Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про основні засади містобудівної політики у місті Києві

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 13 листопада 2013 року N 519/10007

Про основні засади містобудівної політики у місті Києві

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 (Рішення N 824/7060), з метою удосконалення містобудівної діяльності в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Містобудівна політика в місті Києві здійснюється Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальними органами центральних органів виконавчої влади на підставі Конституції України, законів України "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про основи містобудування", Статуту територіальної громади міста Києва та інших нормативно-правових актів.

2. Головною метою містобудівної політики у місті Києві є забезпечення сталого розвитку міста Києва - столиці України як стабільного європейського міста з одночасним і справедливим урахуванням громадських та приватних інтересів, релевантних для розвитку міста; створення повноцінного життєвого середовища; збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу міста; проведення реставрації та реабілітації об'єктів культурної спадщини; модернізація інженерної та транспортної інфраструктури; впровадження найкращих європейських практик сталого розвитку міст, закріплених у Лейпцизькій хартії сталого європейського міста (травень 2007 р., м. Лейпциг); розвиток засобів для інтегративного міського розвитку; сприяння вдосконаленню управлінських структур для їх практичного впровадження.

3. Відповідно до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) основними принципами містобудівної політики в м. Києві є:

3.1. Компактне місто. Стримування територіального розростання міста для зменшення навантажень та витрат на інженерно-транспортну інфраструктуру. Пріоритет внутрішнього розвитку та облаштування міста. Раціональне використання вільних міських земельних ресурсів, модернізація застарілого житлового фонду, оновлення деградованих промислово-складських та інших територій.

3.2. Культурно-діловий центр країни. Великі ділові ініціативи. Активізація потенціалу розвитку столиці. Розширення міжнародних зв'язків і проектів. Збільшення конкурентоздатності економіки. Розвиток економіки знань. Поліпшення інвестиційного клімату. Розвиток установ культури з урахуванням потреб різних соціальних та вікових груп, людей з особливими потребами. Збільшення кількості установ дитячого дошкільного та позашкільного виховання, місць культурного спілкування для молоді.

3.3. Збалансований інтегрований розвиток міста та приміських територій. Координоване регулювання використання і забудови приміських територій (київської агломерації). Формування єдиного транспортно-планувального каркасу міста та приміської зони. Розвиток швидкісного електротранспорту для забезпечення сполучень місць розселення і прикладання праці міста та приміської зони. Забезпечення будівництва об'єктів спільних інтересів.

3.4. Відповідальність перед прийдешніми поколіннями. Збереження історичного середовища, пам'яток світового, національного та місцевого значення, раціональне їх використання для історико-пізнавального туризму.

Збереження та поліпшення унікального природного ландшафту, рівня озеленення, збагачення екосистем, створення парків, скверів, інших зелених насаджень, збільшення площ громадських зелених зон. Поліпшення якості повітря і води та санітарної очистки міста. Чистота територій.

3.5. Привабливе та гуманне місто. Підвищення якості житлових умов до рівня європейських столиць. Урахування потреб у житлі майбутніх поколінь. Можливість придбання житла для сімей з середнім рівнем доходу. Забезпечення соціального житла для громадян, що потребують соціальної підтримки. Гарантування громадської безпеки та надання високоякісних побутових, медичних і комунальних послуг. Розвиток інфраструктури фізкультури і спорту. Урахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

3.6. Мобільне та доступне місто. Збалансоване розселення та зайнятість на лівобережжі і правобережжі. Розвиток міської мобільності у широкому розумінні цього слова. Пріоритетний розвиток громадського швидкісного електротранспорту. Поліпшення транспортних зв'язків між районами міста. Збільшення довжини та щільності автомагістралей. Впровадження систем автоматизованого управління рухом транспорту. Будівництво тунелів, мостів, розв'язок та паркінгів. Забезпечення зручних транспортних зв'язків з приміськими територіями. Зменшення витрат часу до 30 - 40 хвилин на пересування від місця проживання до роботи. Моделювання наслідків проектних рішень.

3.7. Плановість і контроль за реалізацією Генерального плану міста Києва, іншої містобудівної документації, моніторинг реалізації містобудівної діяльності в цілому, завчасне виявлення конфліктних питань та відпрацювання шляхів їх вирішення. Реалізація галузевих програм розвитку. Запровадження системи оцінки наслідків прийняття містобудівних рішень. Впровадження Міської інформаційної аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва" (далі - МІАС ЗМД МКК). Обов'язкова реєстрація та облік в МІАС ЗМД МКК документів, необхідних для провадження містобудівної діяльності.

4. Для запровадження принципів, визначених пунктом 3 цього рішення, основними напрямами містобудівної політики є:

4.1. Планування, забудова та ефективне використання територій міста Києва.

4.2. Розроблення, затвердження та реалізація Генерального плану міста Києва, планів зонування території (зонінгів), детальних планів територій, розроблення програм і схем розвитку окремих галузей міського господарства, концепцій забудови, інтегрованого розвитку та використання територій.

4.3. Забезпечення дотримання стандартів планування, забудови та будівництва у м. Києві, затверджених в установленому порядку.

4.4. Забезпечення комплексності забудови при проектуванні та будівництві об'єктів на земельних ділянках, відведених в установленому порядку.

4.5. Проведення містобудівного моніторингу реалізації Генерального плану міста Києва, містобудівних програм, планів зонування території (зонінгів), детальних планів територій, проектної документації на будівництво, схем розвитку та розміщення галузей міського господарства, схем інженерно-транспортної інфраструктури, розміщення тимчасових споруд тощо.

4.6. Створення та ведення МІАС ЗМД МКК, формування інформаційних ресурсів, включення містобудівної та проектної документації на будівництво до містобудівного кадастру Києва. Авторизація процесів управління територіальним розвитком. Забезпечення містобудівної діяльності на основі бази даних містобудівного кадастру Києва.

4.7. Визначення територій для містобудівних потреб, розроблення та впровадження інвестиційних програм міста Києва.

4.8. Поліпшення соціальної та оптимізація інженерної і транспортної інфраструктур міста.

4.9. Захист життєвого та природного середовища міста Києва від шкідливого впливу техногенних факторів і соціально-побутових явищ, непередбачуваних змін клімату та небезпечних природних явищ, зокрема:

- формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві та на транспорті;

- збереження екологічного та ландшафтного розмаїття;

- забезпечення захисту міста від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій шляхом заходів щодо запобігання та ліквідації їх наслідків;

- вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів.

4.10. Збереження пам'яток культурної спадщини та історичного середовища.

4.11. Проведення архітектурної діяльності та впровадження будівельної культури, орієнтованої на створення в місті Києві високоякісних публічних просторів та міських культурних ландшафтів, сучасних архітектурно-планувальних, функціональних та конструктивних рішень об'єктів містобудування, формування і реконструкцію містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів із широким залученням практики конкурентності проектних рішень.

5. Пріоритетними завданнями містобудівної політики в місті Києві є:

5.1. Будівництво та реконструкція шкіл, дитячих садочків, лікувальних закладів, спортивних споруд та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

5.2. Збалансоване розміщення житлових, виробничих та інших об'єктів будівництва, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення.

5.3. Розвиток торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

5.4. Будівництво житлових будинків, в тому числі соціального призначення, готелів та інших об'єктів житлово-комунального господарства.

5.5. Розвиток інженерної та транспортної інфраструктури, спорудження транспортних розв'язок, багатоповерхових і підземних паркінгів та гаражів.

5.6. Будівництво театрів, музеїв, кінотеатрів, клубів та інших закладів культури.

5.7. Реставрація та реабілітація пам'яток культурної спадщини.

5.8. Комплексний благоустрій та озеленення територій.

5.9. Виведення з території міста екологічно шкідливих підприємств.

5.10. Ліквідація звалищ та пустирів, реновація деградованих виробничих, комунально-складських та спецтериторій.

5.11. Знесення (демонтаж) незаконно споруджених малих архітектурних форм, тимчасових споруд, гаражів, рекламних засобів та інших споруд.

5.12. Створення багаторівневих паркінгів на територіях гаражних кооперативів, використання підземного простору для розміщення автостоянок.

6. Київська міська рада, її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація), Департамент містобудування та архітектури та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюють практичну реалізацію містобудівної політики в м. Києві в межах повноважень, визначених законодавством.

7. Київська міська рада:

7.1. Приймає рішення про розроблення та затвердження Генерального плану м. Києва, планів зонування території (зонінгів).

7.2. Приймає рішення про розроблення детальних планів територій, а за відсутності затвердженого в установленому порядку плану зонування території (зонінгу) затверджує детальний план території.

7.3. Затверджує міські містобудівні програми, галузеві схеми інженерно-транспортної інфраструктури.

7.4. Вирішує питання щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) і надання земель для містобудівних потреб у порядку, визначеному законодавством, а також інші питання в межах встановлених повноважень.

8. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в межах компетенції:

8.1. Реалізує державну політику у сфері містобудування.

8.2. Організовує розроблення та подання на затвердження містобудівної документації, міських містобудівних програм, схем інженерно-транспортної інфраструктури.

8.3. Організовує розроблення та впровадження стандартів планування, забудови та будівництва в місті Києві.

8.4. Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови територій.

8.5. Розглядає пропозиції та подає на розгляд Київської міської ради висновки щодо визначення територій для містобудівних потреб, вибору, вилучення (викупу) і надання земель для містобудівних потреб.

8.6. Забезпечує розроблення програми будівництва на трирічний розрахунковий етап та подає її на затвердження Київській міській раді.

8.7. Забезпечує проведення робіт зі створення МІАС ЗМД МКК.

8.8. Затверджує завдання на розроблення містобудівної документації та містобудівних програм.

9. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

9.1. Здійснює підготовку та організаційні заходи з реалізації затвердженої Програми створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві.

9.2. Організовує розроблення планів зонування окремих територій (зонінгів) для існуючих забудованих територій, де можлива вибіркова реконструкція окремих будівель або додаткове розміщення будинків та споруд для завершення формування забудови житлових кварталів, громадських центрів, магістралей, розпочатого або запроектованого будівництва на відведених земельних ділянках, а також для інших територій.

9.3. Організовує розроблення детальних планів територій для мікрорайонів (житлових районів) нової комплексної забудови, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, які підлягають комплексній реконструкції, промислових та комунально-складських територій, які підлягають реструктуризації зі зміною функціонального призначення, територій для формування комплексних ландшафтно-рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля населення, а також для інших територій.

9.4. Виконує функції замовника розроблення містобудівної документації в установленому порядку.

9.5. Уточнює межі та площі територій для розроблення містобудівної документації та визначає можливості залучення інвестиційних коштів для її розроблення.

9.6. Для забезпечення комплексної забудови при підготовці завдання на розроблення детальних планів територій визначає умови щодо необхідності першочергового будівництва об'єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування.

9.7. Виконує функції замовника з розроблення програми будівництва на трирічний розрахунковий етап для забезпечення комплексності будівництва, завчасного інженерного обладнання та інженерної підготовки територій.

9.8. Готує, погоджує та подає на затвердження завдання на розроблення містобудівної документації, містобудівних програм.

9.9. Розглядає інвестиційні наміри, пропозиції, окремі містобудівні рішення, детальні плани територій на відповідність Генеральному плану м. Києва.

9.10. Залучає комунальну організацію "Інститут Генерального плану м. Києва" до виконання рецензій на проекти детальних планів територій, розроблених іншими ліцензованими проектними організаціями.

9.11. Виконує функції адміністратора МІАС ЗМД МКК, здійснює реєстрацію в містобудівному кадастрі містобудівних умов та обмежень, затверджених детальних планів територій, проектів забудови земельних ділянок, а також інші завдання та функції відповідно до Положення про Службу містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2012 N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру" (Положення N 588/7925).

9.12. При підготовці містобудівних умов та обмежень визначає необхідність моделювання транспортних потоків для визначення наслідків впливу проектованих об'єктів на існуючу та прогнозовану ситуації, їх об'ємно-просторовий вплив на збереження історичного середовища.

9.13. Надає інформацію стосовно наявних містобудівних умов та обмежень використання земельних ділянок при погодженні проектів землеустрою.

9.14. Погоджує містобудівні та архітектурні проектні рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, а також тих, що плануються та проектуються із залученням бюджетних коштів.

9.15. Забезпечує розроблення та подає на затвердження стандарти планування, забудови та будівництва в м. Києві в установленому порядку.

9.16. Вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10. Визнати такими, що втратили чинність:

10.1. Рішення Київської міської ради від 21.04.2005 N 285/2860 "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві".

10.2. Рішення Київської міської ради від 13.09.2011 N 12/6228 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 21.04.2005 N 285/2860" (Рішення N 12/6228).

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали