Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Роз'яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2019 року N 900

м. Київ

Про Роз'яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України

З метою забезпечення однакового застосування законодавства про вибори народних депутатів України щодо надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України, за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори та практики проведення виборів в Україні, відповідно до частини першої, пунктів 1 (Закон N 4061-VI), 12 (Закон N 4061-VI), 22 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), статей 77 (Закон N 4061-VI), 78 (Закон N 4061-VI), 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 1, 2, 11 - 13, частиною другою статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
24.05.2019 N 900

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон) щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

1. За змістом частини першої статті 77 Закону (Закон N 4061-VI) у виборчому процесі з позачергових виборів народних депутатів України можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських організацій.

2. Відповідно до частини двадцять другої статті 107 Закону (Закон N 4061-VI) громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України (далі - клопотання) у порядку, передбаченому Законом.

3. У клопотанні зазначаються назва громадської організації, територія, на яку поширюється її діяльність, вид та дата проведення виборів депутатів, про дозвіл на яких мати офіційних спостерігачів звернулася громадська організація, територія, на якій громадська організація просить дати дозвіл мати офіційних спостерігачів.

Клопотання підписується керівником відповідної громадської організації або іншою уповноваженою на це відповідно до статуту громадської організації особою та засвідчується печаткою організації (за наявності).

З метою підтвердження дотримання громадськими організаціями вимог Закону (Закон N 4061-VI) щодо віднесення до їх статутної діяльності питань виборчого процесу та спостереження за ним до клопотання додаються посвідчені громадською організацією або в іншому встановленому законом порядку копії її статуту (витягу із статуту) та документа, який підтверджує державну реєстрацію громадської організації.

4. Клопотання з доданими до нього документами подається до Центральної виборчої комісії у письмовій (паперовій) формі на (паперових носіях) не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування.

У разі надходження клопотання та доданих до нього документів засобами електронної пошти (в електронній формі) вони опрацьовуються Центральною виборчою комісією в установленому законом порядку після надходження цих документів у письмовій (паперовій) формі, крім тих, які засвідчені кваліфікованим електронним підписом. У такому разі днем подання клопотання вважається день його отримання Центральною виборчою комісією в письмовій (паперовій) формі.

5. У разі надходження до Центральної виборчої комісії клопотання, підписаного іншою, ніж зазначено в абзаці другому пункту 3 цього Роз'яснення, особою та/або від іншого, ніж громадська організація, суб'єкта, відповідне клопотання разом з доданими до нього документами повертається листом за підписом члена Центральної виборчої комісії в порядку, визначеному частиною сьомою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" відповідному суб'єкту його подання.

6. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу.

7. Центральна виборча комісія відмовляє в наданні дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів у разі, якщо:

- питання виборчого процесу та спостереження за ним не належать до статутної діяльності громадської організації;

- громадська організація, яка звернулась з клопотанням, не зареєстрована в установленому законом порядку;

- клопотання громадської організації з доданими до нього документами надійшло пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування.

8. Про прийняте згідно з пунктом 6 цього Роз'яснення рішення Центральна виборча комісія повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Якщо представник громадської організації в указаний строк не отримав копії відповідного рішення, воно надсилається громадській організації.

9. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

10. Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань громадських організацій Центральна виборча комісія офіційно публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах депутатів.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали