Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про скаргу уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарського В. В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 14 березня 2019 року за N 21-36-7146

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2019 року N 577

Київ

Про скаргу уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарського В. В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 14 березня 2019 року за N 21-36-7146

До Центральної виборчої комісії 14 березня 2019 року надійшла скарга уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарського В. В., який діє від імені кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю.

У скарзі суб'єкт звернення просить "скасувати постанову Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 від 12 березня 2019 року N 8 "Про утворення дільничних виборчих комісій в межах ТВО 64"; достроково припинити повноваження усього складу Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 у зв'язку із порушенням нею Закону України "Про вибори Президента України"; встановити, що кандидати на пост Президента України, які мають право подання кандидатур до складу окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64, можуть внести подання до Центральної виборчої комісії щодо кандидатур для включення до складу зазначеної окружної виборчої комісії; зобов'язати окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 після сформування її нового складу утворити дільничні виборчі комісії з виборів Президента України в межах територіального виборчого округу N 64 з неухильним дотриманням вимог Закону України "Про вибори Президента України".

Крім того, 15 березня 2019 року до Комісії уповноваженим представником кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарським В. В. подано доповнення, а 16 березня 2019 року - пояснення до скарги.

Суб'єкт звернення зі скаргою в указаних документах обґрунтовує свої вимоги тим, що постановою окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 від 12 березня 2019 року N 8 утворено дільничні виборчі комісії з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу N 64 без дотримання принципу рівномірності територіального розподілу керівних посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання кандидатур.

Також суб'єктом звернення зі скаргою у доповненні до скарги зазначено, що "при формуванні дільничних виборчих комісій" порушено "принцип формування дільничних виборчих комісій - приблизну рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання". Зокрема, вказано, що "дотримання принципу рівномірності територіального розподілу посад у даному випадку полягає в наданні кандидату на пост Президента Україні Вілкулу Олександру Юрійовичу 11 % керівних посад у дільничних виборчих комісіях виборчих дільниць, утворених у межах м. Коростеня, від визначеної кількості керівних посад відносно поданих кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Таким чином, сукупна кількість посад голови, заступника голови, секретаря дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у м. Коростені, від кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. має становити 6,8 осіб.

Натомість унаслідок неправомірних дій окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N 64, викладених у самій скарзі, грубого порушення принципу невтручання інших суб'єктів виборчого процесу в роботу виборчих комісій, кандидат на пост Президента України Вілкул О. Ю. отримав у м. Коростені одну керівну посаду - голови середньої виборчої дільниці".

На підтвердження викладених у скарзі обставин до неї, зокрема, додано копію постанови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 від 12 березня 2019 року N 8.

На виконання частини п'ятої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) копію скарги надіслано суб'єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 15 березня 2019 року надійшли пояснення окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64, у яких її голова Гурін О. В. зазначив: "По суті скарги від кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. можу пояснити слідуюче: після опрацювання подань членів кандидатур до складу ДВК з виборів Президента України, після внесення до АІС "Вибори" відповідних подань було отримано розрахунок квот керівних посад у складі ДВК (звіт АІС "Вибори" АР-6 додається). Всього було розраховано кількість квот - 61 керівних посад в межах ОВК ТВО N 64 від кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю.

Усі визначені АІС "Вибори" керівні посади від кожного суб'єкта подання в межах ОВК ТВО N 64 були враховані повністю. Жодних керівних посад у складі ДВК від того чи іншого кандидата на пост Президента України змінено не було".

На підтвердження своїх пояснень голова окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 надав розрахунок квот керівних посад у складі дільничних виборчих комісій для кандидатів на пост Президента України. Відповідно до вказаного розрахунку (станом на 10 березня 2019 року) кандидату на пост Президента України Вілкулу О. Ю. було розподілено керівні посади таким чином: для великих виборчих дільниць - 5, для середніх виборчих дільниць - 14, для малих виборчих дільниць - 42.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали, пояснення суб'єкта оскарження, а також беручи до уваги іншу наявну в Комісії інформацію, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Комісії від 18 лютого 2019 року N 331 утворено окружну виборчу комісію з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 91 Закону та пунктів 2.1 (Порядок N 114), 2.2 (Порядок N 114), 2.4 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України (Порядок N 114), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року N 114 (із змінами), кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій. Від імені кандидата на пост Президента України суб'єктом звернення зі скаргою може бути також уповноважений представник кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2019 року N 104 (Постанова N 104) Вілкула О. Ю. зареєстровано кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, а постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2019 року N 103 (Постанова N 103) - уповноваженого представника цього кандидата у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарського В. В.

Частиною шостою статті 93 Закону та пунктом 3.4 Порядку (Порядок N 114) передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до Центральної виборчої комісії.

Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 94 Закону, відповідно до якої скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п'яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.

Таким чином, Центральна виборча комісія констатує, що скаргу подано належним суб'єктом звернення зі скаргою до належного суб'єкта розгляду скарги та в установлені Законом строки.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92, частиною шостою статті 103 Конституції України порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом. Спеціальним законом, який регламентує відповідне питання, є Закон.

Порядок утворення дільничних виборчих комісій регламентовано статтею 24 Закону.

Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі (частина друга статті 24 Закону).

За змістом частини одинадцятої статті 24 Закону кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (крім Міністерства закордонних справ України) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії (для закордонної виборчої дільниці - за поданням Міністерства закордонних справ України), може бути призначена на керівну посаду в цій комісії тільки у разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається окружною виборчою комісією (для закордонної виборчої дільниці - Центральною виборчою комісією). При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання.

Водночас відповідно до пунктів 1.2 (Порядок N 71), 1.3 Порядку розподілу керівних посад у дільничних виборчих комісіях з виборів Президента України між суб'єктами подання кандидатур до складу цих комісій (Порядок N 71), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 березня 2014 року N 71 (далі - Порядок), кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у складі дільничних виборчих комісій окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу - голів, заступників голів та секретарів комісій.

Така частка залежить від кількості кандидатур від відповідних суб'єктів подання, включених до складу дільничних виборчих комісій.

Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії звичайних та спеціальних виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць.

Під час призначення на керівні посади суб'єктам подання забезпечується приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання (пункт 1.6 Порядку (Порядок N 71)).

При цьому згідно з пунктом 1.8 Порядку (Порядок N 71) визначення пропорційних часток керівних посад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спеціальних виборчих дільниць для кожного суб'єкта подання кандидатур може здійснюватися за допомогою інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Постановою окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 від 12 березня 2019 року N 8 "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу N 64" утворено дільничні виборчі комісії з виборів Президента України в межах територіального виборчого округу N 64.

Визначення пропорційних часток керівних посад у дільничних виборчих комісіях виборчих дільниць територіального виборчого округу N 64 для кожного суб'єкта подання кандидатур здійснювалося окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 за допомогою інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

У свою чергу аналіз відомостей про склад дільничних виборчих комісій інформаційно-аналітичної системи "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", сформованих Комісією станом на 15 березня 2019 року, свідчить про дотримання пропорційності частки розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах територіального виборчого округу N 64.

За таких обставин окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 під час прийняття оскаржуваної постанови від 12 березня 2019 року N 8 дотримано вимоги частини одинадцятої статті 24 Закону щодо права на пропорційну частку кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях для кожного суб'єкта внесення відповідного подання в межах територіального виборчого округу N 64.

Разом з тим, проаналізувавши розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу N 64 на предмет дотримання приблизної рівномірності територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання, Комісія дійшла висновку, що під час здійснення відповідного розподілу в межах територіального виборчого округу N 64 окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 загалом дотримано таку рівномірність.

Також Центральна виборча комісія звертає увагу, що Законом не передбачено процедури обчислення приблизної рівномірності територіального розподілу керівних посад у межах територіального виборчого округу.

З огляду на викладене підстав для задоволення скарги в частині скасування постанови окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64 від 12 березня 2019 року N 8 "Про утворення дільничних виборчих комісій з виборів Президента України звичайних та спеціальних виборчих дільниць територіального виборчого округу N 64" немає.

Щодо решти вимог скарги Центральна виборча комісія зазначає, що ці вимоги є похідними від зазначеної вище вимоги та ґрунтуються на доводах суб'єкта звернення зі скаргою, які, на його думку, свідчать про протиправність оскаржуваного рішення окружної виборчої комісії, однак які не отримали підтвердження під час розгляду скарги. Указане обумовлює відмову в задоволенні скарги також в іншій частині.

Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, одинадцятої статті 24, статей 91 - 98 Закону України "Про вибори Президента України", Порядку розподілу керівних посад у дільничних виборчих комісіях з виборів Президента України між суб'єктами подання кандидатур до складу цих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 березня 2014 року N 71 (Порядок N 71), Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 березня 2014 року N 114 (Порядок N 114), керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні скарги уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарського В. В. на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, який діє від імені кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю.

2. Копію цієї постанови надіслати кандидату на пост Президента України Вілкулу О. Ю., уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Вілкула О. Ю. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Забарському В. В. на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, окружній виборчій комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N 64.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали