Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про питання організації управління районами в місті Києві

lign=center>

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.12.2010 р. N 1112

Київ

Про питання організації управління районами в місті Києві

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (із змінами та доповненнями), на виконання рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", рішення Київської міської ради від 28.10.2010 N 183/4995 "Про окремі питання організації управління районами в м. Києві" в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переліки підприємств, організацій та установ, майно яких передається до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з додатками 1 - 10 до цього розпорядження.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" нежитлові будинки та нежитлові приміщення згідно з додатком 11 до цього розпорядження.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з районними в місті Києві державними адміністраціями оформити акти приймання-передачі об'єктів відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

4. Здійснюючи управління об'єктами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, районні в місті Києві державні адміністрації:

4.1. Готують пропозиції щодо створення підприємств, організацій, установ на базі майна, переданого до сфери їх управління (далі - підприємства), та їх припинення, розробляють проекти їх статутів, надають пропозиції про створення спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно підприємств.

4.2. Готують пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статутів (положень) підприємств, контролюють їх дотримання та вживають заходи, пов'язані з порушенням статутів (положень).

4.3. Готують пропозиції щодо призначення (звільнення) керівників підприємств, укладають та розривають з ними контракти згідно діючого Порядку.

4.4. Здійснюють облік та закріплення майна на праві господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, забезпечують проведення в установленому порядку інвентаризації, закріпленого за ними майна.

4.5. Здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за підприємствами майна. Виявляють комунальне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання.

4.6. Проводять внутрішній аудит та забезпечують проведення аудиту підприємствами.

4.7. Щоквартально надають Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнену звітність та звітність по формі державної статистичної звітності N 1-нф (річна) по підприємствах та забезпечують надання щоквартальної (а для бюджетних установ піврічної та річної) фінансової звітності до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безпосередньо підприємствами, організаціями, установами.

4.8. Погоджують річні фінансові плани підприємств згідно з порядком, визначеним Положенням про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 N 2323.

4.9. Погоджують розпорядчі документи підприємств про облікову політику в порядку, визначеному Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

4.10. Здійснюють аналіз діяльності підприємств та проводять балансові комісії за його результатами.

4.11. Готують пропозиції щодо надання в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна підприємств, продовження договорів оренди та їх умов, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна.

4.12. Забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету відрахувань від орендної плати та від прибутку підприємств відповідно до диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва.

4.13. Надають пропозиції щодо списання майна, закріпленого за підприємствами згідно з Порядком списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 816/3391.

4.14. Надають пропозиції щодо приватизації підприємств та їх нерухомого майна.

4.15. Здійснюють приватизацію об'єктів житлового фонду у встановленому порядку.

4.16. Забезпечують захист майнових та немайнових прав територіальної громади м. Києва.

4.17. Надають пропозиції щодо добудови об'єктів незавершеного будівництва та забезпечують їх належне утримання.

5. Повноваження, зазначені в пункті 4 цього розпорядження, надаються районним в м. Києві державним адміністраціям до закінчення роботи комісій з припинення районних у м. Києві державних адміністрацій та можуть змінюватись та доповнюватись на підставі відповідних рішень Київської міської ради.

6. Районні в місті Києві державні адміністрації готують та надають до Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції з відповідними документами про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Києва житлових будинків, гуртожитків, зовнішніх інженерних мереж (електро-, тепло-, водо-, газопостачання, водовідведення), окремо розташованих споруд та обладнання (насосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів та інше), що розташовані на території району.

7. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Підготувати уточнені переліки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва та подати їх на затвердження Київській міській раді до 01.03.2011.

7.2. Надати до 31.12.2010 пропозиції щодо порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що закріплене за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління, продовження договорів оренди та їх умов відповідно до п. 4.11 цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

О. Попов 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали