Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 січня 2019 року N 26

Київ

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

Відповідно до частини дев'ятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 18, частинами третьою, п'ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

- довідки про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 3);

- розшифровки до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (Порядок N 44) (додаток 4);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 5).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2014 року N 243 "Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України" (Порядок N 243).

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 26

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори Президента України", Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307), наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року N 977 "Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (Форма N 977) регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України (далі - окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів Президента України, складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України - за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977);

- до Центральної виборчої комісії - за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977) та додатками 2 - 3.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Центральної виборчої комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307);

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44).

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Центральної виборчої комісії річну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, від 29 листопада 2017 року N 977 (Форма N 977) та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 (Порядок N 307);

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44).

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії зазначені звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, указаних у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

2) довідку про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 3);

3) розшифровку до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (Порядок N 44) (додаток 4);

4) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, що підтверджують таку заборгованість;

5) копію акта перевірки територіальними органами Державної аудиторської служби України використання окружною виборчою комісією з виборів Президента України коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України;

6) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей у територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року N 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (зі змінами);

7) зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок у територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року N 58 (зі змінами)).

6. Звіти, складені за формами N 2д (Порядок N 44), N 7д (Порядок N 44), та довідка про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційних рахунках окружних виборчих комісій повинні бути перевірені, завізовані та засвідчені печаткою, штампом або QR-кодом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності - документи звітності, зазначені в пунктах 3, 4 та підпунктах 3, 4, 6 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування - документи звітності, зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 5 цього Порядку;

3) відділ контролю за використанням коштів - документи, зазначені в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку.

Під час подання фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно із пунктами 4 і 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 5), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії. Після перевірки фінансових звітів окружної виборчої комісії другий примірник відповідних документів повертається до окружної виборчої комісії. Другі примірники таких документів та інша бухгалтерська документація (у тому числі документи первинного обліку) разом з документацією з виборів Президента України в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 26

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України

за 20__ року

Окружна виборча комісія з виборів Президента України
територіального виборчого округу N

__
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

__
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету - державний,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 673, Центральна виборча комісія,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 6731040 "Проведення виборів Президента України"

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (Наказ N 793)) __)

(грн, коп.)

Найменування

Код

Затверджено єдиним кошторисом видатків

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

х

 

х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

 

х

 

х

Оплата праці

2110

 

х

 

х

Заробітна плата

2111

 

х

 

х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

х

 

х

Нарахування на оплату праці

2120

 

х

 

х

Використання товарів і послуг

2200

 

х

 

х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

х

 

х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

х

 

х

Продукти харчування

2230

 

х

 

х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

х

 

х

Видатки на відрядження

2250

 

х

 

х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

х

 

х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

х

 

х

Оплата теплопостачання

2271

 

х

 

х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

х

 

х

Оплата електроенергії

2273

 

х

 

х

Оплата природного газу

2274

 

х

 

х

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

х

 

х

Оплата енергосервісу

2276

 

х

 

х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

х

 

х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

х

 

х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

х

 

х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

х

 

х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

х

 

х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

х

 

х

Поточні трансферти

2600

 

х

 

х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

х

 

х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

х

 

х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

х

 

х

Соціальне забезпечення

2700

 

х

 

х

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

х

 

х

Стипендії

2720

 

х

 

х

Інші виплати населенню

2730

 

х

 

х

Інші поточні видатки

2800

 

х

 

х

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу N _____


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу N _____


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

М. П.

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 26

ДОВІДКА
про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку

станом на "___" 20__ року

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____ __
                                                                          (найменування міста, району, області)

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____ - клієнт ________
                                                  (назва територіального органу Державної казначейської служби України)

Станом на "____" __ 20___ року залишки відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку N __ окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____, зазначеному в наданих відповідним територіальним органом Державної казначейської служби України виписках з рахунку, становлять:

__________ (______) гривень.
                  (цифрами)                                                                                   (прописом)

Перевіривши за виписками з рахунку окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N ___ усі записи, підтверджуємо, що їх зроблено правильно, залишки відкритих асигнувань повністю відповідають залишкам згідно з обліком окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____.

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ___


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ___


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

"___" 20__ року

 

 

Підтвердження залишків відкритих асигнувань звірено з реєстраційним рахунком окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____ із зразками підписів.

"___" 20__ року    _______      __     _______
                                                                                         (посада)                                       (підпис)                         (прізвище, ініціали)

Штамп територіального органу Державної казначейської служби України.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 26

РОЗШИФРОВКА
до форми N 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (Порядок N 44)

на 20__ року

Показники

КЕКВ

Сума, грн

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

Видатки - усього

х

 

 

Заробітна плата

2111

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

Оплата теплопостачання

2271

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

 

Оплата електроенергії

2273

 

 

Оплата природного газу

2274

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

 

 

Оплата енергосервісу

2276

 

 

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу N ___


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого
округу N ___


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
04.01.2019 N 26

ЛИСТОК
приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____

Структурний підрозділ Секретаріату Центральної виборчої комісії, який прийняв звіт

Особа, яка прийняла фінансовий звіт

Дата приймання звіту

Посада

Прізвище та ініціали

Підпис

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 

 

Відділ зведеного планування та фінансування

 

 

 

 

Відділ контролю за використанням коштів

 

 

 

 

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

А. БАСАЛАЄВА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали