Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про порядок здійснення представництва в суді органів прокуратури, їхніх посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 серпня 2019 року N 153

Про порядок здійснення представництва в суді органів прокуратури, їхніх посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури

Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пункту 1.17 Регламенту Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 18.01.2019 N 8 (Наказ N 8), з метою підвищення ефективності та удосконалення організації представництва в суді органів прокуратури, їхніх посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури, наказую:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур організувати здійснення процесуальних та інших дій, необхідних для представництва в суді органів прокуратури, їхніх посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури.

1.1. Керівникам Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах Генеральної прокуратури України (далі - підрозділ з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України), підрозділів представництва в суді регіональних прокуратур, військових прокуратур регіонів та об'єднаних сил (далі - прокуратури регіонального рівня), місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів (далі - прокуратури місцевого рівня) контролювати якість процесуальних документів, своєчасність подання їх до суду та належну підготовку до участі підлеглих працівників у судових засіданнях.

1.2. Участь у розгляді справ в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві в порядку представництва органів прокуратури, посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури, що є стороною або третьою особою, здійснювати прокурорам за довіреністю.

1.3. Зазначену діяльність організовувати та здійснювати підрозділу з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, відповідним підрозділам прокуратур регіонального рівня.

1.4. Представництво органів прокуратури України, їхніх посадових і службових осіб у Верховному Суді покласти на підрозділ з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, забезпечення участі у судах апеляційної інстанції - на підрозділи представництва в суді регіональних прокуратур за місцями розташування зазначених судів (за винятком випадків прийняття рішення про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції прокуратури, яка (посадові і службові особи якої) є учасником справи).

1.5. Підрозділам з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня про надходження позову та з приводу підготовки позиції у справі рапортом інформувати керівників самостійних структурних підрозділів, рішення, дії або бездіяльність яких є предметом позову (спору) та (або) компетенції яких стосуються підстави позову, інші обставини, що мають значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. До рапорту долучати копії позову та інших наявних матеріалів справи.

У разі необхідності рішення про участь працівників зазначених структурних підрозділів у судовому засіданні приймати першому заступнику або заступникам Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам прокуратур регіонального рівня.

1.6. Керівникам прокуратур усіх рівнів, відповідних структурних підрозділів на вимогу підрозділів з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня у визначені ними строки забезпечувати повне і якісне надання необхідних інформації та матеріалів, у тому числі належним чином засвідчених копій документів, для опрацювання та формування правової позиції прокуратури у справі.

2. Підрозділам з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня, прокуратурам місцевого рівня за кожним позовом, у якому прокуратура, посадова або службова особа, яка діє від імені органу прокуратури, є стороною або третьою особою, одночасно з паперовим наглядовим провадженням формувати електронне наглядове провадження в інформаційно-аналітичній системі "Облік та статистика органів прокуратури", до якого прикріплювати копії позовної заяви та документів, долучених до неї, заяв по суті справи і з процесуальних питань представника прокуратури та інших учасників справи на всіх стадіях судового розгляду, судових рішень, скарг (заяв), висновків, інших матеріалів, які були предметом дослідження чи обговорення в суді (у разі великого обсягу цих матеріалів - документи, що мають найбільш суттєве значення у справі).

2.1. За позовами, у яких заявлено вимоги до прокуратур кількох рівнів, електронне наглядове провадження створювати прокуратурі нижчого рівня.

3. Керівникам прокуратур місцевого рівня про надходження позову та результати його розгляду судом не пізніше наступного робочого дня повідомляти електронною поштою у визначеному відомчими документами порядку відповідну прокуратуру регіонального рівня. Прокуратурам регіонального рівня у разі задоволення позову до них інформувати у вказаний вище строк електронною поштою (ops@gp.gov.ua) підрозділ з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України із зазначенням реєстраційного номера електронного наглядового провадження.

4. Прокуратурам усіх рівнів у разі отримання інформації про розгляд справ або постановлення судових рішень, що зачіпають або можуть вплинути на права та обов'язки органів прокуратури, заявляти клопотання про вступ у такі справи, оскаржувати відповідні судові рішення, подавати заяви про їх перегляд у порядку, визначеному процесуальним законодавством.

5. Прокуратурі, яка (посадові чи службові особи якої) є стороною або третьою особою у справах, забезпечувати належну підготовку та надсилання до суду заяв по суті справи (відзиву на позовну заяву (відзиву), відповіді на відзив, заперечень, пояснень), заяв із процесуальних питань (заяв, клопотань, заперечень проти заяв і клопотань), інших процесуальних документів, доказів у справі. Подавати їх у строки, визначені процесуальним законом або судом, а за необхідності звертатися з обґрунтованими заявами про продовження або поновлення процесуальних строків.

Про дату і час розгляду позову, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення суду електронною поштою інформувати прокуратуру, працівник якої буде здійснювати повноваження представника в суді відповідної інстанції із зазначенням реєстраційного номера електронного наглядового провадження.

5.1. Прокуратурі, працівник якої здійснює повноваження представника в суді відповідної інстанції, про рух справи (подані заяви, клопотання, ухвалені судові рішення тощо) того самого дня повідомляти електронною поштою прокуратуру, яка (посадова, службова особа якої) є стороною або третьою особою, не пізніше наступного робочого дня долучати до електронного наглядового провадження матеріали, що були предметом дослідження чи обговорення в суді. Судові рішення у справі приєднувати до електронного наглядового провадження прокуратурі, яка (посадова, службова особа якої) є стороною або третьою особою у справі.

5.2. Прокуратурі, яка (посадові чи службові особи якої) є стороною або третьою особою, забезпечувати оскарження незаконних судових рішень, постановлених у справах цієї категорії, ініціювати їх перегляд у встановленому процесуальним законом порядку.

5.3. Керівникам прокуратур місцевого рівня у разі подання скарги на судові рішення, заяви про їх перегляд, у тому числі іншими особами, не пізніше наступного робочого дня інформувати електронною поштою у визначеному відомчими документами порядку відповідну прокуратуру регіонального рівня, а прокуратурам регіонального рівня - підрозділ з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України. Одночасно повідомляти прокуратуру, працівник якої буде здійснювати повноваження представника у відповідній судовій інстанції із зазначенням реєстраційного номера електронного наглядового провадження.

6. Підрозділам з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня копії судових рішень направляти до структурних підрозділів, дії, рішення або бездіяльність яких були предметом спору.

У справах про поновлення працівників на роботі (публічній службі) в органах прокуратури належним чином засвідчені копії судових рішень не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання направляти до кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури.

7. Підрозділам з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня у разі задоволення позову до органів прокуратури (їхніх посадових, службових осіб) або ухвалення судового рішення, яке впливає на їхні права й обов'язки, з'ясовувати позицію структурного підрозділу, який, на думку суду, допустив порушення та (або) до компетенції якого належить вирішення відповідного питання, щодо подальшого оскарження судового рішення.

7.1. У разі відсутності підстав для оскарження судового рішення підрозділам з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня, прокурорам прокуратур місцевого рівня у строк, передбачений процесуальним законодавством для його оскарження, складати мотивований висновок. У прокуратурах місцевого рівня такий висновок затверджувати керівнику прокуратури, у прокуратурах регіонального рівня, Генеральній прокуратурі України - керівнику, його першому заступнику чи заступнику згідно з розподілом обов'язків. Копію висновку долучати до електронного наглядового провадження. Про його складання прокуратурам місцевого рівня не пізніше наступного робочого дня повідомляти відповідну прокуратуру регіонального рівня, а прокуратурам регіонального рівня у той самий строк - підрозділ з питань представництва в суді Генеральної прокуратури України із зазначенням реєстраційного номера електронного наглядового провадження.

8. Судові рішення, відповідно до яких органи прокуратури, їхні посадові і службові особи зобов'язані вчинити дії, виконувати прокуратурам місцевого рівня, які є відповідачами, а в прокуратурах регіонального рівня, Генеральній прокуратурі України - тим структурним підрозділам, що, на думку суду, допустили порушення та (або) до компетенції яких належить вирішення відповідного питання.

9. Керівникам прокуратур усіх рівнів, самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, з вини працівників яких порушено права фізичних чи юридичних осіб, встановлені судом, вивчати причини цих порушень, вживати заходів щодо їх усунення та недопущення у подальшій роботі.

10. Визнати такою, що втратила чинність, вказівку Генерального прокурора України від 12.05.2014 N 165.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників прокуратур регіонального та місцевого рівнів.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали