Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2014 року N 30

Київ

Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час проведення виборів Президента України, відповідно до статей 68, 70 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10 статті 17, пунктами 9, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України (додаток 1).

2. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України (додаток 2).

3. Цю постанову надіслати Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
04.03.2014 N 30

ПОРЯДОК
реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України

Цей Порядок підготовлено на підставі положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон).

1. Загальні положення

1.1. Діяльність офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України регулюється Законом, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у сфері організації та проведення виборів.

1.2. Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України є особа, запропонована для реєстрації іноземною державою чи міжнародною організацією та зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом.

1.3. Громадянин України не може бути зареєстрований офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України.

1.4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.

1.5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, зареєстровані в установленому Законом порядку, ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу самостійно і незалежно.

1.6. Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією і припиняються після встановлення нею результатів виборів Президента України.

1.7. Порядок в'їзду офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій до України встановлено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI) і відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

1.8. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організації, які відрядили їх до України, або за власні кошти цих спостерігачів.

1.9. Документом, що надає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій право здійснювати свої повноваження, є посвідчення, видане Центральною виборчою комісією за встановленою нею формою. Посвідчення дійсне за умови пред'явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

2. Реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

2.1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.

2.2. Документи щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються до Центральної виборчої комісії не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування.

2.3. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації не може бути зареєстрований від двох або більше суб'єктів подання.

2.4. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у формі звернення, яке подається до Центральної виборчої комісії іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями безпосередньо до Комісії або через Міністерство закордонних справ України.

2.5. У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави зазначаються вид та дата проведення виборів Президента України, під час яких передбачається здійснювати спостереження за ходом виборчого процесу, контактна інформація виконавця з підготовки документів щодо реєстрації офіційних спостерігачів (прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за наявності), номер телефону) та перелік осіб, яких пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами. Разом зі зверненням подається анкета на кожну особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додаток 2), а також ксерокопія сторінки чинного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я відповідної особи і міститься її фотографія.

2.6. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, а також засвідчену копію документа на підтвердження міжнародного статусу такої організації.

2.7. У разі виявлення помилок, неточностей або розбіжностей у персональних даних, які містяться у зверненнях, анкетах та ксерокопіях документів, що посвідчують особу, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, такі документи повертаються для виправлення без прийняття рішення Центральною виборчою комісією Головою Комісії або за його дорученням іншим членом Комісії із відповідним супровідним листом. Виправлені документи можуть бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня виборів (дня повторного голосування).

2.8. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій ухвалюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а у разі призначення повторного голосування - не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування.

Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі невідповідності поданих для реєстрації документів вимогам Закону (Закон N 3773-VI) та цього Порядку.

У разі надходження документів для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій пізніш як за сім днів до дня виборів (дня повторного голосування), такі документи повертаються без прийняття рішення Центральною виборчою комісією Головою Комісії або за його дорученням членом Комісії із відповідним супровідним листом.

3. Дострокове припинення повноважень, скасування реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

3.1. Центральна виборча комісія може достроково припинити повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі порушення ними Закону, ухваливши відповідне мотивоване рішення.

3.2. У разі надходження звернення за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави щодо відкликання, скасування реєстрації запропонованого ними офіційного спостерігача чи особистої заяви такого спостерігача про складення своїх повноважень Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування його реєстрації.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
04.03.2014 N 31

Анкета особи,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України

Прізвище _____

Ім'я (усі власні імена) _______

По батькові (за наявності) ___

Громадянство (підданство) __

Дата народження __________

Назва, серія та номер документа, що посвідчує особу _____
__

Професія, рід занять _________

Місце роботи __

Держава / міжнародна організація, від якої пропонується особа для реєстрації офіційним спостерігачем __
__

Вид та дата проведення виборів Президента України, на яких передбачається спостереження за ходом виборчого процесу ____
__
__

Досвід спостереження за виборами (держава, рік) _______
__
__

Контактна адреса __________

Контактний телефон, факс, електронна пошта __________
__

Дата прибуття до України ___

Дата вибуття з України ______

Примітка. Анкета подається до Центральної виборчої комісії одночасно з пропозицією щодо реєстрації.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали