Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ратифікацію Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України постановляє:

Ратифікувати Грантову угоду (Проект "Миколаївводоканал" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 19 жовтня 2018 року в м. Києві (додається), яка набирає чинності з дати її ратифікації.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 416-IX

 

  

ГРАНТОВА УГОДА
Проект "Миколаївводоканал"  
(Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)
за Програмою "E5P"
між Україною та Європейським інвестиційним банком

Київ, 19 жовтня 2018 року

УКРАЇНА,

з однієї сторони,

та

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
з його Головним офісом за адресою Люксембург, L-2950,
бульвар Конрада Аденауера, 98-100, в особі [•]
(далі - "ЄІБ" або "Банк"),

з іншої сторони,

та спільно як "Сторони", домовились про таке:

Стаття 1 - Мета

1(1) 2 лютого 2010 року Україна та Банк уклали Фінансову угоду (Миколаївводоканал ("Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві")) (далі - "Фінансова угода"), із подальшими змінами, на суму, що дорівнює 15540000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч) Євро ("позика ЄІБ"), з метою підтримки відновлення та модернізації об'єктів водопостачання, а також водовідведення та очисних споруд "Миколаївводоканалу", який являється комунальним підприємством Миколаївської міської ради.

1(2) 11 листопада 2011 року Асамблеєю вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології ("Фонд E5P") було схвалено грант на суму 5110000 (п'ять мільйонів сто десять тисяч) Євро з коштів Фонду E5P ("Грант", як його більш докладно визначено у пункті 3(1) цієї Угоди) на фінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві", опис якого міститься у Додатку I ("Проект"), і виконання якого доручено ЄІБ.

Мета цієї угоди ("Угода") полягає у визначенні умов надання Гранту на фінансову та технічну підтримку Проекту.

1(3) Грант надається Україні, що діє через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ("Бенефіціар") спільно з Міністерством фінансів України. Україна повинна передати Грант "Миколаївводоканалу" ("Реципієнт") на підставі угоди між Міністерством фінансів України, Бенефіціаром, Миколаївською міською радою та Реципієнтом. Україна (діючи через Бенефіціара) зобов'язується забезпечити використання Гранту для фінансування Проекту відповідно умовам, визначеним у цій Угоді.

1(4) Загальна інвестиційна вартість Проекту, що може співфінансуватися з коштів Гранту, оцінюється у 31080000 (тридцять один мільйон вісімдесят тисяч) Євро.

1(5) 14 червня 2005 року Україною і Банком було підписано Рамкову угоду, що регулює діяльність Банку в Україні, яку 7 лютого 2006 року було ратифіковано Верховною Радою України Законом України N 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" (далі - "Рамкова угода", із подальшими замінами та перепідписаннями час від часу), яка набрала сили 8 квітня 2006 року і яка буде залишатися повністю чинною протягом строку дії цієї Угоди. Україна підтверджує, що Проект належить до сфери дії Рамкової угоди, що між іншим забезпечує Банку право користуватися щодо своєї діяльності на території України режимом, що надається міжнародним фінансовим організаціям, який є найбільш сприятливим щодо будь-якої такої діяльності.

1(6) На дату підписання цієї Угоди Україна є державою - учасницею Нью-йоркської конвенції 1958 року про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень

1(7) Обробка персональних даних повинна здійснюватися Банком у відповідності до застосовних актів законодавства Європейського Союзу про захист осіб щодо обробки персональних даних органами та установами ЄС та про вільний рух таких даних.

1(8) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов'язаний дотримуватися Переліку санкцій (як їх визначено нижче) і що Банк, таким чином, не має права прямо або опосередковано надавати кошти Особі під санкціями (як це визначено нижче) або на користь такої особи.

1(9) Слід розуміти, що посилання у цій Угоді на Статті, Декларативні частини та Додатки є посиланнями відповідно на статті, декларативні частини та додатки цієї Угоди.

1(10) У цій Угоді:

"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів у будь-який спосіб, прямо або опосередковано, з наміром їх використання або з усвідомленням того, що вони, повністю або частково, будуть використані для здійснення правопорушень за визначенням у Статтях з 1 до 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/ПВД від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом.

"Період виконання" розуміється відповідно визначенню у Статті 2(1).

"Відмивання грошей" означає:

(a) присвоєння або передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

"Заборонена поведінка" означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику.

"Заборонена практика" означає будь-яке:

(i) Практику силових методів, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(ii) Практику Змови, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(iii) Корупційну Практику, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(iv) Шахрайську Практику, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необережність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання; або

(v) Обструкціоністську Практику, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з Грантом або Проектом (а) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов'язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (б) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

"Грантовий рахунок Проекту" означає всі і будь-які Рахунки одержання Гранту та (або) рахунки України та (або) Реципієнта, що використовуються для реалізації Проекту.

"Особа, до якої застосовано Санкції" означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, що фігурує у одному чи кількох Списках санкцій та (або) згадується у Санкціях.

"Списки санкцій" або "Санкції" означають:

(a) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Договору про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС але не обмежуючись ними: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm; http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, та (або) http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html - зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідно до Розділу VII, Статті 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ООН але не обмежуючись ними: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/, https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf - зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці.

Стаття 2 - Період виконання цієї Угоди

2(1) Період виконання цієї Угоди (далі - "Період виконання") розпочинається від Дати набрання чинності.

2(2) Період виконання цієї Угоди становить 36 місяців від Дати набрання чинності.

Стаття 3 - Сума Гранту

3(1) За умови, що ЄІБ одержав від Фонду E5P кошти відповідно угоди про фінансування між ЄІБ та Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів Фонду E5P від 1 листопада 2012 року (далі - "Угода про фінансування"), ЄІБ зобов'язується надати Україні грант на суму 5110000 (п'ять мільйонів сто десять тисяч) Євро на умовах, визначених у цій Угоді, (далі - "Грант"). Україна зобов'язується передати одержану суму Гранту Реципієнту. Використання коштів Гранту не підлягає дії правил валютного регулювання та контролю України.

3(2) Остаточна сума Гранту визначається наступним чином:

(a) сума Гранту не може перевищувати максимальну суму, визначену Статтею 3(1), навіть якщо загальні фактичні витрати перевищують кошторисну загальну вартість Проекту, як її визначено у Статті 1 (4); та

(b) якщо загальна інвестиційна вартість Проекту на момент його завершення виявляється меншою кошторисної загальної вартості Проекту, як її визначено у Статті 1(4), сума Гранту може бути пропорційно зменшена відповідно фактичним інвестиційним витратам.

Стаття 4 - Використання Гранту

Україна повинна використовувати і повинна забезпечити використання Реципієнтом Гранту виключно з метою фінансування Проекту, як його визначено у Додатку 1. Щоб уникнути сумнівів, кошти Гранту не можуть використовуватися для фінансування податків, зборів та нарахувань, що виникають із реалізації Проекту або у зв'язку з нею.

Надходження з Гранту не можуть використовуватися для здійснення платежів фізичним та юридичним особам або за імпорт будь-яких товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонено рішенням, прийнятим Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідно до Розділу VII, Статті 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй або Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Договору про Європейський Союз або Статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу. Фізичні та юридичні особи або постачальники, що пропонують товари та послуги, на яких розповсюджується дія таких заборон, таким чином, визнаються неприйнятними для укладення контрактів, що фінансуються з коштів Гранту.

Стаття 5 - Здійснення платежів

5(1) Грант перераховується на банківський рахунок України у Євро, що повинен бути відкритим та продовжувати існувати у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") ("Рахунок отримання Гранту у Євро"), про що ЄІБ повинен одержати відповідне повідомлення не пізніше дати за 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до запланованої дати платежу відповідно Статті 5(3)(a). Платежі здійснюються у Євро.

5(2) Для реалізації Проекту Україна може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком отримання Гранту у Євро - "Рахунки отримання Гранту"), про що Україна має відповідно письмово повідомляти Банк. Такі рахунки повинні бути рахунками України, створеними в цілях Проекту і окремими від будь-яких інших активів України. Кошти, що надходять на Рахунок отримання Гранту у Євро, можуть перераховуватися на будь-які інші Рахунки отримання Гранту.

5(3) Платежі за Грантом будуть здійснюватися за попереднього виконання умов, що визначаються цією Статтею 5(3).

(a) Перший платіж здійснюється за виконання таких умов:

(i) Міністерство юстиції України надало юридичний висновок англійською мовою щодо належного виконання Україною цієї Угоди та її чинності, можливості примусового виконання та обов'язковості. Такий висновок за формою та змістом повинен бути прийнятним для Банку і повинен підтверджуватися відповідними документами, що засвідчують повноваження України укласти цю Угоду, підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Верховною Радою України є необхідним для того, щоб ця Угода набрала чинності за законодавством України, а також свідоцтвом належної ратифікації цієї Угоди у відповідності до застосовних законодавчих актів України та підтвердженням того, що Рамкова угода за законодавством України є законною, чинною, обов'язковою до виконання з можливістю примусового виконання;

(ii) запит здійснення платежу істотно за формою у Додатку II одержано ЄІБ від України не пізніше дати за 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до запланованої дати платежу, зазначеної у такому запиті здійснення платежу, що супроводжується підтвердженням повноважень особи чи осіб, уповноважених її підписати від імені України, та зразками підписів такої особи чи осіб;

(iii) ЄІБ не пізніше дати за 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до запланованої дати платежу відповідно Статті 5(3)(a) повністю отримав суму Гранту, яку ЄБРР повинен перерахувати до ЄІБ на підставі Угоди про фінансування; та

(iv) Банк здійснив першу виплату за Фінансовою угодою.

(b) Платежі, подальші після першого, здійснюються за виконання таких умов:

(i) запит здійснення платежу істотно за формою у Додатку II одержано ЄІБ від України не пізніше дати за 15 (п'ятнадцять) Робочих днів до запланованої дати платежу, зазначеної у такому запиті здійснення платежу, що супроводжується підтвердженням повноважень особи чи осіб, уповноважених її підписати від імені України, та зразками підписів такої особи чи осіб;

(ii) ЄІБ одержав від України документи, які у задовільний для ЄІБ спосіб підтверджують, що Україна передала Бенефіціару та Реципієнту принаймні 80 % (вісімдесят відсотків) сум всіх попередніх платежів;

(iii) від України одержано документи, які у задовільний для ЄІБ спосіб підтверджують, що Реципієнт поніс у зв'язку з Проектом витрати, прийнятні відповідно Статті 8, на суму, що принаймні дорівнює (i) 70 % (сімдесят відсотків) суми безпосередньо попереднього платежу та (ii) 100 % (сто відсотків) сум всіх попередніх платежів, якщо такі були; та

(iv) Банк пересвідчився у тому, що Позику ЄІБ не було скасовано, і що в України залишається право продовжувати одержувати та користуватися позиками за Фінансовим контрактом.

(c) Всі платежі (включаючи перший та подальші платежі) здійснюються за умови, що Банк у задовільний для нього спосіб одержав:

(i) підтвердження того, що жодна подія і жодні обставини, які являють собою або з плином часу чи наданням повідомлення згідно цієї Угоди можуть являти собою подію припинення дії цієї Угоди згідно Статті 15, відповідно не відбулася і не виникли і не тривають без виправлення чи без відмовлення; та

(ii) результати перевірки незалежним наданим Банком експертом звітів про видатки та прогнозів видатків. Подаються загальний огляд Грантових рахунків Проекту та Рахунків Проекту (як їх визначено у Фінансовій угоді), звітність про минулі та прогнозовані видатки та прогнозовані списання - для всього Проекту цілком та з розподілом між складовими Гранту та Позики ЄІБ.

В цілях цієї Угоди "Робочий день" означає день (крім суботи та неділі), у який ЄІБ та комерційні банки у Люксембурзі є відкритими для загальних справ.

5(4) Платежі Гранту будуть здійснюватися наступним чином:

(a) За виконання умов, визначених у Статті 5(3) (a) та (c), ЄІБ протягом 15 (п'ятнадцяти) днів від дати одержання запиту здійснення платежу повинен переказати на рахунок, визначений у Статті 5(1) перший платіж на суму 1300000 (один мільйон триста тисяч) Євро.

(b) За виконання умов, визначених у Статті 5(3) (b) та (c), платежі, подальші після першого, здійснюються ЄІБ протягом 15 (п'ятнадцяти) днів від дати одержання запиту здійснення платежу. Відповідно до Додатку I, кожен платіж, подальший після першого платежу, крім останнього платежу, покриває 100 % (сто відсотків) коштів гранту, що очікують на виплату протягом наступних 12 (дванадцяти) місяців від дати запиту здійснення платежу, як зазначено у найсвіжішому звіті про виконання Проекту за визначенням у Статті 9(1).

5(5) Без шкоди для свого права припинити дію цієї Угоди відповідно до статті 15, ЄІБ може призупинити або скасувати платіж, якщо Україна не зможе забезпечити виконання Бенефіціаром або Реципієнтом будь-якої з їх ролей, визначених для них відповідно до цієї Угоди, або виконання ними будь-яких своїх зобов'язань за цією Угодою або Фінансовим контрактом, якщо таке невиконання продовжується протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після того, як ЄІБ письмово повідомить про це Україну.

Стаття 6 - Гарантії та зобов'язання

6(1) Україна заявляє та гарантує Банку, що:

(a) наскільки це відомо, жодні кошти, вкладені Україною у Проект, не мають незаконного походження, включаючи результати Відмивання грошей або зв'язки з Фінансуванням тероризму;

(b) ані Україна, ані Бенефіціар, ані Реципієнт, або їхні посадові особи, директори чи інші особи, що діють від її або їх імені або під її або їхнім контролем, не вчиняли і не вчинять:

(i) будь-якої Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом чи будь-якою операцією, передбаченою цією Угодою, або

(ii) будь-якої незаконної діяльності, пов'язаної з Фінансуванням тероризму або Відмиванням грошей;

(c) Проект (включаючи без обмежень, переговори, рішення та виконання договорів, що профінансовані або повинні бути профінансовані Грантом) не був пов'язаний з та не спричинив жодного випадку Забороненої поведінки.

6(2) Україна повинна забезпечити те, що Реципієнт:

(a) відповідно до МСФЗ, чинних на відповідний момент часу, вів, веде та буде продовжувати вести належний бухгалтерський облік та звітність, в яких повністю і правильно відображаються всі фінансові операції та активи та справи Реципієнта, включаючи видатки у зв'язку з Проектом; та

(b) веде облік контрактів, що фінансуються з надходжень від Гранту, включаючи примірники самого контракту та матеріальних документів, що стосуються закупівель щонайменше протягом 6 років з моменту укладення контракту.

6(3) Україна повинна сама і повинна забезпечити те, що Реципієнт негайно повідомлятиме Банк про:

(i) будь-які суттєві зміни після дати цієї Угоди до будь-яких законів та (або) статутних документів, які матимуть вплив на Проект;

(ii) будь-які факти, з яких виникають зобов'язання дострокового повернення будь-якої фінансової заборгованості або будь-якого фінансування з боку ЄС;

(iii) будь-які факти або події, які з розумною вірогідністю можуть спричинити суттєве невиконання будь-якого з зобов'язань України за цією Угодою; або

(iv) будь-які факти або події, внаслідок яких будь-який з членів органів управління Реципієнта стає Суб'єктом санкцій;

(v) у межах, дозволених законодавством, про будь-які суттєві суперечки, арбітражні, адміністративні справи або розслідування, що проводяться судом, адміністрацією або подібним державним органом, які, наскільки це йому відомо і на його переконання (або наскільки це відомо Реципієнту і на його переконання, який про це відповідно інформує Україну), є чинними, неминучими чи очікуваними проти України, Бенефіціара або Реципієнта, його контролюючих суб'єктів або членів його керівних чи адміністративних органів у зв'язку з Забороненою поведінкою, що має відношення до Гранту або Проекту;

(vi) справжнє звинувачення або скаргу щодо будь-якої Забороненої поведінки, що має відношення до Проекту;

(vii) у випадку, коли про це стає відомо, про будь-який факт або інформацію, що підтверджує або дає підстави вважати, що (a) у зв'язку з Проектом відбувся випадок Забороненої поведінки, або (b) будь-які з коштів, інвестованих у статутний фонд Реципієнта, мають незаконне походження;

(viii) будь-які заходи, що їх Україна, Бенефіціар або Реципієнт вживають відповідно положенням Статті 13(2) цієї Угоди (Чесність).

6(4) Україна повинна сама і зобов'язується забезпечити те, що Реципієнт повинен:

(a) зберігати справжні примірники контрактів, що фінансуються з надходжень з Позики та підтверджуючі документи щодо видатків, пов'язаних з виборками коштів;

(b) вчиняти таки дії, які ЄІБ у межах розумного буде вимагати щодо розслідування та (або) припинення будь-яких заявлених або підозрюваних дій, характер яких описаний у Статті 6;

(c) повідомляти ЄІБ про заходи, що вживаються для стягнення відшкодування з осіб, що несуть відповідальність за збитки внаслідок будь-якої такої дії; та

(d) сприяти будь-яким розслідуванням, що їх ЄІБ може вчиняти щодо будь-якої такої дії.

Україна повинна забезпечити те, що Реципієнт буде нести всі витрати, понесені ЄІБ у зв'язку з цією Статтею 6(4).

Стаття 7 - Закупівлі товарів, робіт та послуг

7(1) Україна повинна сама і повинна забезпечити те, що Реципієнт є зобов'язаним здійснювати закупівлі обладнання, замовлення послуг та інших робіт для Проекту шляхом прийнятної процедури закупівель, що, до задоволення Банку та за підтвердженням з боку залученого Банком консультанта, відповідає політиці, зазначеній в Посібнику з питань закупівель та Загальному описі процедури закупівель за Проектом "Миколаївводоканалу".

7(2) Банк може призначати місце проведення оцінки тендерних пропозицій та визначати спосіб подання та зберігання тендерних пропозицій. Банк має право вимагати присутності незалежного спостерігача під час проведення оцінки.

7(3) Україна повинна сама і повинна забезпечити те, що Реципієнт вживає всіх у межах розумного заходів для недопущення до участі у процедурах закупівель, що фінансуються з коштів Гранту, таких потенціальних заявників тендерних пропозицій, які:

(a) є банкротами або припиняють свою господарчу діяльність, знаходяться під адмініструванням своїх справ відповідно до національного законодавства, уклали угоду з кредиторами, призупинили господарчу діяльність, є суб'єктами судових розглядів з подібних питань, або знаходяться у будь-якій іншій подібній ситуації, що випливає із подібних розглядів, передбачених національним законодавством або правилами;

(b) визнані винними у вчиненні злочину щодо їх поведінки у зв'язку з їхньою роботою або Забороненою поведінкою;

(c) винні у неправильному поданні інформації, необхідної як умова участі у процедурі, або не надають цю інформацію; або

(d) підпадають під конфлікт інтересів, як це визначено у Статті 12(2).

7(4) В разі невиконання вищенаведених положень відповідні витрати не підлягають фінансуванню за цією Угодою.

Стаття 8 - Допустимі витрати

8(1) Для того, щоб вважатися допустимими для грантового фінансування за цією Угодою, витрати повинні:

(a) бути необхідними для виконання Проекту, бути передбаченими у цій Угоді і відповідати хорошій фінансовій практиці, зокрема, за співвідношенням ціни і якості і ефективністю витрат;

(b) бути понесеними протягом часу між датою підписання Угоди про фінансування та кінцем Періоду реалізації, незалежно від часу, коли ЄІБ фактично здійснює виплату; та

(c) бути внесеними до звітності Реципієнта, бути ідентифікованими, підтвердженими оригіналами підтверджуючих документів (якщо в електронній формі) та такими, що можуть бути перевіреними відповідно положенням Статті 10.

8(2) Нижчезазначені витрати не можуть визнаватися допустимими:

(a) борги та резерви на можливі майбутні збитки або борги;

(b) відсотки, заборговані Бенефіціаром або Реципієнтом будь-якій третій стороні;

(c) позиції, що вже є профінансованими з інших джерел;

(d) купівля нерухомого майна;

(e) валютно-курсові втрати; або

(f) податки, збори та нарахування, що стягуються з Бенефіціара та (або) Реципієнта.

Стаття 9 - Звітність

9(1) Україна повинна забезпечити через Бенефіціара те, що Реципієнт буде надавати ЄІБ докази одержання товарів та оплати рахунків-фактур за формою "Обґрунтування витрат Гранту" у Додатку III: що півроку кожного 31 березня та 30 вересня, починаючи з Дати набрання чинності.

9(2) Україна повинна сама і повинна забезпечити те, що Реципієнт без затримки буде інформувати ЄІБ про виникнення будь-яких обставин, що можуть заважати реалізації Проекту або затримувати її, при цьому Реципієнт повинен регулярно, принаймні що півроку, інформувати ЄІБ про хід реалізації Проекту - і це є частиною виконання вимог щодо звітування за Фінансовим контрактом.

9(3) Україна повинна забезпечити те, що Реципієнт що півроку кожного 31 березня та 30 вересня, починаючи з Дати набрання чинності, буде подавати до ЄІБ піврічний звіт про хід реалізації Проекту (Проектів) за формою зразка, що міститься у Додатку IV до цієї Угоди ("Звіт про хід реалізації"). Звіти повинні містити інформацію про енергоємність насосних систем, які є об'єктами інвестування коштів Гранту, а також загальний водний баланс, включаючи Недохідну воду, та докладну інформацію про загальне енергоспоживання Реципієнтом.

9(4) Протягом шести (6) місяців від дати завершення (яка є 31 грудня 2020 року, "Дата завершення") Україна повинна забезпечити подання Реципієнтом до ЄІБ остаточного звіту про реалізацію Проекту та використання коштів Гранту ("Остаточний звіт") та остаточного після аудиторської перевірки фінансового звіту щодо загальної суми коштів Гранту ("Остаточний після аудиторської перевірки фінансовий звіт"). Остаточний звіт та Остаточний після аудиторської перевірки фінансовий звіт готуються за формою та змістом, визначеними у Додатку IV до цієї Угоди, і повинні покривати весь Період реалізації. Бенефіціар призначає відповідних аудиторів.

9(5) Україна повинна забезпечити те, що Реципієнт щорічно, не пізніше ніж через 30 днів після затвердження фінансової звітності, подає до ЄІБ після аудиторської перевірки звіти про Грантові рахунки Проекту та з аудиту.

9(6) Крім вищезазначених звітів ЄІБ може час від часу письмово вимагати від Бенефіціара додаткову інформацію щодо реалізації Проекту (таку, як інформацію про хід реалізації та ситуаційні звіти, публікації, прес-релізи, тощо, але ними не обмежуючись).

Стаття 10 - Візити, право доступу та розслідування

10(1) Україна (діючи через Бенефіціара) повинна забезпечити те, що Реципієнт забезпечить призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники компетентних органів ЄС, включаючи Європейський суд аудиторів, Європейську Комісію та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, а також особи, призначені Вкладниками у Фонд E5P, можливість:

(i) відвідувати майданчики, установки та об'єкти, з яких складається Проект, та проводити такі перевірки, які їм будуть потрібні в цілях у зв'язку з цією Угодою та фінансування Проекту,

(ii) проводити інтерв'ю з представниками Бенефіціара та (або) Реципієнта та не перешкоджати контактам з будь-якими іншими особами, що є залученими до Проекту або знаходяться під його впливом; та

(iii) переглядати ті документи бухгалтерського обліку Бенефіціара та (або) Реципієнта, що є пов'язаними з виконанням Проекту, а також можливість робити копії відповідних документів в дозволених законодавством рамках.

10(2) Україна повинна забезпечити проведення на об'єктах Реципієнта розслідувань Банком або іншими компетентними органами та організаціями Європейського Союзу щодо заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки та повинна забезпечити Банку всю необхідну допомогу в цілях виконання положень цієї Статті.

10(3) Україна підтверджує і повинна забезпечити підтвердження Реципієнтом того, що Банк може бути зобов'язаним передавати таку інформацію відносно України, Бенефіціара та Реципієнта та Проекту будь-яким іншими компетентними органами та організаціями Європейського Союзу, включаючи Європейський суд аудиторів, Європейську Комісію та Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству або Вкладникам Фонду E5P (як це визначено у Правилах Фонду E5P), яка буде їм необхідна для виконання своїх задач у відповідності до законодавства Європейського Союзу.

Стаття 11 - Відшкодування Гранту

11(1) Якщо Проект призупиняється, зовсім не виконується, або не виконується належним чином, без жодної шкоди своєму праву припинити дію цієї Угоди згідно положенням Статті 15, ЄІБ може вимагати повернення всієї суми Гранту або зменшити суму Гранту пропорційно фактичній реалізації Проекту.

11(2) Якщо Проект не завершується протягом Періоду реалізації, всі кошти, що залишаються невитраченими, підлягають поверненню до ЄІБ.

11(3) Якщо кошти Гранту використовуються не у відповідності до (i) процедур та умов, визначених у цій Угоді, та (ii) технічних специфікацій Проекту, визначених у Додатку I, ЄІБ буде мати право стягнути з України ту частину Гранту, яка відповідає вартості коштів, помилково сплачених або неправильно використаних при реалізації Проекту.

11(4) Якщо Грант протягом 6 (шести) місяців від дати здійснення ЄІБ згідно цій Угоді першого платежу Бенефіціару не передається Реципієнту відповідно умовам, визначеним цією Угодою, ЄІБ може вимагати повернення всієї виплаченої на той момент суми Гранту. В такому разі застосовуються положення Статей 15(6) та 15(7).

11(5) Всі невикористані, а також такі, що підлягають стягненню або поверненню, суми Гранту повинні бути повернуті Україною до ЄІБ протягом 30 днів від дати, коли Бенефіціар та (або) Міністерство фінансів України довідалися про такі невикористані, а також такі, що підлягають стягненню або поверненню, суми, але не пізніше ніж через 30 днів після дати кінця Періоду реалізації.

Стаття 12 - Конфлікт інтересів

12(1) Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних запобіжних заходів, щоб уникнути конфлікту інтересів, та негайно інформувати інші Сторони про будь-яку ситуацію, що становить або може призвести до будь-якого такого конфлікту

12(2) Конфлікт інтересів існує, коли неупереджене та об'єктивне виконання функцій будь-якої особи у зв'язку з Проектом порушено з будь-якої причини.

Стаття 13 - Видимість та прозорість. Чесність зобов'язання.

13(1) Україна повинна забезпечити, щоб Бенефіціар включив, і зобов'язується забезпечити, щоб Реципієнт розмістив у всіх своїх рекламних матеріалах, що стосуються діяльності, що належить до сфери Проекту, посилання на той факт, що вони підтримуються ЄІБ, якщо доцільно - з логотипом ЄІБ, та Фондом E5P з коротким посиланням на окремих Вкладників Фонду E5P. Конкретні звіти про реалізацію Проекту, підготовлені консультантами або промоторами Проекту, які фінансуються за рахунок надходжень Гранту, повинні містити наступне застереження: "Цей документ був підготовлений за фінансової підтримки Фонду E5P. Погляди, викладені в цьому документі, є поглядами (ім'я автора), тому вони ніяким чином не можуть відображати офіційну думку Вкладників Фонду E5P або ЄБРР".

13(2) Чесність зобов'язання

(a) Заборонена поведінка:

(i) Україна не бере участі (і гарантує, що ані Бенефіціар, ані Реципієнт не беруть участі) (і не уповноважують та не дозволяють будь-якій особі, що діє від їх імені, брати участь) у будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Проектом, або тендерною процедурою за Проектом, або будь-якою транзакцією, передбаченою Угодою або документами Проекту.

(ii) Україна зобов'язується (і гарантує, що Бенефіціар та Реципієнт зобов'язуються) здійснювати такі заходи, які Банк може обґрунтовано вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом.

(iii) Україна зобов'язується (і гарантує, що Бенефіціар та Реципієнт зобов'язуються) гарантувати, що контракти, фінансовані за рахунок цього Гранту, включають необхідні положення, щоб дозволити Україні, Бенефіціару та Реципієнту розслідувати або припиняти будь-які заявлені або підозрювані випадки Забороненої поведінки у зв'язку з Проектом.

(b) Санкції:

Україна зобов'язується (і гарантує, що Бенефіціар та Реципієнт зобов'язуються):

(i) не вступати в ділові стосунки з будь-яким Суб'єктом санкцій, та

(ii) не надавати ніякі кошти будь-якому Суб'єкту санкцій, або на користь Суб'єкта санкцій, прямо або опосередковано.

(c) Керівництво:

Україна зобов'язується (і гарантує, що Бенефіціар та Реципієнт зобов'язуються) вживати в розумні терміни відповідні заходи щодо будь-яких належним чином уповноважених агентів, представників України, Бенефіціара та Реципієнта (у відповідних випадках), які:

(i) стають Суб'єктом санкцій або

(ii) є суб'єктом остаточного і безповоротного рішення суду, винесеного у зв'язку з Забороненою поведінкою, яка мала місце в ході виконання ними своїх професійних обов'язків,

для того, щоб забезпечити, що участь такої особи призупиняється, її звільняють або в будь-якому випадку виключають з будь-якої діяльності Бенефіціара та (або) Реципієнта (в залежності від обставин) стосовно Проекту.

(d) ФАТФ:

Україна зобов'язується, що Реципієнт запровадить, підтримуватиме та буде додержуватися внутрішніх процедур та засобів контролю згідно рекомендаціям та стандартам Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, зі змінами та доповненнями, які періодично вносяться.

Стаття 14 - Призупинення цієї Угоди

14(1) ЄІБ може призупинити цю Угоду повністю або частково, якщо на його обґрунтовану думку обставини роблять неможливою ефективну та безпечну реалізацію Проекту. Він без затримки повинен повідомити про це Бенефіціара. Будь-яке таке призупинення буде продовжуватися, поки ЄІБ не скасує призупинення або не припинить дію Угоди. Якщо дія цієї Угоди не припиняється, ЄІБ зобов'язується прагнути до мінімізації тривалості призупинення і може відновити реалізацію Проекту, коли умови дозволять, та повинен про це відповідно проінформувати Бенефіціара.

14(2) Період реалізації автоматично подовжується на період часу, еквівалентний тривалості призупинення. Це здійснюється без жодної шкоди для будь-яких змін до цієї Угоди, які можуть бути необхідними для адаптації Проекту до нових обставин його реалізації.

14(3) При призупиненні чи припиненні дії з боку ЄІБ згідно з цією Статтею жодне відшкодування виплаті не підлягає.

Стаття 15 - Припинення дії цієї Угоди

15(1) Дія цієї Угоди автоматично припиняється, якщо її не було ратифіковано Верховною Радою України протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати її підписання, або після закінчення іншого довшого періоду часу, як про це може повідомити Банк.

15(2) Якщо у будь-який час будь-яка з Сторін приходить до висновку, що цю Угоду далі неможливо ефективно та належним чином виконувати, вона повинна розпочати консультації з іншою Стороною. В разі не досягнення згоди щодо вирішення, будь-яка з Сторін може припинити дію цієї Угоди, надіславши за 2 (два) місяці до цього повідомлення у письмовій формі. В такому разі Україна матиме право на одержання платежу за Грантом від ЄІБ тільки в тій частині Проекту, яку було виконано.

15(3) Без жодної шкоди для прав та зобов'язань, визначених будь-де інде у цій Угоді, будь-яка з Сторін може припинити дію цієї Угоди, якщо інша Сторона не виконує своїх зобов'язань за умовами цієї Угоди, включаючи додатки до неї, і таке невиконання продовжується протягом 30 (тридцяти) днів від дати письмового повідомлення про це, яке повідомляюча сторона надсилає невиконуючій стороні.

15(4) Якщо будь-яка частина Гранту стає такою, що підлягає поверненню згідно умов цієї Угоди, Україна повинна негайно повернути Грант повністю або частково протягом 30 (тридцяти) днів або на будь-яку іншу погоджену Сторонами дату на письмову вимогу, яку ЄІБ надсилає у відповідності з нижченаведеними положеннями.

15(5) ЄІБ може припинити дію цієї Угоди, попередньо за 30 (тридцять) днів надіславши відповідне повідомлення у письмовій формі, та може поставити вимогу повного або часткового повернення Гранту, якщо:

(a) Україна (діючи через Бенефіціара) та (або) Реципієнт не проінформували ЄІБ про виникнення ситуації, що викликає конфлікт інтересів з негативними наслідками для Проекту та його очікуваних результатів;

(b) Україна (діючи через Бенефіціара) та (або) Реципієнт у будь-який спосіб передали або переуступили цю Угоду або грантові кошти за нею третій стороні без попередньої письмової згоди ЄІБ;

(c) якщо будь-яка інформація або документ, наданий ЄІБ Україною, Бенефіціаром та (або) Реципієнтом або від їх імені, або будь-яка заява чи ствердження, зроблені чи такі, що вважаються зробленими Україною, Бенефіціаром та (або) Реципієнтом у цій Угоді або у зв'язку з переговорами щодо цієї Угоди, є або виявляється неправильним або таким, що вводить в оману, у будь-якому суттєвому відношенні;

(d) Україна (діючи через Бенефіціара) та (або) Реципієнт надають звіт, який не відображає реальність, з метою одержання Гранту, передбаченого цією Угодою, включаючи неправдиві звіти або неправдиві чи неповні ствердження;

(e) переведення Гранту Україні було спричинене або здійснене під впливом суттєвих помилок, фінансових порушень або шахрайства, або порушення зобов'язань за цією Угодою з боку України (що діє через Бенефіціара або інакше) та (або) Реципієнта;

(f) Бенефіціар та (або) Реципієнт зазнають таких юридичних, фінансових, технічних або організаційних змін, що можуть мати суттєвий негативний вплив на виконання цієї Угоди;

(g) Україна (діючи через Бенефіціара) та (або) Реципієнт припускаються невиконання будь-якого зобов'язання стосовно будь-якої позики або фінансового інструменту, наданого (отриманого) ЄІБ або Європейським Союзом (включаючи будь-яку угоду, що її уклали Бенефіціар або Реципієнт у зв'язку з Позикою ЄІБ);

(h) якщо Україна не виконує будь-яке з зобов'язань за цією Угодою.

15(6) Якщо Україна не повертає весь Грант або його частину вчасно (як це визначено у Статті 11 цієї Угоди), на суму заборгованості нараховуються відсотки за збільшеною на три з половиною відсоткових пункти ставкою, що її Європейський центральний банк застосовує до своїх основних операцій рефінансування та публікує у серії С Офіційного журналу Європейського Союзу у перший день місяця, протягом якого наступає термін повернення відповідної суми. Відсотки підлягатимуть сплаті за період часу від дня, наступного після настання терміну повернення, до дня здійснення платежу. Будь-який частковий платіж в першу чергу використовується на покриття відсотків.

15(7) Банківські збори, що стягуються при поверненні належних сум до ЄІБ, цілком і повністю покриваються Україною.

15(8) Якщо дія цієї Угоди не припиняється раніше, зобов'язання ЄІБ здійснювати платежі за цією Угодою припиняються на "Кінцеву дату доступності", яка настає через 18 (вісімнадцять) місяців після закінчення Періоду реалізації. ЄІБ повинен відповідно повідомити Україну, якщо Кінцева дата доступності переноситься на пізніший термін. Для того, щоб залишатися здатним виконувати свої зобов'язання здійснювати платежі, ЄІБ повинен перенести Кінцеву дату доступності на пізніший термін у будь-якому випадку, коли Україною було подано запит платежу у відповідності з положеннями цієї Угоди або, у випадку спору, до завершення процедури вирішення спору відповідно положенням Статті 17.

Стаття 16 - Зміни

16(1) До цієї Угоди можуть вноситися зміни шляхом укладання письмової угоди між Сторонами. Такі зміни набирають чинності на умовах, викладених у відповідному документі про внесення змін, без необхідності для України виконувати внутрішні процедури (такі, як ратифікація та схвалення), якщо вищезазначені зміни:

(a) не вимагають збільшення фінансових зобов'язань України чи накладення додаткових зобов'язань на Україну згідно цієї Угоди;

(b) не викликають необхідності змінювати закони України, чи приймати нові закони України; і

(c) не вводять будь-які інші правила, крім тих, які вказані в указах Президента чи Кабінету Міністрів України.

Стаття 17 - Вирішення спорів та юрисдикція

Ця Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюються згідно з міжнародним публічним правом.

Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - "Спір"), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням дії цієї Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Сторонами шляхом консультацій і переговорів. Якщо Спір не може бути вирішено мирно Сторонами протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту повідомлення про Спір будь-якою Стороною, Спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату цієї Угоди, та цей регламент уважається включеним у цей пункт через посилання.

Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах.

За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом шести місяців після формування складу арбітражу. Арбітражний суд виносить рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після надання остаточних подань.

Будь-яке остаточне рішення Арбітражного суду буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та Сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, арбітраж не приймає або не надає, та Україна не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення.

Україна без затримки виконує та дотримується такого рішення на своїй території.

У випадку якщо Україна не дотримується свого зобов'язання, про яке йдеться у попередньому абзаці, протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Україна може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів імунітету стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Україна цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такого імунітету настільки, наскільки це дозволяють закони такої юрисдикції.

Незважаючи на будь-які положення цієї Угоди щодо протилежного, ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як відмова, зречення або інша зміна будь-яких імунітетів, привілеїв або пільг, наданих Банку відповідно до Рамкової угоди або будь-якої іншої застосовної міжнародної конвенції чи закону.

Стаття 18 - Повідомлення

18(1) Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій Стороні цієї Угоди, повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншій стороні в письмовій формі:

Для ЄІБ

Європейський інвестиційний банк

До уваги: Департамент країн-сусідів
Відділ державного сектору, Схід

Люксембург, L-2950,
бульвар Конрада Аденауера, 98-100

Факс: +352 4379 56331

Для України та для Бенефіціара

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

До уваги: Заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції

вул. Велика Житомирська, 9

01601 Київ

Україна

Факс: +38 044 278 83 90

Для Реципієнта

МКП "Миколаївводоканал"

До уваги: Директора

вул. Погранична, 161

4055 Миколаїв

Україна

Факс: +38 (0512) 24 41 56

18(2) Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.

Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Дата доставки, реєстрації або, можливо, зафіксована дата одержання факсимільної передачі, є вирішальними для визначення часу.

Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.

Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше ніж на наступний Робочий день.

Повідомлення, які робляться Бенефіціаром відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом з достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Бенефіціара.

Стаття 19 - Набуття чинності

Сторони погоджуються, що ця Угода набирає чинності від дати її ратифікації (без обмежень, умов чи застережень) Верховною Радою України, за умови, що така ратифікація відбувається протягом 12 місяців від дати цієї Угоди або протягом іншого довшого періоду часу, про який відповідно повідомляє Банк ("Дата набрання чинності").

Стаття 20 - Мова

Документи, свідоцтва, повідомлення та інформація від України за цією Угодою мають надаватися англійською мовою за винятком випадків, коли оригінал документу складений іншою мовою; в такому випадку документ має бути наданий Банку в оригіналі разом із його завіреним англомовним перекладом.

Стаття 21 - Цілісність угоди

(a) Ця Угода представляє повне розуміння та становить цілісну домовленість між Сторонами стосовно предмету Угоди.

(b) Кожна з Сторін цим підтверджує, що вона не покладалася на будь-яке твердження чи представлення будь-якої іншої Сторони, ніж Сторони цієї Угоди.

Стаття 22 - Примірники

Ця Угода може бути підписана в будь-якій кількості примірників, і це має ту ж саму силу, як і у випадку, коли всі підписи на таких примірниках були б на одному й тому ж примірнику цієї Угоди. Кожен примірник є оригіналом, але всі примірники разом складають один і той же документ.

Стаття 23 - Додатки

Наступні документи додаються до цієї Угоди і становлять її невід'ємну частину:

Додаток I: Технічні характеристики Проекту

Додаток II: Запит на здійснення платежу

Додаток III: Обґрунтування витрат Гранту

Додаток IV: Форма звіту

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди забезпечили підписання цієї Угоди у 3 (трьох) оригінальних примірниках англійською мовою - 2 (два) для ЄІБ та 1 (один) для України та відповідно забезпечили, щоб представники кожної з Сторін завізували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені.

Київ, 19 жовтня 2018 року

 

Підписано за та від імені

Підписано від імені

УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Віце-президент

Геннадій ЗУБКО

Вазил ХУДАК

 

Додаток I

ПРОЕКТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"

Технічний опис Проекту

Запропонований Грант Фонду E5P призначений профінансувати тільки частину інвестицій за Проектом та має ціллю покращення роботи та ефективності насосних станцій та мереж водопостачання та водовідведення. Метою Проекту є досягнення 10 %-вого скорочення енергоємності перекачування протягом 1 року після завершення робіт на насосних станціях.

Аналіз Проекту та орієнтовний план фінансування наведено нижче. Грантова сума, зазначена у кожному пункті, є максимальним внеском з Гранту для даного пункту, який, тим не менш, може змінюватися на рівні зазначених підсумків на 25 %, якщо це можна обґрунтувати тим, що переслідується вищезазначена мета зниження енергоємності.

Допомога в плануванні та проектуванні з метою уточнення втручань у розділах "Секторизація мережі та реабілітаційні втручання", а також "Відновлення насосних станцій водовідведення та підготовка майбутніх планів щодо стічних вод", буде надаватися через грант на технічну допомогу в рамках Трастового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Остаточний запропонований обсяг цих пунктів повинен бути поданий Банку для схвалення до здійснення виплат за цими пунктами.

Опис

Мета, місцезнаходження

Проект стосується міста Миколаєва з населенням приблизно 510000 мешканців, розташованого на півдні України у 65 км від Чорного моря уздовж річки Південний Буг. Безпосередньою метою Проекту є значний крок до відновлення життєздатності комунальної власності, припинення погіршення критичної інфраструктури та підготовка до вирішення більш широких потреб у майбутньому. Проект включає аварійні та енергозберігаючі заходи як для водопостачання, так і для водовідведення та очищення стічних вод.

Опис

Питна вода

Насосні станції та резервуари 2-го підйому (станції 2 і 3)

• Встановлення нових насосів, перетворювачів частоти й проведення пов'язаних із цим електромеханічних робіт

• Заміна засувок та арматури

• Реконструкція приладів управління та розподільних щитів

• Встановлення витратомірів (реєстраторів) на резервуарах і насосних установках

Реконструкція насосної станції необробленої води 1-го підйому на Дніпрі

• Встановлення нових перетворювачів частоти, розподільних щитів і двигунів для 2 насосів, у тому числі пов'язані із цим електромеханічні роботи

Реконструкція та модернізація існуючих споруд очищення питної води

• Реконструкція коагуляційного резервуару для технологічної лінії III

• Встановлення нового блоку хлорування, у тому числі реконструкція систем зберігання та дозування й системи надзвичайної нейтралізації, а також ведення відповідної документації

• Заміна засувок

Мережа водопостачання

• Секторизація водорозподільної мережі на 13 районних зон, у тому числі встановлення камер для магістральних водомірів, монтаж магістральних водомірів і заміна засувок, арматури та іншого обладнання

• Встановлення лічильників води для багатоквартирних будинків

• Реконструкція секцій водорозподільної мережі, які знаходяться в критичному стані, у тому числі заміна засувок та арматури. Загальна довжина секцій, які знаходяться в критичному стані, оцінюється в 1 км, але може підлягати коригуванню відповідно до реальних пріоритетів.

Водовідведення

Реконструкція мережі водовідведення

• Реконструкція мереж каналізації, що знаходяться в критичному стані, у тому числі в районі Варварівка. Загальна протяжність каналізаційних мереж складає близько 13 км, але може бути скоригована відповідно до реальних пріоритетів.

• Встановлення вентиляційної системи каналізаційних мереж

Насосні станції стічних вод

• Реконструкція насосних станцій, у тому числі відстійників насосів, технічних випусків, решіток

• Заміна засувок та арматури й реконструкція приладів управління та розподільних щитів

• Встановлення 15 перетворювачів частоти й проведення пов'язаних із цим електромеханічних робіт

• Встановлення приладів й системи SCADA на всіх 26 насосних станціях стічних вод

Реконструкція існуючих споруд очищення стічних вод у межах існуючої проектної продуктивності

• Реконструкція прийомної камери, решіток і піскоуловлювачів, у тому числі ремонт будівлі

• Реконструкція існуючої установки біологічного очищення.

• Реконструкція глибоководного випуску й спорудження мулоущільнювачів. Це може бути скориговано відповідно до фактичних пріоритетів.

Обладнання та програмне забезпечення

• Одна машина очищення каналізаційних мереж

• Набори ремонтних інструментів

• Обладнання для виявлення витоків

• Лабораторне обладнання для установок очищення питної води та стічних вод

• Один кольоровий графопобудовник формату А1

• САПР, ПС, програмне забезпечення для моделювання мереж та управління інформацією

Технічна допомога й розробка

• Проектна й закупівельна документація

• Надання підтримки ГУП стосовно закупівель та виконання, у тому числі нагляд за роботами

• Дальший розвиток географічної інформаційної системи (ГІС)

• Вдосконалення системи виставлення рахунків і бухгалтерського обліку та розвиток системи адміністративно-управлінського забезпечення

• Проведення тренінгів з виявлення витоків, моделювання мереж, ГІС, САПР і використання придбаного обладнання

• Підтримка в розробці стратегії вимірювання й зменшення несанкціонованого використання води

• Курси англійської мови для членів ГУП

Сфера дії Проекту може бути змінена після завершення концептуального та детального проектів; зміни підлягають ухваленню Банком.

Графік

01.01.2006 - 31.12.2020

 

Додаток II

Запит здійснення платежу
Україна - Миколаївводоканал - Грант E5P

 

Дата:


Просимо здійснити нижчезазначений платіж, що призначається для фінансування Проекту

Назва Гранту:

Миколаївводоканал - Грант E5P


 

Дата підписання:

 
 


Номер FI Угоди
(якщо є застосовним):

 
 


 

Сума запиту в Євро

EUR

Сума

 

 


 

 
Запропонована дата вибірки:

 


Заповнюється ЄІБ

EUR

Загальна сума Гранту:

 


Дата виплати:

 
 
 


Залишок платежу:

 


Поточний платіж:

 


Залишок після платежу:

 
 Перевести кошти на рахунок:

Рахунок N: .............................................................

(просимо зазначити у форматі IBAN)

Код BIC N ..................................................................................

Назва та адреса банку: ...............................................................

Просимо передати інформацію щодо:

Ім'я (імен) та підпису (підписів) особи, уповноваженої діяти від імені України

 

Додаток III

Обґрунтування витрат Гранту

Обґрунтування витрат Гранту: Список сплачених рахунків за контрактами (дд.мм.рр)

Justification of expenses of Grant: List of paid invoices per contract (dd.mm.yy)

Обґрунтування витрат Гранту: Список сплачених рахунків за контрактами
Проект:
Місто: назва

Контракт 1: назва

 

Номер та дата рахунку-фактури

Сума (FX)
без ПДВ

Сума (Євро)
без ПДВ

Номер і дата банківської виписки щодо платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом сплачено до (дата 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом сплачено до (дата 2)

 

 

 

Контракт 2: назва

 

Номер та дата рахунку-фактури

Сума (FX)
без ПДВ

Сума (Євро)
без ПДВ

Номер і дата банківської виписки щодо платежу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом сплачено до (дата 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом сплачено до (дата 2)

 

 

 

 

Додаток IV

Форма звіту

Цей документ є Шаблоном Звітності. Незважаючи на те, що запропонований Шаблон Звітності не може регулювати всі проекти у всіх аспектах та деталях, він повинен використовуватися у формі та за змістом, як це детально описано нижче, і в остаточному підсумку звітність повинна відображати всі аспекти початкової заявки проектної пропозиції, яку подано до Фонду та затверджено Асамблеєю Вкладників.

Основна інформація про Проект

• Опис Проекту, загальний

• Загальна мета - як Загальну мету було або буде досягнуто

• Опис Проекту, інвестиційний план

No

Інвестиція

Вартість (Євро)

Чистий річний дохід та економія
(Євро/рік)

Період реалізації

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

• Опис Проекту, фінансовий план

• Опис Проекту, інституціональний план

• Опис Проекту, заходи на стороні попиту

• Опис Проекту, вигоди проекту

Закупівлі

• Поточний стан та план закупівель

• Проблеми, якщо вони є та способи їх вирішення

• Відомості про закуплені обладнання та послуги, включаючи ідентифікацію та національну приналежність постачальника

Діяльність за Проектом

• Загальний опис досягнень за етапами проекту і, зокрема, протягом звітного періоду

• Заплановані (очікувані) досягнення протягом наступних звітних періодів

• Проблеми, якщо вони є та способи їх вирішення

Обґрунтування Гранту

У прямому зв'язку з інвестиціями

• Надайте опис споживання енергії та (або) електричної енергії та споживання інших ресурсів (наприклад, хімікатів), на яке проект матиме вплив. Споживання має бути зазначене як поточне споживання в плані типу енергопостачання та спожитої кількості

• Надайте опис та зазначте економію, досягнуту або заплановану, в результаті реалізації проекту, зокрема, зменшення викидів CO2, інших парникових газів, інших товарів - таких, як необробленої води, хімікатів, тощо.

• Розрахунки економії виконуються для 15-річного циклу при ставці дисконтування 10 %.

• Економію слід також зазначити у грошовому вираженні.

• Окремо слід зазначити будь-який можливий потенціал вуглецевого кредитування.

 

Захід

Поточне споживання на рік

Планова економія на рік

Планова економія за цикл проекту

Природний газ

м3/рік

 

 

 

Електрична енергія

МВт·год

 

 

 

Інші парникові гази (зазначити - Nox тощо)

 

 

 

 

Використання необробленої води

 

 

 

 

Вугілля

 

 

 

 

n,

 

 

 

 

Зменшення викидів CO2

тон

- - -

 

 

Регуляторні питання

Надайте опис поточного стану заявлених регуляторних питань та інвестицій і того, як такі питання вирішуються і доповнюють проект або мають його доповнити.

Спробуйте надати опис економічного ефекту інвестицій у регуляторні питання.

Надайте опис того, яким чином грант посприяв сталості проекту, і як грант використовувався для вирішення основної проблеми у недискримінаційний для ринку спосіб.

Фінансова частина, вибірки

• Опис використання коштів гранту протягом звітного періоду та загалом

 

Звітний період, Євро

Загалом, Євро

Одержано від Фонду переводів

 

 

Вибірка 1 коштів Гранту від Фонду

 

 

Вибірка 2 коштів Гранту від Фонду

 

 

Вибірка 3 коштів Гранту від Фонду

 

 

Вибірка п коштів Гранту від Фонду

 

 

 

 

 

Залишок на кінець періоду

 

 

• Просимо також включити загальний план вибірок, включаючи банківське фінансування, власні кошти, тощо

Графік

• Оновіть заявлений початковий графік та зазначте причини відставання або випередження

Інше

• Будь-які фактори, які можуть мати суттєвий негативний вплив на проект або план фінансування.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали