Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2019 р. N 207

Про Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

На підставі Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року N 382 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки" (Постанова N 382), враховуючи завдання і пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374, та з метою покращення стану доріг в області, забезпечення ефективного функціонування та розвитку дорожньої мережі, покращення транспортної доступності віддалених населених пунктів до районного та обласного центрів, в тому числі в контексті створення опорних шкіл в регіоні:

1. Схвалити Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам розробити відповідні місцеві програми та передбачити кошти на їх реалізацію.

4. Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам:

забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою;

щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації про хід виконання заходів Програми.

5. Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ундіра В. О.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
13.03.2019 N 207

Програма розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, економіки і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

У зв'язку з недофінансуванням дорожнього господарства впродовж десятків років, експлуатаційний стан доріг в області є незадовільним. Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми власності. Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток області, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу.

Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки (далі - Програма) розроблено на підставі Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", зі змінами, відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2019 - 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року N 382 (Постанова N 382), враховуючи завдання і пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374.

Мета Програми

Метою Програми є:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

забезпечення безперервного розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень;

покращення транспортної доступності віддалених населених пунктів до районного та обласного центрів, в тому числі в контексті створення опорних шкіл в області, та для своєчасного надання першої медичної допомоги;

покращення якості будівництва автомобільних доріг та проведення щорічного контролю.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів і джерел фінансування

У зв'язку із запровадженням з 01 січня 2018 року державного дорожнього фонду у складі спеціального фонду державного бюджету, надходження до якого передбачається збільшити, планується виконати основну частину робіт з відновлення і розвитку мережі доріг саме за кошти державного бюджету. Так, виникла нагальна необхідність у формуванні чітких стратегічних напрямів відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення з урахуванням маршрутного принципу та соціально-економічних пріоритетів розвитку районів та області.

Досягнення мети Програми є фінансування робіт з відновлення і розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Такий підхід дасть змогу поліпшити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, оскільки через недофінансування у попередні роки не забезпечувалися обсяги дорожніх робіт, необхідні для розвитку дорожнього господарства.

Програму розраховано на чотири роки: початок - 2019 рік; завершення - 2022 рік.

Джерелами фінансування Програми є фінансові ресурси, передбачені Бюджетним кодексом України, законами України "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Одним із головних чинників її реалізації є стабільне фінансування дорожнього господарства згідно із законодавством.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок надходжень до обласного територіального дорожнього фонду (додаток 2 до Програми), а саме коштів:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

обласного бюджету;

залишку 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів у 2018 році, що утворився станом на 01 січня 2019 року;

місцевих бюджетів на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Переліки об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам затверджуються відповідно до пункту 3 статті 103 Бюджетного кодексу України та Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року N 1085 (Постанова N 1085).

Реалізація цієї Програми передбачає довгострокове планування та фінансування чітко визначених завдань і заходів щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах). В ході реалізації Програми планується виконувати роботи за маршрутним принципом з відповідною дорожньою інфраструктурою із застосуванням сучасних будівельних норм та стандартів.

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

завершення об'єктів незавершеного будівництва з високими показниками ступеня готовності та соціально-економічної ефективності;

впровадження незалежної системи контролю якості через забезпечення контролю прозорості та підзвітності будівництва згідно із стандартами шляхом розкриття інформації та публікації даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835) (зі змінами), та поетапного переходу до організації виконання дорожньо-будівельних робіт із залученням інженера-консультанта на основі міжнародно визнаних типових форм контрактів, зокрема контрактів "FIDIC", відповідно до статті 6 Закону України "Про автомобільні дороги" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1065 "Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування" (Постанова N 1065);

активізацію інноваційної та науково-технічної діяльності в дорожньому господарстві, впровадження сучасних ефективних, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій, що забезпечують високу якість та довговічність дорожніх та мостових конструкцій;

запровадження геоінформаційної системи управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення та розвитку існуючих базових інформаційно-аналітичних комплексів (система управління стану покриття, аналітично-експертна система управління мостами, база даних дорожньо-транспортних пригод).

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Поліпшення транспортної доступності в межах регіону та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об'їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів передбачено ціллю 1 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385).

Виходячи з цього, основними завданнями Програми є:

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі штучних споруд (мостових переходів, автопавільйонів тощо);

капітальний ремонт штучних споруд (мостових переходів);

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних вулиць і доріг комунальної власності;

капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд (мостових переходів), а також оформлення прав власності на існуючі та нові землі дорожніх господарств;

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів, автомобільних доріг загального користування місцевого значення, згідно із сучасними європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

реконструкцію і розбудову мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку області;

зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту;

економію капітальних вкладень в автомобільний транспорт у зв'язку з підвищенням продуктивності роботи автомобільного транспорту через збільшення середньої швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги;

зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг;

економічний ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

посилення контролю за якістю та фінансуванням доріг з боку користувачів;

гарантійний строк експлуатації об'єктів капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно з державними будівельними нормами;

сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 3 до Програми.

Поставлені завдання можна вирішити, забезпечивши виконання заходів Програми, а саме з організації будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності, відповідно до запропонованого переліку (додаток 4 до Програми).

Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

Державний контроль за якістю будівництва здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, а саме Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області.

Внутрішній контроль за якістю виконаних робіт здійснюється інженерно-технічними працівниками служби замовника, які, в ході своєї роботи, перевіряють:

якість матеріалів та сировини (асфальту, щебеню, бітуму тощо);

відповідність робіт, що виконуються, роботам, які зазначені у проектній документації;

дотримання підрядною організацією вимог Державних будівельних норм України при виконанні будівельно-ремонтних робіт.

Замовниками робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування та доріг комунальної власності, а також інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), забезпечується постійний контроль за якістю виконаних робіт від часу їх виконання до закінчення гарантійного терміну.

 

В. о. Директора департаменту з питань
будівництва та архітектури адміністрації

Я. Мазярчук

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

Ініціатор розроблення Програми

Рівненська обласна державна адміністрація

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, на підставі якого розроблено Програму

Бюджетний кодекс України, закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року N 382 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки" (Постанова N 382)

Розробник Програми

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Терміни реалізації Програми

2019 - 2022 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів (надходження до обласного територіального дорожнього фонду), в тому числі:

2024652,7 тис. гривень

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1794373,700 тис. гривень

кошти обласного бюджету

69079,000 тис. гривень

залишок 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів у 2018 році, що утворився станом на 01 січня 2019 року

11200,000 тис. гривень

кошти місцевих бюджетів

150000,000 тис. гривень

 

Додаток 2
до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

(тис. гривень)

Обсяг надходжень до обласного територіального дорожнього фонду, за рахунок яких планується здійснити фінансування Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат для виконання Програми

I

II

III

IV

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Всього, в тому числі:

422657,7

532000,0

534000,0

536000,0

2024652,7

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

366373,7

476000,0

476000,0

476000,0

1794373,7

обласний бюджет

15079,0

16000,0

18000,0

20000,0

69079,0

залишок 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів у 2018 році, що утворився станом на 01 січня 2019 року

11200,0

 

 

 

11200,0

місцеві бюджети

30000,0

40000,0

40000,0

40000,0

150000,0

 

Додаток 3
до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

(тис. гривень)

N

Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу, рік

Виконавці

Джерела фінансування, всього:

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

Надходження до обласного територіального дорожнього фонду, в тому числі:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

обласний бюджет

субвенція з державного бюджету

трансферти з місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

1.

Експлуатаційне утримання

Поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в т. ч. штучних споруд (мостових переходів, автопавільйонів та інше)

2019 - 2022

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

-

499000,0

-

70000,0

143000,0

143000,0

143000,0

Усунення недоліків ямковості, утримання та поліпшення стану мостових переходів, покращений стан автопавільйонів (3142,3 км автомобільних доріг місцевого значення)

2.

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

1) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд (мостових переходів), т. ч. проектні роботи

2019 - 2022

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

-

272603,6

-

56603,6

72000,0

72000,0

72000,0

Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг місцевого значення, стану мостових переходів (75 штучних споруд)

2) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2022

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

-

182307,5

-

38307,5

48000,0

48000,0

48000,0

Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних вулиць і доріг

-

-

90000,0

15000,0

25000,0

25000,0

25000,0

3.

Поточний середній ремонт

1) автомобільні дороги загального користування місцевого значення в т. ч. проектні роботи

2019 - 2022

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

-

755232,1

-

185232,1

190000,0

190000,0

190000,0

Відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення: 193 км (окремими ділянками)

80279,0

-

-

26279,0

16000,0

18000,0

20000,0

2) комунальні автомобільні дороги і вулиці

2019 - 2022

Департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації

-

85230,5

 

16230,5

23000,0

23000,0

23000,0

Відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць комунальної власності: 380,0 тис. кв. м (окремими ділянками)

-

-

60000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

ВСЬОГО:

 

 

 

80279,0

1794373,7

150000,0

422652,7

532000,0

534000,0

536000,0

 

 

Додаток 4
до Програми

Перелік
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання яких планується здійснювати в рамках Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки

N

Найменування об'єкта та його місцезнаходження

Протяжність, кілометрі

Дороги загального користування місцевого значення

3148,300

Березнівський район

172,600

1

Автомобільна дорога Балашівка - Сівки - Соснове

45,200

2

Автомобільна дорога Березне - Білка - Голубне

18,100

3

Автомобільна дорога Князівка - Вітковичі - / Т-18-11 / - Хотин

22,400

4

Автомобільна дорога Моквин - Білка

3,700

5

Автомобільна дорога Кам'янка - В. Поле

9,900

6

Автомобільна дорога В. Селища - Глибочок

2,500

7

Автомобільна дорога / Н-25 / - Поляни

4,900

8

Автомобільна дорога Моквин - Друхів - Поліське - Грушівка - Ведмедівка

20,300

9

Автомобільна дорога / Т-18-11 / - Яцьковичі

8,300

10

Автомобільна дорога Вілля - Губків - Більчаки

7,400

11

Автомобільна дорога / Н-25 / - Бронне - Поляни - / Т-18-12 /

15,300

12

Автомобільна дорога / Т-18-11 / - Кургани

1,800

13

Автомобільна дорога Совпа - Хмелівка

3,500

14

Автомобільна дорога Поліське - Озірці

2,000

15

Автомобільна дорога / Т-18-26 / - Карачун

3,600

16

Автомобільна дорога / О 180108 / - Ялинівка

3,700

Володимирецький район

255,200

1

Автомобільна дорога Городок - Рудка

17,200

2

Автомобільна дорога Володимирець - Антонівка

14,800

3

Автомобільна дорога Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі

39,900

4

Автомобільна дорога Красносілля - Сопачів

18,000

5

Автомобільна дорога Чудля - Лозки - Рафалівка

10,600

6

Автомобільна дорога Вараш - Заболоття - Рафалівка

9,800

7

Автомобільна дорога Володимирець - Жовкині - В. Жолудськ - Рафалівка - Острів

26,100

8

Автомобільна дорога Озеро - Дубівка - Кідри

22,000

9

Автомобільна дорога Степангород - Хиночі - Радижеве - Зелене

18,500

10

Автомобільна дорога Хиночі - Воронки

4,000

11

Автомобільна дорога Берестівка - / Т-18-09 / - Острівці

5,000

12

Автомобільна дорога / О 180203 / - Бишляк

9,200

13

Автомобільна дорога / М-07 / - Ромейки

3,000

14

Автомобільна дорога Щоків - Сопачів - Ст. Рафалівка

12,200

15

Автомобільна дорога / М-07 / - Балаховичі - / О 180207 /

6,000

16

Автомобільна дорога / М-07 / - Велихів - В. Вербче

3,500

17

Автомобільна дорога Березина - Більська Воля

10,800

18

Автомобільна дорога Антонівка - Чаква

2,200

19

Автомобільна дорога / М-07 / - Сошники

3,000

20

Автомобільна дорога / М-07 /- Іванчі

2,000

21

Автомобільна дорога Липне - / О 180204 /

2,400

22

Автомобільна дорога Мульчиці - Кримне

3,600

23

Автомобільна дорога Більська Воля - Кругле

2,300

24

Автомобільна дорога Чучеве - Великий Жолудськ - /О 180207/ - Мостище

4,500

25

Автомобільна дорога Сварині - Городець

1,500

26

Автомобільна дорога Веретено - Полиці

2,800

27

Автомобільна дорога / Т-18-17 / - Володимирецьке сортонасінневе підприємство

0,300

Гощанський район

230,100

1

Автомобільна дорога Тучин - Садове - Пустомити - Вовкошів

20,400

2

Автомобільна дорога Шкарів - Бугрин - М'ятин

22,100

3

Автомобільна дорога Вовкошів - Синів

12,600

4

Автомобільна дорога / М-06 / - Русивель - Майків - Жаврів - Бочаниця - /Р-77/

26,400

5

Автомобільна дорога Гоща - Дуліби - Майків

12,600

6

Автомобільна дорога Гоща - Башине

12,000

7

Автомобільна дорога Матіївка - Мичів - Мощони - Воронів - Воскодави

18,900

8

Автомобільна дорога Тучин - Микулин - Дроздів - /Р-77/

13,500

9

Автомобільна дорога / М-06 / - Дорогобуж - Подоляни - Горбаків

9,600

10

Автомобільна дорога Гоща - Курозвани - / О 180305 /

6,500

11

Автомобільна дорога Чудниця - Витків - Андрусіїв

13,000

12

Автомобільна дорога Річиця - Кринички - Тучин

6,200

13

Автомобільна дорога / М-06 / - Гоща

1,900

14

Автомобільна дорога Олексіївка - Посягва - Сергіївка

7,500

15

Автомобільна дорога / М-06 /- Федорівка

3,900

16

Автомобільна дорога Шубків - Гориньград Перший - Рясники - / М-06 /

2,000

17

Автомобільна дорога Русивель - Пашуки

6,000

18

Автомобільна дорога / М-06 / - Підліски

5,100

19

Автомобільна дорога Тучин - Полівці

2,700

20

Автомобільна дорога / М-06 / - Терентіїв

1,800

21

Автомобільна дорога Бугрин - Угільці

3,200

22

Автомобільна дорога Мнишин - Горбаків

2,700

23

Автомобільна дорога Глибочок - Жаврів

2,200

24

Автомобільна дорога Агатівка - / О 180306 /

1,600

25

Автомобільна дорога Рясники - Дмитрівка - / М-06 /

9,000

26

Автомобільна дорога Жалянка - Садове

4,700

27

Автомобільна дорога Бабин - Рясники

2,000

Дубенський район

282,100

1

Автомобільна дорога Сатиїв - Озеряни - Мізоч - Озерко

24,600

2

Автомобільна дорога Білогородка - / М-06 /

6,500

3

Автомобільна дорога Дубно - Семидуби - Кліпець

22,700

4

Автомобільна дорога Дубно - Тараканів - В. Загорці

4,900

5

Автомобільна дорога Повча - Турковичі - / М-06 /

14,200

6

Автомобільна дорога / О 180403 / - Здовбиця - Клинці

12,900

7

Автомобільна дорога Мирогоща - Варковичі

10,500

8

Автомобільна дорога Черешнівка - Рачин

12,800

9

Автомобільна дорога Птича - Стара Носовиця - Судобичі

9,500

10

Автомобільна дорога Зелене - Іванне - / М-06 /

9,400

11

Автомобільна дорога Комарівка - Берег

2,400

12

Автомобільна дорога / Т-18-01 / - Заруддя - Травневе

10,800

13

Автомобільна дорога / О 180403 / - Майдан

17,100

14

Автомобільна дорога / М-19 / - Бортниця - Привільне

6,500

15

Автомобільна дорога Дитиничі - Переросля

7,400

16

Автомобільна дорога / М-06 / - Клюки - / М-19 /

6,700

17

Автомобільна дорога Молодава 2 - Молодава 1

2,100

18

Автомобільна дорога / Т-18-21 / - Берег - / Т-18-22 /

4,400

19

Автомобільна дорога Молодіжне - Княгинине - Нараїв

6,700

20

Автомобільна дорога /М-06/ - Верба - /М-06/

3,700

21

Автомобільна дорога /Т-18-22 / - Сапановчик

2,700

22

Автомобільна дорога Бондарі - Соснівка

3,000

23

Автомобільна дорога Смига - Буща - Мартинівка

7,700

24

Автомобільна дорога / М-19 / - Голуби

1,200

25

Автомобільна дорога / М-06 / - Микитичі

3,500

26

Автомобільна дорога Озеряни - Нагірне

9,600

27

Автомобільна дорога Плоска - Довге Поле

4,500

28

Автомобільна дорога Малі Сади - Великі Сади

3,600

29

Автомобільна дорога / О 180407 / - Мокре - Костянець

7,000

30

Автомобільна дорога Нагоряни - Соснівка

2,000

31

Автомобільна дорога / Т-18-01 / - Листвин

2,200

32

Автомобільна дорога Стовпець - Кам'яна Верба

6,300

33

Автомобільна дорога Дядьковичі - Сатиїв

3,300

34

Автомобільна дорога Маївка - Молодава 2

2,100

35

Автомобільна дорога Іваниничі - Тростянець

1,400

36

Автомобільна дорога / Т-18-15 / - Клещиха

1,500

37

Автомобільна дорога Білогородка - Софіївка Друга

4,400

38

Автомобільна дорога / О 180409 / - Носовиця

1,700

39

Автомобільна дорога / О 180416 / - Замчисько

1,000

40

Автомобільна дорога Довге Поле - Грядки

5,600

41

Автомобільна дорога Шепетин - Нова Миколаївка

3,000

42

Автомобільна дорога Кам'яна Верба - Забірки

4,600

43

Автомобільна дорога / С 180413 / - Маяки

2,000

44

Автомобільна дорога / О 180406 / - Ясенівка

2,400

Демидівський район

86,100

1

Автомобільна дорога Рогізне - Копань

9,900

2

Автомобільна дорога Демидівка - Калинівка

7,300

3

Автомобільна дорога Рудка - Ільпибоки

2,900

4

Автомобільна дорога Боремель - Шибин

3,500

5

Автомобільна дорога Ниви Золочівські - / Т-03-03 /

5,600

6

Автомобільна дорога Охматків - Княгинине - / Т-18-06 /

6,800

7

Автомобільна дорога / Т-03-03 / - Пашева - Малеве

3,800

8

Автомобільна дорога Лисин - Товпижин - / Т-18-06 /

18,500

9

Автомобільна дорога Загатинці - Малеве - Боремель

16,500

10

Автомобільна дорога Новий Тік - / Т-03-03 /

3,100

11

Автомобільна дорога Підбрусин - Яблунівка

5,200

12

Автомобільна дорога / О 180504 / - Смиків

3,000

Дубровицький район

183,200

1

Автомобільна дорога Заслуччя - Великі Озера

21,200

2

Автомобільна дорога / Н-25 / - Висоцьк

2,700

3

Автомобільна дорога Золоте - Рудня

8,300

4

Автомобільна дорога / Т-18-09 / - Трипутня

10,800

5

Автомобільна дорога Трипутня - Осова - Бережниця

21,200

6

Автомобільна дорога Велюнь - станція Миляч

3,700

7

Автомобільна дорога / Н-25 / - Лютинськ

2,000

8

Автомобільна дорога Дубровиця - Мочулище - Острівці

6,400

9

Автомобільна дорога Мочулище - Крупове

5,600

10

Автомобільна дорога / Н-25 / - Селець

3,100

11

Автомобільна дорога / Н-25 / - Тумень

2,200

12

Автомобільна дорога Смородськ - Миляч

14,400

13

Автомобільна дорога Дубровиця - Пристань

0,600

14

Автомобільна дорога Дубровиця - Порубка

1,100

15

Автомобільна дорога /Р-76/ - Лісове

1,800

16

Автомобільна дорога під'їзди до м. Дубровиця

2,900

17

Автомобільна дорога Соломир - Вовчиці - Дібрівськ - Сварицевичі

12,800

18

Автомобільна дорога / Н-25 / - Городище

2,000

19

Автомобільна дорога / Н-25 / - Вербівка

7,900

20

Автомобільна дорога / Н-25 / - Кураш

1,900

21

Автомобільна дорога / Н-25 / - Бродець

1,200

22

Автомобільна дорога Грицьки - Нивецьк

3,100

23

Автомобільна дорога Літвиця - Кривиця

2,600

24

Автомобільна дорога Озерськ - Золоте

7,000

25

Автомобільна дорога Переброди - Будимля

7,700

26

Автомобільна дорога Шахи - Великий Черемель

15,400

27

Автомобільна дорога Білаші - Бережниця

3,100

28

Автомобільна дорога Кривиця - Вільне

1,300

29

Автомобільна дорога Нивецьк - Працюки

3,200

30

Автомобільна дорога Хілін - / О 180615 /

1,700

31

Автомобільна дорога Залужжя - Узлісся

4,300

Зарічненський район

196,800

1

Автомобільна дорога Морочне - Задовже

18,000

2

Автомобільна дорога Соломир - Вовчиці - Дібрівськ - Сварицевичі

38,000

3

Автомобільна дорога Зарічне - Комори

16,500

4

Автомобільна дорога Млин - Нобель - Кутин

12,800

5

Автомобільна дорога Голубне - Новорічиця - Коник

11,900

6

Автомобільна дорога Купче - Кухітська Воля

16,100

7

Автомобільна дорога Храпин - Радове

8,000

8

Автомобільна дорога Гориничі - Омит - Прикладники

10,000

9

Автомобільна дорога Залізниця - Кухітська Воля - Борове

18,700

10

Автомобільна дорога / О 180701 / - Заозер'я

3,800

11

Автомобільна дорога Серники - Бродниця

11,000

12

Автомобільна дорога /Р-76/ - Бутове

6,200

13

Автомобільна дорога /Р-76/ - Дубчиці

1,900

14

Автомобільна дорога / Т-18-08 / - Млинок

3,900

15

Автомобільна дорога / О 180709 / - Ніговищі

8,900

16

Автомобільна дорога / О 180710 / - Лисичин

4,700

17

Автомобільна дорога / О 180701 / - Кутинок

1,100

18

Автомобільна дорога / О 180705 / - Котира

3,400

19

Автомобільна дорога /О 180710/ - Ждань

1,900

Здолбунівський район

185,600

1

Автомобільна дорога Сатиїв - Озеряни - Мізоч - Озерко

11,300

2

Автомобільна дорога Півче - / Т-18-20 /

7,300

3

Автомобільна дорога Здолбунів - Глинськ - Стеблівка

23,200

4

Автомобільна дорога / М-06 / - Глинськ - Здовбиця - Новосілки

30,400

5

Автомобільна дорога Залібівка - Півче - Мізоч - Копиткове

39,100

6

Автомобільна дорога Івачкове - станція Івачкове

2,700

7

Автомобільна дорога Лідава - Урвенна - Залісся

8,500

8

Автомобільна дорога Цурків - Урвенна - Гільча

15,000

9

Автомобільна дорога Стара Мощаниця - Мізоч - / Т-18-20 /

12,000

10

Автомобільна дорога Миротин - Гай - Плоске

1,100

11

Автомобільна дорога / Т-18-20 / - Буща

7,800

12

Автомобільна дорога Борщівка - Буща

3,100

13

Автомобільна дорога Уїздці - Коршів

2,200

14

Автомобільна дорога Озерко - Мізочок

0,500

15

Автомобільна дорога Суйми - Нова Мощаниця - Ступне

9,300

16

Автомобільна дорога / О 180803 / - Степанівка

3,000

17

Автомобільна дорога / О 180804 / - В'юнівщина

1,900

18

Автомобільна дорога / О 180804 / - Замлинок

2,700

19

Автомобільна дорога / Т-18-20 / - Клопіт

1,600

20

Автомобільна дорога / О 180802 / - Загора

0,700

21

Автомобільна дорога / О 180808 / - Підгайне

2,200

Корецький район

153,100

1

Автомобільна дорога Корець - В. Межиричі - Вовкошів

24,900

2

Автомобільна дорога / М-06 / - Крилів - Пашуки

13,700

3

Автомобільна дорога / М-06 / - Сапожин

2,000

4

Автомобільна дорога Крилів - на Клепачі Хмельницької обл.

3,300

5

Автомобільна дорога В. Межиричі - Самостріли - / М-06 /

8,700

6

Автомобільна дорога Мала Клецька - Даничів

17,600

7

Автомобільна дорога Корець - Старий Корець

5,200

8

Автомобільна дорога Щекичин - Залізниця

7,700

9

Автомобільна дорога Світанок - Бранів

3,300

10

Автомобільна дорога Корець - Гвіздів

2,000

11

Автомобільна дорога Головниця - Забара

4,800

12

Автомобільна дорога Іванівка - Стовпин - Городище

7,000

13

Автомобільна дорога Топча - / О 180901 /

11,700

14

Автомобільна дорога Корець - Калинівка

4,700

15

Автомобільна дорога / Т-18-24 / - санаторій Корець

1,200

16

Автомобільна дорога / О 180913 / - Березівка

1,600

17

Автомобільна дорога Козак - Ганнівка

9,900

18

Автомобільна дорога Бриків - Богданівка

2,900

19

Автомобільна дорога Невірків - Жорнівка

7,000

20

Автомобільна дорога Новини - Користь

2,700

21

Автомобільна дорога / Т-18-12 /- Мала Совпа

2,200

22

Автомобільна дорога Дивень - Колодіївка

1,500

23

Автомобільна дорога Голичівка - Морозівка

1,700

24

Автомобільна дорога Річечина - / О 180914 /

1,300

25

Автомобільна дорога / О 180910 / - Бокшин

2,200

26

Автомобільна дорога Великі Межиричі - Застав'я

1,000

27

Автомобільна дорога Мощари - Пархіми

1,300

Костопільський район

231,300

1

Автомобільна дорога / Н-25 / - станція Моквин

3,100

2

Автомобільна дорога Гута - Степань

5,200

3

Автомобільна дорога Яполоть - Гута

19,300

4

Автомобільна дорога Малий Стидин - Злазне - Іваничі

24,800

5

Автомобільна дорога Мар'янівка - Рокитне

19,000

6

Автомобільна дорога / Н-25 / - Борщівка

7,100

7

Автомобільна дорога Деражне - Суськ - Клевань

10,600

8

Автомобільна дорога Мирне - Данчиміст

4,500

9

Автомобільна дорога Берестовець - Лісопіль

15,000

10

Автомобільна дорога Дюксин - Новий Берестовець

20,300

11

Автомобільна дорога Перелисянка - Деражне

14,500

12

Автомобільна дорога Ганнівка - Звіздівка

9,600

13

Автомобільна дорога Маща - Кам'яна Гора - / Н-25 /

5,000

14

Автомобільна дорога Велика Любаша - Трубиці

6,500

15

Автомобільна дорога / О 181005 / - Пеньків

5,000

16

Автомобільна дорога Північний під'їзд до м. Костопіль

0,400

17

Автомобільна дорога Південний під'їзд до м. Костопіль

2,200

18

Автомобільна дорога Осова - Великий Мидськ

12,600

19

Автомобільна дорога Яснобір - Моквин

2,100

20

Автомобільна дорога / Т-18-17 / - Перетоки

3,000

21

Автомобільна дорога / Т-18-17 / - Тростянець

4,500

22

Автомобільна дорога / Н-25 / - Тихе

0,500

23

Автомобільна дорога Комарівка - / Т-18-27 /

11,600

24

Автомобільна дорога Головин - Берестовець

2,300

25

Автомобільна дорога Чудви - / О 181004 /

8,300

26

Автомобільна дорога Глажова - Кам'яна Гора

5,300

27

Автомобільна дорога Збуж - Жалин

2,000

28

Автомобільна дорога Малий Мидськ - Ледне

4,500

29

Автомобільна дорога / О 181005 / - Брюшків

2,500

Млинівський район

200,200

1

Автомобільна дорога Млинів - Підлозці

23,500

2

Автомобільна дорога / М-19 / - Долина

8,000

3

Автомобільна дорога Пітушків - Новоселівка

12,800

4

Автомобільна дорога Млинів - Стоморги - Московщина

13,500

5

Автомобільна дорога / М-19 / - Підгайці

1,600

6

Автомобільна дорога Новина Добрятинська - Добрятин

2,300

7

Автомобільна дорога Борбин - / Т-18-13 /

1,600

8

Автомобільна дорога Бакорин - Уїздці - Терешів - Посників

11,800

9

Автомобільна дорога Береги - Клин

7,500

10

Автомобільна дорога Загатинці - Малеве - Боремель

13,300

11

Автомобільна дорога Острожець - П'яннє

7,000

12

Автомобільна дорога Красне - Бокійма - Аршичин

30,000

13

Автомобільна дорога Новосілки - / Т-18-13 /

3,000

14

Автомобільна дорога / О 181115 / - Війниця

1,700

15

Автомобільна дорога Ужинець - Озліїв

3,100

16

Автомобільна дорога Радів - Кораблище

5,900

17

Автомобільна дорога Новосілки - Заболотенці - Підгайці

4,400

18

Автомобільна дорога Бокійма - Козирщина

4,700

19

Автомобільна дорога Хорупань - Головчиці

1,700

20

Автомобільна дорога Травневе - Остріїв

2,900

21

Автомобільна дорога Посників - Богушівка

4,600

22

Автомобільна дорога Ярославичі - Яловичі - Боремець

9,700

23

Автомобільна дорога Улянівка - Владиславівка - Іванівка

6,300

24

Автомобільна дорога / М-19 / - Коблин

3,600

25

Автомобільна дорога Річище - Тушебин

4,600

26

Автомобільна дорога / М-19 / - Свищів

2,900

27

Автомобільна дорога Ставище - Уїздці

2,100

28

Автомобільна дорога Рудливе - Баболоки

1,700

29

Автомобільна дорога / Т-18-13 / - Лихачівка

1,100

30

Автомобільна дорога / О 181114 / - Зборів

1,900

31

Автомобільна дорога Перемилівка - Лукарівка

1,400

Острозький район

158,300

1

Автомобільна дорога Миротин - Гай - Плоске

2,400

2

Автомобільна дорога Новомалин - Межиріч

8,300

3

Автомобільна дорога Хрінів - Бухарів - Могиляни - Вельбівне

28,900

4

Автомобільна дорога Острог - Радужне - Точевики

11,300

5

Автомобільна дорога Болотківці - Кутянка - Вілія

19,700

6

Автомобільна дорога Острог - Прикордонне

6,000

7

Автомобільна дорога Могиляни - Мощаниця

6,000

8

Автомобільна дорога Черняхів - Почапки

7,900

9

Автомобільна дорога Хорів - / Т-18-31 /

2,000

10

Автомобільна дорога Країв - Плоске - Верхів

17,600

11

Автомобільна дорога Волосківці - Бадівка

1,800

12

Автомобільна дорога / Н-25 / - Лебеді

3,100

13

Автомобільна дорога Батьківці - Кутянка

8,700

14

Автомобільна дорога Білашів - Мале Дерев'янче

2,200

15

Автомобільна дорога Оженин - пристань р. Горинь

5,900

16

Автомобільна дорога / Т-18-31 / - Стадники

1,500

17

Автомобільна дорога Бухарів - Михалківці

1,800

18

Автомобільна дорога Сіянці - Кураж

9,900

19

Автомобільна дорога Грем'яче - Грозів

2,000

20

Автомобільна дорога / О 181204 / - Посива

1,600

21

Автомобільна дорога Плоске - Бродівське

9,700

Радивилівський район

229,900

1

Автомобільна дорога Радивилів - Коритне

23,800

2

Автомобільна дорога Савчуки - Козин - Ситне

14,900

3

Автомобільна дорога / Т-18-06 / - / Т-03-02 /

2,600

4

Автомобільна дорога Добривода - Крупець

19,400

5

Автомобільна дорога Острів - Митниця - на Лешнів Львівської обл.

10,700

6

Автомобільна дорога /О 181305/- на Берестечко Волинської обл.

2,400

7

Автомобільна дорога Пляшева - музей-заповідник "Козацькі могили"

1,500

8

Автомобільна дорога Немирівка - Гаї Лев'ятинські - Новоукраїнське

14,500

9

Автомобільна дорога / О 181305 / - Боратин - Зарічне

28,600

10

Автомобільна дорога Михайлівка - Адамівка - Стоянівка

20,600

11

Автомобільна дорога / О 181301 / - Хотин - Іващуки

17,100

12

Автомобільна дорога Пустоіванне - Грядки

11,000

13

Автомобільна дорога Батьків - Дружба

7,300

14

Автомобільна дорога Іванівка - / О 181312 /

1,800

15

Автомобільна дорога Підзамче - Казмірі

2,900

16

Автомобільна дорога Заміщина - Гайки Ситенські

11,700

17

Автомобільна дорога Козин - Дубини

3,600

18

Автомобільна дорога Опарипси - / М-06 /

2,800

19

Автомобільна дорога Лев'ятин - / Н-02 /

0,400

20

Автомобільна дорога Рудня - Кам'яна Верба

2,000

21

Автомобільна дорога Солонів - / Т-03-02 /

2,100

22

Автомобільна дорога Безодня - / О 181304 /

11,800

23

Автомобільна дорога Підвисоке - / Т-03-02 /

4,900

24

Автомобільна дорога Приски - Башарівка

3,400

25

Автомобільна дорога Березини - Бригадирівка

1,500

26

Автомобільна дорога Нова Митниця - / О 181305 /

1,000

27

Автомобільна дорога Гусари - / М-06 /

1,400

28

Автомобільна дорога / М-06 / - Кам'яна Верба

2,500

29

Автомобільна дорога / М-06 / - Коти

0,700

30

Автомобільна дорога / М-06 / - Гай

1,000

Рокитнівський район

109,800

1

Автомобільна дорога Єльне - Томашгород

16,500

2

Автомобільна дорога смт Рокитне - с. Рокитне

0,600

3

Автомобільна дорога Кисоричі - Нетреба - Борове

19,500

4

Автомобільна дорога Рокитне - Дерть

13,700

5

Автомобільна дорога Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі - на Олевськ Житомирської обл.

11,000

6

Автомобільна дорога / Т-18-29 / - Дубно - / Т-18-18 /

9,900

7

Автомобільна дорога / Т-18-29 / - Хміль

1,600

8

Автомобільна дорога Кисоричі - Олександрівка

3,200

9

Автомобільна дорога Блажове - Більськ

9,700

10

Автомобільна дорога Грабунь - Березове

7,300

11

Автомобільна дорога Обсіч - Кам'яне

6,500

12

Автомобільна дорога / М-07 / - Старики

1,200

13

Автомобільна дорога Переходичі - Старе Село

9,100

Рівненський район

238,000

1

Автомобільна дорога Деражне - Суськ - Клевань

8,000

2

Автомобільна дорога Маща - Кам'яна Гора - / Н-25 /

5,300

3

Автомобільна дорога Рівне - Хотин

6,100

4

Автомобільна дорога Шубків - Гориньград Перший - Рясники - / М-06 /

6,000

5

Автомобільна дорога Михайлівка - / Н-22 /

3,000

6

Автомобільна дорога / М-06 / - Глинки

4,200

7

Автомобільна дорога /Н-25/ - Забороль - /Р-77/

5,800

8

Автомобільна дорога Пухова - Олександрія - / Н-25 /

5,900

9

Автомобільна дорога Корнин - Загороща

11,200

10

Автомобільна дорога Сухівці - Новожуків

7,400

11

Автомобільна дорога Верхівськ - / Т-18-06 /

1,400

12

Автомобільна дорога Дядьковичі - Грушвиця

8,800

13

Автомобільна дорога Бармаки - Городище - / М-06 /

7,200

14

Автомобільна дорога Оржів - Білів

18,200

15

Автомобільна дорога Ставки - Обарів

3,800

16

Автомобільна дорога Малий Олексин - Шпанів

3,500

17

Автомобільна дорога / Т-18-17 / - Жобрин

5,500

18

Автомобільна дорога Шостаків - Макотерти - Ясининичі

8,200

19

Автомобільна дорога / Н-22 / - Великий Олексин

2,800

20

Автомобільна дорога Гориньград - Біла Криниця

14,500

21

Автомобільна дорога Малий Житин - Великий Житин

3,200

22

Автомобільна дорога / Н-25 / - Котів - Рисв'янка

12,300

23

Автомобільна дорога / Н-22 / - Грабів

6,000

24

Автомобільна дорога Заріцьк - Шпаків

4,400

25

Автомобільна дорога Олишва - Новожуків - Заріцьк

16,100

26

Автомобільна дорога Іваничі - Дворовичі

5,200

27

Автомобільна дорога Сергіївка - Кустин

3,500

28

Автомобільна дорога / С 181507 / - Гуменники

2,200

29

Автомобільна дорога / Н-22 / - Рогачів

1,900

30

Автомобільна дорога Підгірці - Малий Шпаків

6,400

31

Автомобільна дорога / С 181525 / - Дібрівка

2,200

32

Автомобільна дорога Новожуків - Новостав Дальній

2,000

33

Автомобільна дорога Мочулки - / Т-18-17 /

3,000

34

Автомобільна дорога Іваничі - Переділи

2,800

35

Автомобільна дорога Волошки - Олександрія

8,400

36

Автомобільна дорога /Р-77/ - Радиславівка

2,800

37

Автомобільна дорога Велика Омеляна - Мала Омеляна

1,000

38

Автомобільна дорога / Т-18-17 / - Руда-Красна

2,000

39

Автомобільна дорога / О 181501 / - Зозів

1,400

40

Автомобільна дорога / Н-22 / - Дерев'яне

3,500

41

Автомобільна дорога Корнин - Колоденка

3,000

42

Автомобільна дорога Мартинівка - Грушвиця

3,300

43

Автомобільна дорога Караєвичі - Городок

0,800

44

Автомобільна дорога Новоукраїнка - Ремель

3,800

Сарненський район

236,000

1

Автомобільна дорога Гута - Степань

5,500

2

Автомобільна дорога Яринівка - Тутовичі - Костянтинівка

28,900

3

Автомобільна дорога Клесів - Олексіївка - Вири

10,200

4

Автомобільна дорога Станція Немовичі - / Н-25 /

2,700

5

Автомобільна дорога / М-07 / - Велихів - В. Вербче

4,800

6

Автомобільна дорога Велике Вербче - Труди - Степань

10,800

7

Автомобільна дорога / М-07 / - Чудель - Тинне

25,600

8

Автомобільна дорога Карасин - / М-07 /

25,100

9

Автомобільна дорога Кам'яне Случанське - Ясногірка

13,000

10

Автомобільна дорога Корост - Степань

8,500

11

Автомобільна дорога Білятичі - / Т-18-10 /

4,500

12

Автомобільна дорога / Н-25 / - Маслопуща - Стрільськ

11,500

13

Автомобільна дорога Мар'янівка - Карпилівка

11,700

14

Автомобільна дорога Орлівка - / М-07 /

1,900

15

Автомобільна дорога Кузьмівка - Яблунька

7,000

16

Автомобільна дорога Волоша - / Т-18-26 /

2,500

17

Автомобільна дорога Грушівка - Калинівка

4,600

18

Автомобільна дорога Вирка - В. Вербче

11,000

19

Автомобільна дорога Обірки - / О 181607 /

3,200

20

Автомобільна дорога Костянтинівка - Одринки

22,000

21

Автомобільна дорога Тутовичі - Висове

5,300

22

Автомобільна дорога Тріскині - Копище

3,200

23

Автомобільна дорога Мале Вербче - Корост

2,100

24

Автомобільна дорога / С 181610 / - Угли

0,900

25

Автомобільна дорога / Н-25 / - Дубки

1,900

26

Автомобільна дорога / С 181610 / - Убереж

3,700

27

Автомобільна дорога / С 181610 / - Поляни

1,400

28

Автомобільна дорога Гута-Перейма - /Р-05/

2,500

Дороги комунальної форми власності

494,006

Березнівський район

17,329

1

Вул. Садова, с. Колодязне Березнівського району

0,760

2

Вул. Г. Плютинського, с. Прислуч Березнівського району

0,760

3

Вул. Молодіжна, с. Малушка Березнівського району

0,760

4

Вул. Першотравнева, с. Малинськ Березнівського району

1,430

5

Вул. Шевченка в с. Губків Березнівського району

0,559

6

Вул. Нова від будинку N 10 до вул. Незалежності в с. Городище Березнівського району

0,300

7

Вул. Миру, м. Березне

1,150

8

Вул. Котляревського, м. Березне

1,550

9

Вул. Наливайка, м. Березне

1,400

10

Вул. Рівненська, м. Березне

1,000

11

Вул. Квіткова в с. Великі Селища Березнівського району

1,000

12

Вул. Шевченка, смт Соснове Березнівського району

0,500

13

міст через р. Стави, смт Соснове Березнівського району

0,070

14

Вул. Колгоспна, смт Соснове Березнівського району

1,000

15

Вул. Нова, с. Городище Березнівського району

0,665

16

Вул. Шкільна, с. Зірне Березнівського району

0,800

17

Вул. Шевченка, с. Яцьковичі Березнівського району

0,500

18

Вул. Тиха, с. Голубне Березнівського району

1,200

19

Вул. Вишнева, с. Голубне Березнівського району

1,200

20

Вул. Шкільна, смт Соснове Березнівського району

0,025

21

Вул. Липнева, с. Зірне Березнівського району

0,300

22

Вул. Садова і вул. Незалежності, вул. Молодіжна і вул. Садова с. Тишиця Березнівського району

0,400

Володимирецький район

32,850

1

Вул. Повстанців в смт Володимирець

1,200

2

Вул. Соборна (від вул. С. Петлюри до вул. Повстанців) в смт Володимирець

1,000

3

Вул. Миру в смт Рафалівка Володимирецького району

0,900

4

Вул. Б. Хмельницького в смт Рафалівка Володимирецького району

1,100

5

Вул. Садова в смт Рафалівка Володимирецького району

0,800

6

Вул. Соборна в смт Рафалівка Володимирецького району

1,500

7

Вул. Лісова в с. Великі Цепцевичі Володимирецького району

0,950

8

Вул. Поліська в с. Кідри Володимирецького району

1,300

9

Вул. Транспортна в смт Володимирець

0,400

10

Вул. Незалежності в смт Рафалівка Володимирецького району

0,600

11

Вул. Петропавлівська в смт Рафалівка Володимирецького району

0,900

12

Вул. Залізнична в смт Рафалівка Володимирецького району

1,300

13

Вул. Лесі Українки в смт Рафалівка Володимирецького району

1,000

14

Вул. Терешкової в с. Чаква Володимирецького району

0,800

15

Вул. Дружби в с. Антонівка Володимирецького району

1,300

16

Вул. Хакімова в с. Балаховичі Володимирецького району

1,200

17

Вул. Шевченка в с. Острів Володимирецького району

0,900

18

Вул. Пушкіна в с. Маюничі Володимирецького району

0,850

19

Вул. Центральна в с. Берестівка Володимирецького району

1,000

20

Вул. 17 Вересня в с. Більська Воля Володимирецького району

1,100

21

Вул. Шкільна в с. Більська Воля Володимирецького району

0,950

22

Вул. Залядинська в с. Більська Воля Володимирецького району

0,850

23

Вул. А. Коломийця в с. Городець Володимирецького району

0,600

24

Вул. Набережна в с. Городець Володимирецького району

1,600

25

Вул. Незалежності в с. Сварині Володимирецького району

1,400

26

Вул. Зарічна в с. Ромейки Володимирецького району

1,000

27

Вул. Шевченка в с. Жовкині Володимирецького району

0,800

28

Вул. Польова в с. Степангород Володимирецького району

0,600

29

Вул. Радянська в с. Біле Володимирецького району

0,900

30

Вул. Перемоги в с. Малі Телковичі Володимирецького району

1,300

31

Вул. Шевченка в с. Озеро Володимирецького району

1,100

32

Вул. Лісова в с. Озеро Володимирецького району

0,950

33

Вул. Леоніда Коляди в с. Собіщиці Володимирецького району

0,700

Гощанський район

77,519

1

Вул. Лісова в с. Глибочок Гощанського району

1,100

2

Вул. Лесі Українки в с. Глибочок Гощанського району

0,300

3

Вул. Гайова в с. Жаврів Гощанського району

0,500

4

Вул. Ватутіна в с. Жаврів Гощанського району

0,700

5

Вул. Суворова в с. Курозвани Гощанського району

2,500

6

Вул. Острівська в с. Курозвани Гощанського району

3,000

7

Вул. Південна в с. Дуліби Гощанського району

1,000

8

Вул. Тиха в с. Малинівка Гощанського району

0,400

9

Вул. Молодіжна в с. Малинівка Гощанського району

0,500

10

Вул. Тополева с. Тучин Гощанського району

0,826

11

Вул. Дроздівська с. Тучин Гощанського району

0,696

12

Вул. Квітнева с. Полівці Гощанського району

2,668

13

Вул. В. Олександровича в с. Воскодави Гощанського району

0,250

14

Вул. Дубрівня в с. Воскодави Гощанського району

0,960

15

Вул. Незалежності в смт Гоща

0,475

16

Проїзд до кладовища в смт Гоща

0,550

17

Вул. Садова с. Мичів Гощанського району

0,350

18

Вул. Нова с. Горбів Гощанського району

1,000

19

Вул. Рогівка в с. Бочаниця Гощанського району

1,200

20

Вул. Шевченка в с. Бочаниця Гощанського району

0,600

21

Вул. Соборна в с. Курозвани Гощанського району

1,500

22

Вул. Нова в с. Курозвани Гощанського району

1,200

23

Вул. Квітнева с. Полівці Гощанського району

2,668

24

Вул. Дроздівська с. Тучин Гощанського району

0,696

25

Вул. Нова в с. Горбів Гощанського району

0,850

26

Вул. Зелена в с. Дроздів Гощанського району

0,500

27

Вул. Центральна в с. Микулин Гощанського району

1,000

28

Вул. Мирна в с. Іллін Гощанського району

0,700

29

Вул. Нова в с. Горбаків Гощанського району

0,300

30

Вул. Зелена в с. Томахів Гощанського району

0,340

31

Вул. Тополева в с. Мнишин Гощанського району

0,900

32

Вул. Молодіжна в с. Горбаків Гощанського району

0,200

33

Вул. Польова в с. Шкарів Гощанського району

0,850

34

Вул. Глибока в с. Дорогобуж Гощанського району

0,230

35

Вул. Займиськова в с. Симонів Гощанського району

1,630

36

Вул. Оселя в смт Гоща

0,622

37

Вул. Костомарова в смт Гоща

0,500

38

Вул. Нова в смт Гоща

0,380

39

Вул. Східна в смт Гоща

0,300

40

Вул. Київська в смт Гоща

0,580

41

Вул. Незалежності в смт Гоща

1,100

42

Вул. Шкільна с. Синів Гощанського району

2,700

43

Вул. Шкільна с. Синів Гощанського району

3,825

44

Вул. Центральна с. Терентіїв Гощанського району

2,025

45

Вул. Застав'я с. Терентіїв Гощанського району

2,800

46

Вул. Шкільна с. Рясники Гощанського району

0,350

47

Вул. Стуса с. Бабин Гощанського району

0,125

48

Вул. Лесі Українки с. Бабин Гощанського району

0,300

49

Вул. Шевченка с. Бабин Гощанського району

0,260

50

Вул. В. Клімчука в с. Бочаниця Гощанського району

0,800

51

Вул. Садова в с. Бочаниця Гощанського району

0,100

52

Вул. Лесі Українки в с. Кринички Гощанського району

0,300

53

Вул. Центральна в с. Кринички Гощанського району

1,000

54

Вул. Садова в с. Курозвани Гощанського району

0,800

55

Вул. Першотравнева в с. Курозвани Гощанського району

1,200

56

Вул. Садова в с. Дуліби Гощанського району

0,900

57

Вул. І. Франка в с. Дуліби Гощанського району

0,800

58

Вул. Яблунева в с. Красносілля Гощанського району

0,837

59

Вул. Поліська в с. Чудниця Гощанського району

0,620

60

Вул. Вишнева в с. Витків Гощанського району

0,350

61

Вул. Шкільна в с. Садове Гощанського району

0,780

62

Вул. Тополева с. Тучин Гощанського району

0,826

63

Вул. Шевченка в с. Мнишин Гощанського району

1,100

64

Вул. Миру в с. Мнишин Гощанського району

1,100

65

Вул. Шевченка в с. Подоляни Гощанського району

1,200

66

Вул. Пухова в с. Горбаків Гощанського району

1,300

67

Вул. С. Євчука в с. Федорівка Гощанського району

1,120

68

Вул. Новоселиця в с. Симонів Гощанського району

0,800

69

Вул. Хабарська в с. Симонів Гощанського району

3,900

70

Вул. Незалежності в смт Гоща

0,150

71

Вул. Шевченка в смт Гоща

0,100

72

Вул. С. Наливайка в смт Гоща

0,090

73

Вул. І. Франка в с. Дружне Гощанського району

2,000

74

Вул. Л. Українки с. Вовкошів Гощанського району

1,500

75

Вул. Набережна в с. Синів Гощанського району

0,700

76

Вул. Зарічна в с. Синів Гощанського району

0,300

77

Вул. Центральна в с. Терентіїв Гощанського району

0,300

78

Вул. Шевченка в с. Пашуки Гощанського району

0,450

79

Вул. Центральна в с. Русивель (між кладовищем) Гощанського району

0,350

80

Вул. Лісова в с. Вільгір Гощанського району

0,690

81

Пров. Князя Острозького в с. Бугрин Гощанського району

0,300

82

Вул. Слави в с. Посягва Гощанського району

0,600

83

Вул. Шевченківська в с. Новоставці Гощанського району

0,800

84

Вул. Б. Хмельницького в с. Угільці Гощанського району

0,350

Демидівський район

7,436

1

Вул. 40-річчя Перемоги, с. Боремель Демидівського району

0,400

2

Проїзд по вул. Колгоспна в с. Боремель Демидівського району

0,940

3

Вулиці Широка, Шкільна, с. Вовковиї Демидівського району

0,400

4

Вул. Зелена в с. Лішня Демидівського району

0,434

5

Вул. Робітнича в с. Лішня Демидівського району

0,610

6

Вул. Лесі Українки в с. Лішня Демидівського району

0,500

7

Вул. Пушкіна в с. Лішня Демидівського району

0,600

8

Вул. Тернова в с. Малеве Демидівського району

0,260

9

Вул. Гайок в с. Лішня Демидівського району

0,792

10

Вул. Космонавтів в смт Демидівка

0,400

11

Вул. Б. Хмельницького смт Демидівка

0,150

12

Вул. Шкільна в смт Демидівка

0,300

13

Вул. Селянська в с. Вербень Демидівського району

0,450

14

Міст через р. Жабичі в с. Дубляни Демидівського району

0,900

15

Вул. Замкова в смт Демидівка

0,300

Дубенський район

43,080

1

Вул. Гагаріна в с. Студянка Дубенського району

0,600

2

Вул. Підгірна в с. Варковичі Дубенського району

1,500

3

Вул. Застав'я - III в с. Верба Дубенського району

1,200

4

Вул. Миру в с. Здовбиця Дубенського району

0,300

5

Вул. Шкільна в с. Іваннє Дубенського району

0,300

6

Вул. Дружби в с. Великі Сади Дубенського району

0,300

7

Вул. Миру в с. Мильча Дубенського району

0,800

8

Вул. Стефаника в с. Білоберіжжя Дубенського району

2,000

9

Вул. Зелена в с. Озеряни Дубенського району

0,400

10

Вул. Шевченка в с. Озеряни Дубенського району

0,600

11

Вул. Миру в с. Дитиничі Дубенського району

0,500

12

Вул. Колгоспна в с. Повча Дубенського району

0,570

13

Вул. Квітнева в с. Дубрівка Дубенського району

0,700

14

Вул. В. Стуса в с. Рачин Дубенського району

0,800

15

Вул. Центральна в с. Жорнів Дубенського району

0,600

16

Вул. Радянська в с. Семидуби Дубенського району

0,800

17

Вул. Ковпака в с. Соснівка Дубенського району

1,000

18

Вул. Центральна в с. Рідкодуби Дубенського району

0,500

19

Вул. Б. Хмельницького в с. Великі Загірці Дубенського району

0,900

20

Вул. Центральна в с. Залужжя Дубенського району

1,500

21

Вул. Анастасії Мороз на ділянці від буд. N 2 до буд. N 22 в с. Соснівка Дубенського району

0,150

22

Вул. Молодіжна від перехрестя з вул. Анастасії Мороз до буд. N 67 в с. Соснівка Дубенського району

0,200

23

Вул. Шевченка в с. Мирогоща Перша Дубенського району

0,500

24

Вул. Шкільна с. Листвин Дубенського району

1,000

25

Вул. Шевченка в с. Костянець Дубенського району

1,000

26

Вул. Шкільна в с. Травневе Дубенського району

0,700

27

Вул. Зелена с. Острів Дубенського району

0,600

28

Вул. Незалежності с. Травневе Дубенського району

0,400

29

Вул. Б. Хмельницького с. Княгинин Дубенського району

0,800

30

Вул. Незалежності в с. Княгинин Дубенського району

2,200

31

Вул. Миру с. Білоберіжжя Дубенського району

0,150

32

Вул. Шевченка в с. Птича Дубенського району

2,500

33

Вул. Ковпака в с. Майдан Дубенського району

1,000

34

Вул. Дмитра Момотюка в с. Берег Дубенського району

2,900

35

Вул. Лесі Українки в с. Сапанівчик Дубенського району

0,600

36

Вул. 17 Вересня в с. Тур'я Дубенського району

1,000

37

Вул. Кондратюка в с. Комарівка Дубенського району

1,300

38

Вул. Заводська в смт Смига Дубенського району

0,600

39

Вул. Незалежності в смт Смига Дубенського району

0,300

40

Вул. Залізнична в смт Смига Дубенського району

0,700

41

Вул. Шкільна в смт Смига Дубенського району

0,500

42

Вул. Шкільна в с. Шепетин Дубенського району

0,600

43

Вул. Травнева в с. Шепетин Дубенського району

0,250

44

Вул. Лесі Українки в с. Стара Миколаївка Дубенського району

1,000

45

Пров. Молодіжний в с. Стара Миколаївка Дубенського району

0,370

46

Пров. Новий в с. Стара Миколаївка Дубенського району

0,250

47

Вул. Гагаріна в с. Студянка Дубенського району

0,940

48

Вул. Зелена в с. Студянка Дубенського району

0,200

49

Вул. Шевченка в с. Студянка Дубенського району

0,800

50

Пров. Лісовий в с. Студянка Дубенського району

0,900

51

Вул. Шевченка в с. Буща Дубенського району

0,300

52

Вул. Стіжецька в с. Мартинівка Дубенського району

1,900

53

Вул. Шевченка в с. Мартинівка Дубенського району

0,600

Дубровицький район

2,340

1

Вул. Володимирська в м. Дубровиця

0,800

2

Вул. Миру (від вул. Нова до вул. Шкільна) в м. Дубровиця

0,800

3

Вул. Макарівська в м. Дубровиця

0,740

Зарічненський район

15,438

1

Вул. 1-го Грудня в смт Зарічне

0,530

2

Вул. Незалежності в смт Зарічне

0,420

3

Вул. Вишниці в с. Кухітська Воля Зарічненського району

0,800

4

Вул. Жданська в с. Ждань Зарічненського району

0,800

5

Вул. Харківця в с. Серники Зарічненського району

0,750

6

Вул. Набережна в с. Серники Зарічненського району

0,750

7

Вул. Зелена в с. Дібрівськ Зарічненського району

0,800

8

Вул. Садова в с. Дібрівськ Зарічненського району

0,500

9

Вул. Партизанська в с. Бродниця Зарічненського району

0,500

10

Вул. Шкільна в с. Бутове Зарічненського району

0,350

11

Вул. Молодіжна в с. Неньковичі Зарічненського району

0,650

12

Вул. Завальна в с. Неньковичі Зарічненського району

0,588

13

Вул. Центральна в с. Новорічиця Зарічненського району

0,750

14

Вул. Каховка в с. Новорічиця Зарічненського району

0,500

15

Вул. Лісова в с. Морочне Зарічненського району

0,800

16

Вул. Молодіжна в с. Привітівка Зарічненського району

0,500

17

Вул. Івана Франка в с. Привітівка Зарічненського району

0,500

18

Вул. Кільцева в с. Перекалля Зарічненського району

0,500

19

Вул. Новосілля в с. Перекалля Зарічненського району

0,500

20

Вул. Лесі Українки в с. Локниця Зарічненського району

0,500

21

Вул. Молодіжна в с. Кухче Зарічненського району

0,200

22

Вул. Лісова в с. Храпин Зарічненського району

0,500

23

Вул. Центральна в с. Нобель Зарічненського району

0,800

24

Вул. А. Харковця в с. Радове Зарічненського району

0,500

25

Вул. Польова в с. Кутин Зарічненського району

0,600

26

Вул. Центральна в с. Кутинок Зарічненського району

0,850

Здолбунівський район

48,857

1

Вул. Соковиця в с. Ступно Здолбунівського району

1,100

2

Вул. Шевченка, частини І. Богуна в с. Здовбиця Здолбунівського району

1,171

3

Вул. Квітнева в с. Здовбиця Здолбунівського району

0,545

4

Вул. Молодіжна, Наливайка в с. Здовбиця Здолбунівського району

1,870

5

Вул. Зарічна в с. Здовбиця Здолбунівського району

0,800

6

Вул. Дружби, Гранична в с. Здовбиця Здолбунівського району

0,575

7

Вул. Перша в с. Здовбиця Здолбунівського району

2,500

8

Вул. Л. Українки, Четверта в с. Здовбиця Здолбунівського району

1,950

9

Вул. Приймацька в с. Здовбиця Здолбунівського району

1,400

10

Вул. Незалежності в с. Дермань Друга Здолбунівського району

0,620

11

Вул. Шкільна з транспортною розв'язкою на перехресті вулиць Шевченка, Шкільна та Паркова в м. Здолбунів

0,500

12

Вул. Сурмичі та вул. Острозька в смт Мізоч Здолбунівського району

0,850

13

Вул. Дерманська від будинку N 20 до будинку N 22 в смт Мізоч Здолбунівського району

0,500

14

Вул. Шевченка в с. Білашів Здолбунівського району

0,360

15

Вулиця Огієнка та провулок Огієнка в м. Здолбунів

0,460

16

Вул. Чайковського та частина дорожньго покриття по вул. Ольги Кобилянської в м. Здолбунів

0,480

17

Вул. Віли-9 - Гранична в м. Здолбунів

0,330

18

Вул. Гончара - пров. Церковний в м. Здолбунів

0,360

19

Вул. Шевченка м. Здолбунів

0,266

20

Вул. Сільрадська в с. Івачків Здолбунівського району

0,100

21

Вул. Шкільна в с. Івачків Здолбунівського району

0,100

22

Вул. Шкільна в с. Гільча Перша Здолбунівського району

0,100

23

Вул. Нова в с. Івачків Здолбунівського району

0,100

24

Вул. Дружби в с. В'юнівщина Здолбунівського району

0,100

25

Вул. Незалежності в с. Мала Мощаниця Здолбунівського району

2,600

26

Вул. Першотравнева в с. Мала Мощаниця Здолбунівського району

1,700

27

Вул. Б. Хмельницького в с. Залібівка Здолбунівського району

2,000

28

Вул. Шкільна в с. Суйми Здолбунівського району

0,600

29

Вул. Франка в с. Півче Здолбунівського району

0,600

30

Вул. Шевченка в с. Глинськ Здолбунівського району

0,200

31

Вул. Підцурків в с. Підцурків Здолбунівського району

0,500

32

Вул. Зацерква в с. Буща Здолбунівського району

0,140

33

Вул. Зелена в с. Дермань Друга Здолбунівського району

1,400

34

Вул. Підгірна в с. Дермань Друга Здолбунівського району

1,400

35

Вул. Маївка в с. Лідаво Здолбунівського району

0,500

36

Вул. Гайок в с. Гільча Друга Здолбунівського району

0,700

37

Вул. Гора в с. Йосипівка Здолбунівського району

1,100

38

Вул. Зелена в с. Урвенна Здолбунівського району

1,200

39

Вул. Підкоршів в с. Урвенна Здолбунівського району

1,000

40

Вул. Підкоршів в с. Лідаво Здолбунівського району

1,100

41

Вул. Садова в с. Новосілки Здолбунівського району

0,100

42

Вул. Залуки в с. Будераж Здолбунівського району

1,800

43

Вул. Колгоспна в с. Будераж Здолбунівського району

2,100

44

Вул. Центральна в с. Святе Здолбунівського району

1,200

45

Вул. Підгірна в с. Святе Здолбунівського району

2,600

46

Вул. Кут в с. Зелений Дуб Здолбунівського району

2,800

47

Вул. Ялисиї в с. Нова Мощаниця Здолбунівського району

1,080

48

Вул. Б. Хмельницького в с. Нова Мощаниця Здолбунівського району

1,600

49

Вул. Т. Якимчука в смт Мізоч Здолбунівського району

0,500

50

Вул. Красна Горка в смт Мізоч Здолбунівського району

0,300

51

Вул. Л. Українки в с. Озерко Здолбунівського району

0,300

52

Вул. Чеський Клопіт в с. Клопіт Здолбунівського району

0,300

53

Вул. Копини в с. Мізочок Здолбунівського району

0,300

Корецький район

25,150

1

Вул. Шевченка в с. Річки Корецького району

0,350

2

Вул. Центральна в с. Сторожів Корецького району

0,900

3

Вул. Берездівська в м. Корець

1,500

4

Вул. Гарбарська в м. Корець

1,500

5

Вул. Береброва в с. Богданівка Корецького району

0,470

6

Вул. Новосілка в с. Черниця Корецького району

0,470

7

Вул. Зарічна в с. Весняне Корецького району

1,000

8

Вул. Зелена в с. Весняне Корецького району

0,900

9

Вул. Перемоги в с. Гвіздів Корецького району

0,500

10

Вул. Клубна в с. Гвіздів Корецького району

0,200

11

Вул. Центральна в с. Забара Корецького району

1,000

12

Вул. Корецька в с. Калинівка Корецького району

1,000

13

Вул. Осташівка в с. Сапожин Корецького району

0,400

14

Вул. Ковалівська в с. Сапожин Корецького району

0,400

15

Вул. Матросова в с. Світанок Корецького району

0,250

16

Вул. Шевченка в с. Світанок Корецького району

0,500

17

Вул. Нова в с. Стовпин Корецького району

0,500

18

Вул. Користівська в с. Стовпин Корецького району

0,500

19

Вул. Миру в с. Харалуг Корецького району

0,500

20

Вул. Шкільна в с. Харалуг Корецького району

0,500

21

Вул. Набережна в с. Устя Корецького району

0,300

22

Вул. Замлинок в с. Устя Корецького району

1,000

23

Вул. Тиха в с. Щекичин Корецького району

0,500

24

Вул. Вербова в с. Мала Совпа Корецького району

0,700

25

Вул. Тополева в с. Мала Совпа Корецького району

0,800

26

Вул. Польова в с. Березівка Корецького району

0,360

27

Вул. Церковна в с. Іванівка Корецького району

0,715

28

Вул. Центральна в с. Березівка Корецького району

0,565

29

Вул. Понадставна в с. Морозівка Корецького району

0,600

30

Пров. Набережний в с. Коловерти Корецького району

0,800

31

Вул. Грушевського в с. Невірків Корецького району

1,000

32

Вул. Л. Українки в с. Річки Корецького району

0,400

33

Вул. Молодіжна в с. Користь Корецького району

0,320

34

Вул. Шкільна в с. Городище Корецького району

0,150

35

Вул. Молодіжна в с. Крилів Корецького району

0,500

36

Вул. Шкільна в с. Крилів Корецького району

0,500

37

Вул. Новосілки в с. Крилів Корецького району

0,900

38

Вул. Миру в с. Крилів Корецького району

0,600

39

Вул. Коротка в с. Новий Корець Корецького району

0,300

40

Вул. Тиха в с. Новий Корець Корецького району

0,800

Костопільський район

42,890

1

Вул. Степанська від буд. N 2 до буд. N 18 в м. Костопіль

0,800

2

Вул. Лугова в с. Маща Костопільського району

0,600

3

Вул. Шкільна в с. Підлужне Костопільського району

1,000

4

Вул. Лісова в с. Велика Любаша Костопільського району

1,000

5

Вул. Басівкутська в с. Велика Любаша Костопільського району

0,600

6

Вул. Партизанська в с. Трубиці Костопільського району

0,500

7

Вул. Кузнєцова в с. Корчів'я Костопільського району

0,750

8

Вул. Б. Хмельницького в с. Космачів Костопільського району

0,400

9

Вул. Жовтнева в с. Злазне Костопільського району

0,300

10

Вул. Шкільна в с. Злазне Костопільського району

1,500

11

Вул. Набережна в с. Золотолин Костопільського району

3,000

12

Вул. Молодіжна в с. Малий Стидин Костопільського району

0,800

13

Вул. Постійненська в с. Майдан Костопільського району

0,500

14

Вул. Шевченка в с. Мирне Костопільського району

0,900

15

Вул. Шевченка в с. Деражне Костопільського району

0,250

16

Вул. Хмелярська в с. Дюксин Костопільського району

1,000

17

Вул. Шевченка в с. Борщівка Костопільського району

2,600

18

Вул. Вигінська в с. Великий Стидин Костопільського району

0,500

19

Вул. Ворцелівка в с. Волиця Костопільського району

0,500

20

Вул. Молодіжна в с. Великий Мидськ Костопільського району

0,900

21

Вул. Базальтівська в с. Головин Костопільського району

1,000

22

Вул. В. Прищепи в с. Головин Костопільського району

0,800

23

Вул. Л. Савчук в с. Іваничі Костопільського району

1,150

24

Вул. Лісова в с. Чудви Костопільського району

0,500

25

Вул. Героїв УПА в с. Звіздівка Костопільського району

0,700

26

Вул. Технічна в с. Пісків Костопільського району

1,800

27

Вул. Залізнична в с. Моквинські Хутори Костопільського району

0,800

28

Вул. Молодіжна в с. Малий Мидськ Костопільського району

0,600

29

Вул. Польова в с. Рудня Костопільського району

0,400

30

Пров. Лісний в с. Малий Мидськ Костопільського району

0,800

31

Вул. Лесі Українки в с. Рокитне Костопільського району

0,800

32

Вул. Технічна в с. Пісків Костопільського району

0,800

33

Вул. Залізнична в с. Моквинські Хутори Костопільського району

0,800

34

Вул. Правди в с. Яснобір Костопільського району

0,600

35

Провулок між вулицями Нова та Центральна в с. Гута Костопільського району

0,800

36

Підїзна дорога до сільського кладовища в с. Гута Костопільського району

1,100

37

Вул. Молодіжна в с. Маща Костопільського району

0,850

38

Вул. Поліська в с. Жалин Костопільського району

0,740

39

Вул. Лісова в с. Яполоть Костопільського району

0,700

40

Вул. Борок в с. Великий Мидськ Костопільського району

0,850

41

Вул. Молодіжна в с. Данчиміст Костопільського району

0,360

42

Дорога до кладовища в с. Данчиміст Костопільського району

0,540

43

Вул. Шкільна в с. Базальтове Костопільського району

0,600

44

Вул. Молодіжна в с. Базальтове Костопільського району

0,800

45

Пров. Дружби в с. Головин Костопільського району

0,800

46

Вул. Ганнівська в с. Ганнівка Костопільського району

0,900

47

Вул. Залізнична в с. Пісків Костопільського району

0,900

48

Вул. Тиха в с. Моквинські Хутори Костопільського району

1,000

49

Вул. Незалежності в с. Постійне Костопільського району

1,100

50

Вул. Хмілярській в с. Дюксин Костопільського району

0,900

Млинівський район

17,542

1

Вул. А. Якимчука в с. Війниця Млинівського району

1,321

2

Вул. Незалежності, с. Острожець Млинівського району

0,480

3

Вул. Зарічна, с. Острожець Млинівського району

0,550

4

Вул. Шкільна, с. Залав'я Млинівського району

1,300

5

Вул. Шкільна, с. Малин Млинівського району

0,510

6

Вул. 8 Лютого, с. Малин Млинівського району

0,880

7

Вул. Мотрі Панасюк, с. Новосілки Млинівського району

0,650

8

Вул. Миру в с. Борбин Млинівського району

1,500

9

Вул. Лесі Українки, с. П'яннє Млинівського району

2,000

10

Вул. Кондратюка на ділянці від будинку N 2 до перехрестя з вул. Незалежності в с. Пугачівка Млинівського району

0,397

11

Вул. Польова (від будинку N 48) в с. Добрятин Млинівського району

1,100

12

Вул. Жовтневій в с. Новоселівка Млинівського району

0,550

13

Вул. Молодіжна в с. Новини Млинівського району

0,597

14

Вул. Садова в с. Іванківці Млинівського району

0,582

15

Частина вулиці Чорновола обмеженою перехрестям з вул. Народною до ПК 16+80 на території Млинівської селищної ради

1,680

16

Вул. Дорошенка в смт Млинів

0,745

17

Вул. Пушкіна смт Млинів

0,750

18

Вул. Тиха в с. Велика Городниця Млинівського району

1,600

19

Вул. Молодіжна в с. Яловичі Млинівського району

0,350

Острозький район

12,595

1

Вул. О. Стефановича в с. Милятин Острозького району

0,900

2

Вул. Кн. Острозьких в с. Межиріч Острозького району

0,195

3

Вул. Тиха в с. Країв Острозького району

2,000

4

Вул. Л. Українки в с. Хорів Острозького району

0,500

5

Вул. Острозька в с. Плоске Острозького району

0,870

6

Вул. Шкільна в с. Верхів Острозького району

1,130

7

Вул. Польова в с. Новородчиці Острозького району

1,800

8

Вул. Кустов'є в с. Мощаниця Острозького району

1,000

9

Вул. Набережна в с. Завизів Острозького району

1,000

10

Вул. Тиха в с. Завизів Острозького району

0,100

11

Вул. Молодіжна в с. Оженин Острозького району

0,500

12

Вул. Будьонного в с. Українка Острозького району

1,100

13

Вул. Шкільна в с. Мощаниця Острозького району

1,500

Радивилівський район

25,670

1

Вул. Степанова с. Михайлівка Радивилівського району

0,885

2

Вул. Коритиська с. Срібне Радивилівського району

0,800

3

Вул. Нова с. Бугаївка Радивилівського району

0,600

4

Вул. Балки с. Балки Радивилівського району

0,800

5

Вул. Першотравнева в с. Пустоіванне Радивилівського району

0,950

6

Вул. Миру с. Савчуки Радивилівського району

0,400

7

Вул. І. Богуна с. Середнє Радивилівського району

0,700

8

Вул. Перемоги с. Березини Радивилівського району

0,500

9

Вул. Набережна с. Бригадирівки Радивилівського району

0,800

10

Вул. Дубовицька с. Нова Пляшева Радивилівського району

0,600

11

Вул. Довга в с. Крупець Радивилівського району

0,175

12

Вул. Тиха в с. Гайки Радивилівського району

2,960

13

Вул. Гнильче в с. Гнильче Радивилівського району

4,180

14

Вул. Острівна в с. Заміщина Радивилівського району

0,550

15

Вул. Гургулі в с. Михайлівка Радивилівського району

1,700

16

Вул. Зелена в с. Засув Радивилівського району

0,500

17

Вул. Миру в с. Гайки-Ситенські Радивилівського району

3,500

18

Вул. Колгоспна в с. Гайки-Ситенські Радивилівського району

1,200

19

Вул. Зелена в с. Карпилівка Радивилівського району

1,520

20

Вул. Козацька в с. Карпилівка Радивилівського району

0,320

21

Вул. Набережна в с. Ситне Радивилівського району

0,700

22

Вул. Шкільна в с. Ситне Радивилівського району

1,330

Рівненський район

43,858

1

Вул. Замкова в смт Клевань Рівненського району

0,150

2

Вул. Міцкевича в смт Клевань Рівненського району

0,300

3

Вул. Центральна в смт Клевань Рівненського району

0,755

4

Вул. Госпітальна в смт Клевань Рівненського району

0,650

5

Провулок Деражненський в смт Клевань Рівненського району

0,600

6

Вул. Набережна в смт Клевань Рівненського району

0,800

7

Вул. Дем'янівська в селі Шубків Рівненського району

0,362

8

Вул. Я. Мудрого в селі Котів Рівненського району

0,557

9

Вул. Мирна в смт Квасилів Рівненського району

0,200

10

Вул. Залізнична в смт Квасилів Рівненського району

0,300

11

Вул. Шевченка в смт Квасилів Рівненського району

0,100

12

Вул. Замкова в смт Квасилів Рівненського району

0,300

13

Вул. Берегова в смт Квасилів Рівненського району

0,300

14

Вул. Замкова с. Малий Олексин Рівненського району

0,400

15

Вул. Нова с. Малий Олексин Рівненського району

0,400

16

Вул. Жовтнева в селі Зоря Рівненського району

0,524

17

Вул. Котляревського в селі Зоря Рівненського району

0,458

18

Вул. Б. Хмельницького в селі Зоря Рівненського району

0,423

19

Вул. Л. Українки в селі Старожуків Рівненського району

0,483

20

Ділянка між вул. Набережна та а/д Н22 вул. Центральна в с. Карпилівка Рівненського району

0,112

21

Вул. Вишнева в селі Карпилівка Рівненського району

0,555

22

Вул. Подільська в селі Карпилівка Рівненського району

0,495

23

В'їзд на масив Панський в селі Карпилівка Рівненського району

0,570

24

Вул. Л. Українки в селі Карпилівка Рівненського району

0,875

25

Вул. Ткача в селі Городок Рівненського району

0,540

26

Вул. Вишнева Гора в селі Городок Рівненського району

0,205

27

Вул. Гора в селі Городок Рівненського району

0,330

28

Вул. Є. Мороза в селі Радухівка Рівненського району

1,500

29

Вул. Волинська в селі Сухівці Рівненського району

1,377

30

Вул. Стеценка в селі Олександрія Рівненського району

0,400

31

Вул. Садова в селі Нова Любомирка Рівненського району

0,400

32

Вул. Анатолія Мельника в селі Олександрія Рівненського району

0,275

33

Вул. Кругівська в селі Жобрин Рівненського району

0,250

34

Вул. Шевченка в с. Ставки Рівненського району

0,634

35

Вул. Набережна в селі Кустин Рівненського району

0,330

36

Вул. Космонавтів в селі Сергіївка Рівненського району

0,490

37

Вул. Клима Савура в смт Оржів Рівненського району

0,530

38

Вул. Підгірна в смт Оржів Рівненського району

0,360

39

Вул. І. Франка в смт Оржів Рівненського району

0,800

40

Вул. Східна в смт Оржів Рівненського району

0,300

41

Вул. Незалежності в селі Велика Омеляна Рівненського району

0,550

42

Вул. Шевченка в с. Корнин Рівненського району

0,633

43

Вул. Польовій в с. Корнин Рівненського району

0,380

44

Вул. Княгині Ольги в селі Корнин Рівненського району

0,551

45

Вул. Незалежності в с. Корнин Рівненського району

1,000

46

Вул. Колгоспна в селі Заріцьк Рівненського району

1,000

47

Вул. Сонячна в селі Бармаки Рівненського району

0,600

48

Вул. Миру в селі Бармаки Рівненського району

1,200

49

Вул. Дровальова від перехрестя з автошляхом Р77 до буд. N 10 в с. Великий Житин Рівненського району

1,100

50

Вул. Зарічна від перехрестя з вул. Дровальова до буд. N 36 в с. Великий Житин Рівненського району

0,950

51

Вул. Зарічна в селі Великий Житин Рівненського району

0,496

52

Вул. Садова в селі Обарів Рівненського району

0,550

53

Вул. Островського в с. Обарів Рівненського району

1,100

54

Вул. Б. Хмельницького в с. Обарів Рівненського району

0,950

55

Вул. Квітнева в селі Городище Рівненського району

1,200

56

Вул. Котляревського в селі Зоря Рівненського району

0,458

57

Вул. Першотравнева, с. Грушвиця Перша Рівненського району

3,200

58

Вул. Л. Українки, с. Забороль Рівненського району

1,500

59

Пров. Шкільний, с. Забороль Рівненського району

0,550

60

Вул. Молодіжна, смт Квасилів Рівненського району

0,800

61

Вул. Зелена, с. Городище Рівненського району

0,300

62

Пров. Глибокий в с. Колоденка Рівненського району

0,950

63

Вул. Гора с. Шпанів Рівненського району

0,800

64

Вул. Фруктова с. Великий Олексин Рівненського району

0,600

65

Пров. Молодіжний с. Великий Олексин Рівненського району

0,400

66

Вул. Сагайдачного с. Шпанів Рівненського району

0,500

67

Покриття дороги в с. Забороль в напрямку до с. Малий Житин Рівненського району

0,650

68

Вул. Набережна, смт Квасилів Рівненського району

0,300

69

Вул. Біла, смт Квасилів Рівненського району

0,300

70

Вул. Шкільна, смт Квасилів Рівненського району

0,300

71

Вул. Перспективна, смт Квасилів Рівненського району

0,300

72

Вул. Зелена, смт Квасилів Рівненського району

0,300

Рокитнівський район

8,684

1

Вул. Нова в с. Дроздинь Рокитнівського району

0,400

2

Вул. Калініна в с. Біловіж Рокитнівського району

0,405

3

Вул. Пушкіна в с. Старе Село Рокитнівського району

0,359

4

Вул. Івана Павловича в с. Старе Село Рокитнівського району

0,550

5

Вул. Південна від буд. N 18а до вул. Кн. Ольги в с. Карпилівка Рокитнівського району

0,650

6

Вул. Молодіжна в с. Сновидовичі Рокитнівського району

0,977

7

Вул. Центральна в с. Хміль Рокитнівського району

0,450

8

Вул. Т. Шевченка в с. Дубно Рокитнівського району

0,352

9

Вул. Кузнєцова в с. Біловіж Рокитнівського району

0,303

10

Вул. Бродівська в с. Глинне Рокитнівського району

0,240

11

Вул. Томаша в смт Томашгород Рокитнівського району

0,310

12

Вул. Святкова в с. Рокитне Рокитнівського району

0,150

13

Вул. Садова в с. Рокитне Рокитнівського району

0,280

14

Вул. 65-річчя Перемоги в с. Рокитне Рокитнівського району

0,600

15

Вул. Б. Хмельницького в с. Рокитне Рокитнівського району

0,408

16

Вул. Південна від буд. N 18а до вул. Кн. Ольги в с. Карпилівка Рокитнівського району

0,650

17

Вул. Білоруська в с. Кам'яне Рокитнівського району

0,800

18

Вул. Незалежності в с. Кам'яне Рокитнівського району

0,800

Сарненський район

51,109

1

Вул. Радянська в межах ж. б. N 1 - ж. б. N 46 в с. Карпилівка Сарненського району

1,230

2

Вул. Радянська в межах ж. б. N 46 - ж. б. N 121 в с. Карпилівка Сарненського району

1,275

3

Вул. Центральна (в межах вул. Залізнична - ж. б. N 33) в смт Клесів Сарненського району

0,395

4

Вул. Центральна від перехрестя з вул. Миру до будинку N 107 в с. Клесів Сарненського району

0,900

5

Вул. 1 Травня в смт Клесів Сарненського району

0,950

6

Вул. Торгова в смт Клесів Сарненського району

1,000

7

Вул. Шкільна в с. Велике Вербче Сарненського району

1,504

8

Вул. Садова в с. Велике Вербче Сарненського району

0,780

9

Вул. Зарічна в с. Тинне Сарненського району

1,000

10

Вул. Нова в с. Стрільськ Сарненського району

0,800

11

Вул. Л. Українки с. Кричильськ Сарненського району

0,200

12

Вул. Підлісна селища Чемерне Сарненського району

0,635

13

Вул. Лісова с. Цепцевичі Сарненського району

0,400

14

Вул. Шевченка в смт Клесів Сарненського району

0,400

15

Вул. Демократична в смт Клесів Сарненського району

0,900

16

Вул. Польна в смт Клесів Сарненського району

0,900

17

Вул. Лісна в смт Клесів Сарненського району

0,900

18

Вул. Центральна (від буд. N 8 до буд. N 77) в смт Клесів Сарненського району

0,600

19

Вул. Пушкіна в смт Степань Сарненського району

0,850

20

Вулиця Соборна (в межах вулиця 8 Березня - вулиця Фідарова) в м. Сарни

0,650

21

Вул. Технічна в м. Сарни

0,350

22

Вул. Мічуріна в межах житлових будинків 18 - 22, вул. Л. Толстого в межах житлових будинків 2 - 26а та вул. Свято-Троїцької в межах житлових будинків 2 - 8 в м. Сарни

0,950

23

Вул. Грушевського в с. Селище Сарненського району

0,850

24

Вул. Ясногірська, Квітнева, Молодіжна в с. Вири Сарненського району

0,690

25

Вул. Жовтневій та Вул. Калиновій в с. Вири Сарненського району

0,800

26

Вул. Садова в смт Клесів Сарненського району

0,600

27

Дорога від вул. Миру по вул. Заводській в с. Клесів та с. Пугач Сарненського району

1,500

28

Дороги по вулицям Соніна, Вільна, Партизанська, Вишнева, Б. Хмельницького, Жовтнева, Лермонтова, Гагаріна, Пушкіна, Лісна в смт Клесів Сарненського району

2,000

29

Вул. Миру, Вул. Я. Куришко, Вул. Центральна в с. Карасин Сарненського району

0,400

30

Вул. Шевченка в селі Ремчиці Сарненського району

1,000

31

Вул. Молодіжна в селі Яринівка Сарненського району

1,000

32

Вул. Підлісна в селі Тріскині Сарненського району

1,000

33

Вул. Лесі Українки в селі Тріскині Сарненського району

1,000

34

Вул. Шевченка с. Костянтинівка Сарненського району

0,700

35

Вул. Поліська с. Орлівка Сарненського району

0,700

36

Вул. Н. Сергієнко с. Кричильськ Сарненського району

0,700

37

Вул. Л. Українки с. Кричильськ Сарненського району

0,600

38

Міст через р. Горинь в с. Кричильськ Сарненського району

20,000

м. Вараш

0,950

1

Вул. Енергетиків в місті Вараш

0,950

м. Дубно

14,927

1

Перехрестя вулиці Семидубської з вулицями Мирогощанська, Сурмичі, Грушевського в м. Дубно

0,076

2

Вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням тротуару від мосту до вул. Словацького

1,060

3

Міст через р. Іква по вул Замковій в м. Дубно

0,300

4

Вул. Авіаторів в м. Дубно

0,417

5

Вул. Ніщинського в м. Дубно

0,435

6

Пров. Городній в м. Дубно

0,180

7

Вул. Гагаріна в м. Дубно

0,140

8

Вул. Космонавтів в м. Дубно від вул. Кременецька до пров. Страклівський

1,156

9

Тротуар парної сторони вул. Грушевського на ділянці від буд. N 174 до буд. N 186 в м. Дубно

0,470

10

Пров. П. Мирного в м. Дубно

0,292

11

Вул. Цегельна в м. Дубно

0,650

12

Вул. Чорновола в м. Дубно

0,394

13

Пров. Львівський до буд. N 77 в м. Дубно

0,397

14

Тротуар вул. Шевченка в м. Дубно

0,700

15

Вул. Квітнева від буд. N 18 до вул. Цегельна в м. Дубно

0,144

16

Вул. Чубинського в м. Дубно

0,253

17

Вул. Сонячна в м. Дубно

0,433

18

Вул. Підборці в м. Дубно

0,500

19

Вул. Гостинна в м. Дубно від вул. М'ятинська до вул. Вигнанка

0,353

20

Вул. Золота в м. Дубно

0,740

21

Вул. М'ятинська в м. Дубно

0,940

22

Пров. Купальний в м. Дубно

0,120

23

Вул. П.Мирного від буд. N 17 до вул. Млинівська в м. Дубно

0,242

24

Вул. Мостова в м. Дубно

0,440

25

Вул. Грушевського від перехрестя з вул. Залізничною до буд. N 142 в м. Дубно

1,410

26

Вул. Миколи Лисенка до вул. Пекарська в м. Дубно

0,255

27

Вул. Пекарська від вул. Лисенка до вул. Шевченка в м. Дубно

0,303

28

Вул. Леся Курбаса в м. Дубно

0,277

29

Вул. Б. Тена в м. Дубно

0,850

30

Вул. Сагайдачного в м. Дубно

1,000

м. Острог

1,682

1

Вул. Ярмаркової в м. Острог

0,126

2

Пров. Садовий в м. Острог

0,416

3

Вул. Луцька в м. Острог

0,320

4

Вул. Древлянська в м. Острог

0,820

м. Рівне

4,100

1

Бульвар Б. Хмельницького від вул. Винниченка до вул. Буковинської в м. Рівне

0,850

2

Вул. Гетьмана Виговського від вул. Орлова до бульвару Б. Хмельницького в м. Рівне

0,700

3

Вул. Студентської в м. Рівне (від ПК 0+10 до ПК 5-04)

0,600

4

Автомобільна дорога від вул. Костромська, 42 в м. Рівне до вул. Рівненська в с. Бармаки Рівненського району

0,400

5

Вул. Миколи Карнаухова в м. Рівне на ділянці від майдану Перемоги до Рівненської міської лікарні

0,700

6

Вул. Осипова в м. Рівне на ділянці від Рівненської міської лікарні до вул. Олекси Новака

0,850
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали