Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 22 січня 2019 року N 28

Про Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року N 1067 (Положення N 1067/2011), пунктів 10 - 12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 355 (Постанова N 355), Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03.11.2005 N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.11.2011 N 637 (Рішення N 637)), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Внести радіообладнання до розділу I Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (Рішення N 68) (далі - Реєстр) згідно з додатком 1.

2. Надати виробникам код реєстраційного номера виробника згідно з додатком 2, включивши таку інформацію до розділу II Реєстру (Рішення N 68).

3. Внести зміни до позиції 1088 розділу IV Реєстру (Рішення N 68), виклавши її в новій редакції згідно з додатком 3.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток 1
до рішення НКРЗІ
22.01.2019 N 28

Номер за порядком

Реєстраційний номер конкретного типу радіообладнання (РЕЗ або ВП, продукції, комплекту постачання)

Описова ідентифікація продукції

Заявлені умови застосування

Інформація для ідентифікації продукції

Документ про відповідність

Примітка

Дані про реєстраційні дії

29

UA RF:1CONT0005

Пристрій автомобільний радіолокаційний т. м. "Continental" моделі SRR2-A, виробництва "АДС Автомотів Дістанс Контрол Сістемс ГмбХ",, Пітер-Дорніер-Штрассе 10, 88131, Ліндау, Німеччина
("ADC Automotive Distance Control Systems GmbH", Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau, Germany)

Позиція 1 додатка до рішенням НКРЗІ від 23.10.2018 N 549 (Рішення N 549)

Продукція серійного випуску

Декларація про відповідність від 23.10.2018 б/н

Уповноважений представник: ТОВ "АТК-11", код ЄДРПОУ 37849004

рішення НКРЗІ від 22.01.2019 N 28

30

UA RF:1CONT0006

Пристрій автомобільний радіолокаційний т. м. "Continental" моделі SRR3-A, виробництва "АДС Автомотів Дістанс Контрол Сістемс ГмбХ",, Пітер-Дорніер-Штрассе 10, 88131, Ліндау, Німеччина
("ADC Automotive Distance Control Systems GmbH", Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau, Germany)

Позиція 2 додатка до рішенням НКРЗІ від 23.10.2018 N 549 (Рішення N 549)

Продукція серійного випуску

Декларація про відповідність від 23.10.2018 б/н

Уповноважений представник: ТОВ "АТК-11", код ЄДРПОУ 37849004

рішення НКРЗІ від 22.01.2019 N 28

31

UA RF:1CONT0007

Пристрій автомобільний радіолокаційний т. м. "Continental" моделі SRR3-B, виробництва "АДС Автомотів Дістанс Контрол Сістемс ГмбХ", Пітер-Дорніер-Штрассе 10, 88131, Ліндау, Німеччина
("ADC Automotive Distance Control Systems GmbH", Peter-Dornier-Strasse 10, 88131, Lindau, Germany)

Позиція 3 додатка до рішенням НКРЗІ від 23.10.2018 N 549 (Рішення N 549)

Продукція серійного випуску

Декларація про відповідність від 23.10.2018 б/н

Уповноважений представник: ТОВ "АТК-11", код ЄДРПОУ 37849004

рішення НКРЗІ від 22.01.2019 N 28

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу радіотехнологій
Департаменту ліцензування

О. Кузнецов

 

Додаток 2
до рішення НКРЗІ
22.01.2019 N 28

N поз.

Найменування виробника, адреса його місцезнаходження

Назва уповноваженого представника

Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України

Код реєстраційного номера виробника

Інша інформація про виробника або його уповноваженого представника

Дані про реєстраційні дії

21

"ХЕЛЛА ГмбХ та Ко. КГаА", Ріксбекер Стріт 75, 59552 Ліппштад, Німеччина
("HELLA GmbH & Co. KGaA" Rixbecker Street 75, 59552 Lippstadt, Germany)

ФОП Руденко А. В.
код ЄДРПОУ 2696517414

"Hella"

1HELA

 

рішення НКРЗІ від 22.01.2019 N 28

22

"Інфінет Мальта Лтд", Левел 1, Британниа Хоусе, вул. 9 Олд Бакери, Валлетта ВЛТ1450 Мальта ("Infinet Malta Ltd", Level 1, Britannia House, 9 Old Bakery Street, Valletta VLT 1450, Malta)

ТОВ "ІНФОРМЗВ'ЯЗОК - УКРАЇНА"
код ЄДРПОУ 40002422

"InfiNet Wireless"

1INFI

 

рішення НКРЗІ від 22.01.2019 N 28

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу радіотехнологій
Департаменту ліцензування

О. Кузнецов

 

Додаток 3
до рішення НКРЗІ
22.01.2019 N 28

N
з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника

Класи-
фікація
РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП

Призначення РЕЗ або ВП

Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП

Клас випроміню-
вання

Умови експ-
луатації

Документ про підтвердження відповідності

Примітки

номер

Дата

Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв'язку

1088

Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM4401e типу MBAR304DE та MBAR307DE, торговельного найменування DM4601e типу MBAR304NE та MBAR307NE з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем, виробництва "Motorola Solutions Germany GmbH", Німеччина

Розділ 3

185 (Рішення N 185)28

03.04.2018
22.01.2019

Аналоговий ультракоротко-
хвильовий радіотелефонний зв'язок
(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)
---
Цифровий транкінговий радіозв'язок
(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2,
TS 102 361-3, TS 102 361-4)
---
Цифровий ультракоротко-
хвильовий радіозв'язок
(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2,
TS 102 361-3)
---
Широкосмуговий радіодоступ
(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)

Організація аналогового ультракоротко-
хвильового радіотелефонного зв'язку
 
---
Організація цифрового транкінгового радіозв'язку
 
 
 
---
Організація цифрового ультракоротко-
хвильового радіотелефонного зв'язку
 
---
Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами
IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1

150,05 - 156,7625 МГц
156,8375 - 162,05 МГц
163,2 - 168,5 МГц
 
 
 
 
----
150,05 - 156,7625 МГц
156,8375 - 162,05 МГц
163,2 - 168,5 МГц
 
 
 
 
---
150,05 - 156,7625 МГц
156,8375 - 162,05 МГц
163,2 - 168,5 МГц
 
 
 
 
---
2400 - 2483,5 МГц

11K0F3E
 
 
 
 
 
 
---
7K60FXD
7K60FXW 7K60FXE
 
 
 
 
---
7K60FXD
7K60FXW 7K60FXE
 
 
 
 
---
1M00FXW
1M00GXW
20M0G1W 20M0D1W

УВ61
РІ 24-1-1
РІ 24-2-1
РІ 24-3

Декларація про відповідність
ТОВ "Моторола Солюшинс Юкрейн" від 27.02.2018
(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.109.0077-18 від 27.02.2018)

 

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу радіотехнологій
Департаменту ліцензування

О. Кузнецов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали