Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про скаргу Павлова Ю. В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 25 червня 2019 року за N 21-30-24782

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2019 року N 1362

Київ

Про скаргу Павлова Ю. В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 25 червня 2019 року за N 21-30-24782

До Центральної виборчої комісії 25 червня 2019 року надійшла скарга Павлова Юрія Володимировича на дії кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Вадатурського Андрія Олексійовича.

У скарзі суб'єкт звернення просить "визнати протиправними дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурського Андрія Олексійовича, що полягають у поширенні серед виборців друкованих матеріалів передвиборної агітації у формі листівок "Майбутнє громади - в наших руках!", "За успішні громади! Зробимо їх разом!" без відомостей про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск; прийняти рішення про попередження кандидату у народні депутати України Вадатурському Андрію Олексійовичу за вчинення даних протиправних дій".

Суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що він 20 червня 2019 року у власній поштовій скриньці виявив друковані матеріали передвиборної агітації кандидата в народні депутати України Вадатурського А. О., а саме: дві листівки із заголовками "Майбутнє громади - в наших руках!" та "За успішні громади! Зробимо їх разом!", що не містять відомостей про їх замовника, установу, яка здійснила друк, або вказівки, що друк здійснено з використанням обладнання, яке належить політичній партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

На підтвердження зазначеного Павлов Ю. В. додав до скарги вказані листівки.

На виконання частини десятої статті 111 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон) копії скарги з доданими до неї матеріалами 25 червня 2019 року надіслано суб'єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Центральної виборчої комісії 26 жовтня 2019 року надійшло пояснення кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурського А. О., у якому йдеться про те, що листівки "Майбутнє громади - в наших руках!" та "За успішні громади! Зробимо їх разом!" не можуть розцінюватися як агітаційні матеріали відповідно до Закону (Закон N 4061-VI), оскільки не містять жодних закликів чи спонукань голосувати або не голосувати за нього як кандидата в народні депутати України або політичні партії, є частиною системної діяльності щодо виконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України" та його регулярним звітним матеріалом як народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі N 130. Крім того Вадатурський А. О. зазначив, що Закон України "Про статус народного депутата України" не містить вимог стосовно того, що друковані звітні матеріали народного депутата України повинні містити відомості про їх замовника, установу, яка здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить депутату, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Постановою Центральної виборчої комісії від 11 червня 2019 року N 975 (Постанова N 975) Вадатурського Андрія Олексійовича зареєстровано кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130.

За змістом частин першої (Закон N 4061-VI) та другої статті 108 Закону (Закон N 4061-VI) та пунктів 2.1 (Порядок N 133), 2.2 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України (Порядок N 133), затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133 (далі - Порядок), виборець, чиї особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, дії кандидата в народні депутати України. Частиною восьмою вказаної статті Закону (Закон N 4061-VI) та пунктом 3.4 Порядку (Порядок N 133) передбачено, що скарга на дії чи бездіяльність кандидата в народні депутати України може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону (Закон N 4061-VI) скаргу подано належним суб'єктом звернення зі скаргою до належного суб'єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, а також пояснення суб'єкта оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата в депутати або партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України (частина перша статті 68 Закону (Закон N 4061-VI)).

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 68 Закону (Закон N 4061-VI) передвиборна агітація може проводитися у формі розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

Частинами п'ятою (Закон N 4061-VI), сьомою статті 69 Закону (Закон N 4061-VI) визначено, що кандидат у народні депутати України, зареєстрований в одномандатному виборчому окрузі, на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить політичній партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Відповідно до частини двадцять третьої статті 74 Закону (Закон N 4061-VI) виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, забороняються.

За змістом частини першої (Закон N 4061-VI), пункту 5 частини другої статті 61 Закону (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України в разі порушення кандидатом обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

Частинами першою - третьою статті 112 Закону (Закон N 4061-VI) встановлено, що докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій комісії суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи.

Якщо суб'єкт звернення, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги (частини четверта (Закон N 4061-VI) та сьома статті 112 Закону (Закон N 4061-VI)).

Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом.

Згідно з частиною другою статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Надані суб'єктом звернення зі скаргою як докази листівки із заголовками "Майбутнє громади - в наших руках!" та "За успішні громади! Зробимо їх разом!" засвідчують факт розповсюдження листівок і не дають можливості встановити, що вони є матеріалами передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурського А. О.

Отже, до скарги не додано доказів на підтвердження того, що оскаржувані дії суб'єкта оскарження є його передвиборною агітацією, що не дає Центральній виборчій комісії підстав зробити висновок про порушення обмежень стосовно ведення передвиборної агітації в одномандатному виборчому окрузі N 130 кандидатом у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурським А. О.

Крім того, згідно з частиною шостою статті 69 Закону (Закон N 4061-VI) кандидат у народні депутати України, зареєстрований в одномандатному виборчому окрузі, зобов'язаний подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.

Слід зазначити, що примірники матеріалів передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурського А. О., а саме листівки "Майбутнє громади - в наших руках!" та "За успішні громади! Зробимо їх разом!" до Центральної виборчої комісії не подавалися.

Таким чином, вимога щодо прийняття Центральною виборчою комісією рішення про оголошення попередження кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурському А. О. не підлягає задоволенню, а отже, Комісія не має підстав для задоволення вимоги щодо визнання дій указаного кандидата в народні депутати України протиправними.

Згідно з частиною четвертою статті 113 Закону (Закон N 4061-VI) при розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

Підставою для задоволення скарги є встановлення виборчою комісією, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори народних депутатів України.

Порушення суб'єктом оскарження законодавства про вибори народних депутатів України суб'єктом звернення зі скаргою не доведено. З доданих до скарги матеріалів неможливо встановити, що оскаржувані дії суб'єкта оскарження є діями, спрямованими на проведення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України (пункт 1 частини третьої статті 113 Закону (Закон N 4061-VI)).

З огляду на викладене Комісія не має підстав для задоволення скарги Павлова Ю. В.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 68 (Закон N 4061-VI), частин п'ятої (Закон N 4061-VI), сьомої статті 69 (Закон N 4061-VI), статей 108 - 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року N 133 (Порядок N 133), керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в задоволенні скарги Павлова Юрія Володимировича на дії кандидата в народні депутати України Вадатурського Андрія Олексійовича, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі N 130.

2. Копію цієї постанови надіслати Павлову Ю. В. та кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 130 Вадатурському А. О.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали