кулик) спільно з сектором мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації:

- організувати контроль за веденням військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях на території області;

- надати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, головам міських, селищних, сільських рад та об'єднаних територіальних громад в організації та веденні військового обліку;

- на підставі інформації та пропозицій, наданих районними (міськими) військовими комісаріатами, підготувати до 01 лютого 2020 року проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо стану військового обліку у 2019 році та завдання на 2020 рік.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 29 січня 2018 року N 57 "Про стан військового обліку на території області у 2017 році та завдання щодо його організації і ведення у 2018 році" (Розпорядження N 57).

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Савченко

 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21.01.2019 N 20

СКЛАД
комісії з перевірки стану військового обліку, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час громадян України в області

Голова комісії

ГОНЧАРУК
Богдан Олександрович

- керівник апарату обласної державної адміністрації

заступник голови комісії

КРИВЕНЮК
Вячеслав Володимирович

- заступник керівника апарату - начальник організаційного управління апарату облдержадміністрації

члени комісії:

КОВАЛЬОВ
Дмитро Леонідович

- старший офіцер відділу військового обліку і бронювання обласного військового комісаріату (за згодою)

МАРУХА
Дмитро Анатолійович

- начальник відділу військового обліку і бронювання обласного військового комісаріату (за згодою)

ОСОСКАЛО
Сергій Віталійович

- офіцер відділу військового обліку і бронювання обласного військового комісаріату (за згодою)

ПЕТРУК
Олександр Олександрович

- головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

 

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

Б. Гончарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 січня 2019 року N 20

ЗАВДАННЯ
з методичного забезпечення військового обліку та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, забезпечення функціонування системи військового обліку на території Волинської області на 2019 рік

N
з/п

Найменування заходів

Строк проведення

Відповідальний за виконання

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

I. Організаційні заходи

1.

Організація роботи щодо ведення військового обліку і бронювання відповідно до планів

протягом року

керівники структурних підрозділів ОДА, РДА, підприємств, установ, організацій, голови сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

2.

Контроль за веденням військового обліку і бронювання

за планом перевірок

заступники голови ОДА, РДА, військові комісари ОВК, Р(М)ВК, завідувачі секторів

 

3.

Контроль виконання громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку

протягом року

керівники структурних підрозділів ОДА, РДА, підприємств, установ, організацій, голови сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

4.

Проведення занять з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах з підвищення кваліфікації

за окремим планом

заступники голови ОДА, РДА, військові комісари ОВК, Р(М)ВК, завідувачі секторів

 

5.

Проведення нарад з питань забезпечення функціонування системи військового обліку та його стану із заслуховуванням посадових осіб, які допустили порушення правил ведення військового обліку

26.06
23.12

голова, заступник голови РДА, керівники структурних підрозділів РДА, підприємств, установ, організацій, голови сільських, селищних та міських рад

 

6.

Інформування Р(М)ВК про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи

у 7-денний термін

керівники структурних підрозділів ОДА, РДА, підприємств, установ, організацій, голови сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

II. Заходи щодо військового обліку призовників і військовозобов'язаних

1.

Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік у Р(М)ВК

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

2.

Зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в Р(М)ВК

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

3.

Виявлення призовників і військовозобов'язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов'язаних на персонально-первинний облік та направлення до Р(М)ВК для взяття на військовий облік

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

4.

Оповіщення на вимогу Р(М)ВК призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до Р(М)ВК і забезпечення їх своєчасного прибуття

за розпорядженням Р(М)ВК

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

5.

Постійна взаємодія з Р(М)ВК щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних з обліковими даними Р(М)ВК, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних

за планом

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

6.

Внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади

у 5-денний строк

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

7.

Надсилання до Р(М)ВК повідомлення про зміну облікових даних та мобілізаційних розпоряджень, що вилучені

щомісяця до 5 числа

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

8.

Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов'язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов'язаних шляхом подвірного обходу

за планом

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

9.

Звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами)

за планом

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

10.

Складення і подання до Р(М)ВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

до 1 грудня

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

11.

Приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до Р(М)ВК для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

12.

Постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних Р(М)ВК

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

13.

Інформування Р(М)ВК про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

14.

Повідомлення Р(М)ВК про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів

щомісяця до 5 числа

РДА, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад

 

15.

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК

постійно

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

16.

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у Р(М)ВК, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та СЗР

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

17.

Надсилання до Р(М)ВК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

у 7-денний строк

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

18.

Оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до Р(М)ВК і забезпечення їх своєчасного прибуття

за розпорядженням Р(М)ВК

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

19.

Забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов'язаних

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

20.

Взаємодія з Р(М)ВК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов'язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

21.

Звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць.

щомісяця

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

22.

Проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами Р(М)ВК, в яких вони перебувають на військовому обліку

за планом (не рідше одного разу на рік)

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

23.

Внесення до особових карток призовників і військовозобов'язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

у 5-денний строк

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

24.

Надсилання до Р(М)ВК повідомлення про зміну облікових даних

щомісяця до 5 числа

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

25.

Складення і подання до Р(М)ВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

до 1 грудня

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

26.

Приймання під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікових документів для подання до Р(М)ВК для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

27.

Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов'язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз'яснювальної роботи

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

28.

Постійне інформування Р(М)ВК про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

29.

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними Р(М)ВК

постійно

керівники державних органів, підприємств, установ та організацій

 

30.

Здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок Р(М)ВК про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання

постійно

керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

31.

Надсилання до Р(М)ВК повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних

щомісяця до 5 числа

керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

32.

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних на запити Р(М)ВК

 

керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

33.

Надсилання до Р(М)ВК або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік

у 2-тижневий строк

керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

34.

Надання Р(М)ВК допомоги у прийнятті призовників і військовозобов'язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов'язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до Р(М)ВК

постійно

керівники органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб

 

35.

Здійснення досудових розслідувань стосовно ухилення військово-зобов'язаних від військового обліку

за зверненням Р(М)ВК

начальники відділів ГУНП

 

36.

Здійснення розшуку, затримання та доставки до Р(М)ВК громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку

за зверненням органів місцевого самоврядування, Р(М)ВК

начальники відділів ГУНП

 

37.

Повідомлення після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану Р(М)ВК, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військово-зобов'язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов'язаних, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

у 7-денний строк

керівники органів державної реєстрації актів цивільного стану

 

38.

Повідомлення Р(М)ВК про призовників і військовозобов'язаних, стосовно яких повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення

у 7-денний строк

начальники органів досудового розслідування

 

39.

Повідомлення Р(М)ВК про призовників, стосовно яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили

у 7-денний строк

голови суду

 

40.

Вилучення та надсилання до відповідних Р(М)ВК військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту

постійно

голови суду

 

41.

Повідомлення Р(М)ВК про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами

у 7-денний строк

голови медико-соціальних експертних комісій

 

42.

Під час проведення призову громадян на строкову військову службу повідомлення Р(М)ВК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні

у 3-денний строк

керівники лікувальних закладів

 

43.

Відповідно до розпоряджень Р(М)ВК та рішень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад своєчасне подання необхідних відомостей до зазначених органів про призовників і військовозобов'язаних, сповіщення їх про виклик до Р(М)ВК шляхом вручення повісток та забезпечення прибуття за викликом

постійно

керівники житлово-експлуатаційні організацій, інших організацій або підприємств та установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків

 

44.

Для зняття з військового обліку військовозобов'язаних, яких після проходження строкової військової служби прийнято на службу до органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби - вилучення у військовозобов'язаних військово-облікових документів, які надсилаються до Р(М)ВК за місцем перебування призовників і військовозобов'язаних на військовому обліку разом з витягами з наказів про прийняття на службу та списком

у 7-денний строк

керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби

 

45.

Повідомлення Р(М)ВК про звільнення військовозобов'язаних із служби, яким повертають під розписку особисті військово-облікові документи та видають довідки

у 7-денний строк

керівники органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку та Державної кримінально-виконавчої служби

 

III. Заходи щодо бронювання військовозобов'язаних

1.

Своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час

у 10-денний термін

відповідальні за ведення військового обліку

 

2.

Повідомлення військового комісаріату, де військовозобов'язані працівники перебувають на військовому обліку про їх бронювання за посадами і зарахування на спеціальний облік

у 5-денний термін

відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Інформування військового комісаріату, про анулювання посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час

у 5-денний термін

відповідальні за ведення військового обліку

 

4.

Уточнення переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) та доведення його до військового комісаріату

до 01.02

відповідальні за ведення військового обліку

 

5.

Уточнення плану вручення посвідчень, списків уповноважених про вручення посвідчень

щомісяця

відповідальні за ведення військового обліку

 

6.

Уточнення плану заміщення військовозобов'язаних працівників, які підлягають призову за мобілізацією

25.06
25.12

відповідальні за ведення військового обліку

 

IV. Звітність з питань військового обліку та бронювання

1.

Надсилання до військового комісаріату повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов'язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями

щомісяця до 5 числа

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та об'єднаних територіальних громад

 

2.

Надання інформації на запити з питань військового обліку та бронювання

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Складання та погодження у військовому комісаріаті Звіту про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня

до 25.12

відповідальні за ведення військового обліку

 

4.

Подання до РДА і РВК Звіту про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня та інформації про стан роботи щодо військового обліку та бронювання військовозобов'язаних

до 10.01

відповідальні за ведення військового обліку

 

5.

Інформування районної держадміністрації (міської ради) та внесення на їх розгляд пропозиції щодо поліпшення стану військового обліку

до 15.01

військові комісари Р(М)ВК

 

V. Виконання інших заходів

1.

Доведення до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій змін в законодавстві щодо військового обліку, військової служби та бронювання

протягом року

заступники голів РДА, військові комісари, завідувачі сектору

 

2.

Проведення роз'яснювальної роботи з військовозобов'язаними працівниками щодо виконання правил військового обліку

протягом року

військові комісари, завідувачі сектору, відповідальні за ведення військового обліку

 

3.

Виготовлення друкарським способом правил військового обліку і вивішування їх на видному місці у відповідних приміщеннях

до 01.02

керівники державних органів, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємств, установ та організацій, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов'язаних

 

4.

Організація оформлення наочної агітації, інформаційних буклетів з питань військового обліку та бронювання, військового обов'язку та мобілізації, проходження військової служби за контрактом

до 01.04

заступники голів РДА, військові комісари, завідувачі сектору, відповідальні за ведення військового обліку

 

5.

Опрацювання та видання необхідної документації для відповідальних за ведення військового обліку

до 01.03

заступники голів РДА, військові комісари, завідувачі сектору, відповідальні за ведення військового обліку

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 січня 2019 року N 20

ПЛАН-ГРАФІК
перевірок у 2019 році органів, які забезпечують функціонування системи військового обліку громадян України на території Волинської області

N
з/п

Адміністративна одиниця (місто, район)

Дата перевірки

Об'єкти перевірки

1

м. Луцьк

з 26 лютого по 07 березня

органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, навчальні та лікувальні заклади (перелік об'єктів перевірки, питання та дати будуть доведені додатково у вигляді Програми перевірки)

2

Ковельський район

з 25 по 26 квітня

3

Луцький район

з 16 по 17 травня

4

Любомльський район

з 25 по 26 липня

5

Шацький район

з 15 по 16 серпня

6

Старовижівський район

з 12 по 13 вересня

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21 січня 2019 року N 20

ПЛАН ЗАХОДІВ
з військово-облікової роботи на 2019 рік

N
з/п

Найменування заходів

Термін проведення

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

I. Організаційні заходи

1

Призначення (покладання обов'язків) відповідального за ведення військового обліку і бронювання в органі державної владі, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі (далі - в установі). Видання наказу (розпорядження) про призначення

січень 2019

керівники установ

 

2

Видання наказу (розпорядження) про встановлення доплати за ведення військового обліку і бронювання для посадових осіб, на яких покладені ці обов'язки

січень 2019

керівники установ

 

3

Відпрацювання нормативних документів щодо організації, ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних згідно з додатком

січень - лютий 2019

відповідальні за ведення військового обліку

 

4

Проведення занять з питань ведення військового обліку і бронювання з відповідальними за ведення військового обліку і бронювання

згідно з планом

військові комісаріати, працівники з питань мобілізаційної роботи, місцевих органів виконавчої влади

 

5

Проведення перевірок стану військового обліку громадян України на території, що обслуговується

згідно з планом

військові комісаріати, працівники з питань мобілізаційної роботи місцевих органів виконавчої влади

 

II. Заходи з військового обліку військовозобов'язаних

1

Перевірка у військовозобов'язаних військових облікових документів (для військовозобов'язаних: військового квитка, тимчасового посвідчення замість військового квитка; для призовників: посвідчення про приписку до призовної дільниці) з метою встановлення факту перебування їх на військовому обліку за місцем проживання

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

2

Виявлення військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку, та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов'язаних до військового обліку військовозобов'язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

3

Подання військовим комісаріатам інформації про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені та по батькові, факту реєстрації смерті громадян чоловічої статі та вилучення військових облікових документів, пільгових посвідчень

щомісяця до 5 числа

відділи реєстрації актів цивільного стану

 

4

Облік змін у військовозобов'язаних і призовників: сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, фахової підготовки, освіти

у разі зміни облікових даних

відповідальні за ведення військового обліку

 

5

Повідомлення військових комісаріатів про зміни облікових даних військовозобов'язаних і призовників

щомісяця до 5 числа

відповідальні за ведення військового обліку

 

6

Повідомлення військових комісаріатів і призовників про військовозобов'язаних та призовників, які заявили про зміни у стані здоров'я

щомісяця до 5 числа

відповідальні за ведення військового обліку

 

7

Повідомлення військових комісаріатів про військовозобов'язаних та призовників, які стали інвалідами

щомісяця до 5 числа

керівники МСЕК

 

8

Ведення журналу перевірок стану військового обліку військовозобов'язаних

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

9

Звірка облікових даних облікових карток (карток первинного обліку) з документами військовозобов'язаних шляхом:
- перевірки наявності та стану військово-облікових документів шляхом збору військово-облікових документів;
- звірки облікових даних облікової картки з даними військових квитків, уточнення особистих даних шляхом особистого спілкування;
- внесення змін облікових даних до облікових документів

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

10

Звірка облікових даних з обліковими даними військового комісаріату шляхом надання у погоджений термін військкомату облікових карток (карток первинного обліку), списків призовників, посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час

згідно з графіком військового комісаріату

відповідальні за ведення військового обліку

 

11

Надання військовому комісаріату даних про реєстрацію, банкрутство, ліквідацію підприємств, установ, організацій на території, що обслуговується

щомісяця до 5 числа

структурні підрозділи головного управління статистики

 

12

Проведення роз'яснювальної роботи серед військовозобов'язаних про неухильне дотримання вимог законів щодо військового обліку та виконання військового обов'язку в запасі

систематично протягом року

керівники установ, відповідальні за ведення військового обліку

 

13

Взаємодія з військовим комісаріатом, надання допомоги у проведенні мобілізаційних заходів

постійно

керівники установ, відповідальні за ведення військового обліку

 

14

Забезпечення оповіщення військовозобов'язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів. Сприяння їх своєчасній явці за цим викликом

у разі отримання розпорядження військового комісаріату

керівники установ, відповідальні за ведення військового обліку

 

III. Заходи з бронювання військовозобов'язаних

1

Аналіз забезпеченості працівниками підприємств - виконавців мобілізаційних завдань в особливий період

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

2

Визначення відповідно до Переліків посад військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

 

Бронювання військовозобов'язаних шляхом:
- виготовлення посвідчення про бронювання та повідомлення про бронювання, заповнення їх з дотриманням встановлених вимог;
- передача у військовий комісаріат посвідчень про бронювання, повідомлень про бронювання, військових квитків та облікових карток;
- отримання у військкоматі посвідчень про бронювання, військових квитків та облікових карток

у десятиденний термін

відповідальні за ведення військового обліку

 

3

Внесення змін та виправлень у посвідчення про відстрочку по призову та інформування про це військового комісаріату

у разі змін до 5 числа

відповідальні за ведення військового обліку

 

4

Анулювання посвідчення про відстрочку за призовом та інформування про це військового комісаріату

у разі змін до 5 числа

відповідальні за ведення військового обліку

 

5

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

постійно

відповідальні за ведення військового обліку

 

6

Підготовка та подання органу місцевого самоврядування, державному органу звіту про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня поточного року, та інформації про стан роботи з бронювання військовозобов'язаних

до 20 січня

відповідальні за ведення військового обліку

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали