Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.04.2019 р. N 693

Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність", з метою залучення інвестицій в економіку міста Києва та налагодження співпраці з іноземними країнами:

1. Провести у вересні - грудні 2019 року Інвестиційний форум міста Києва (далі - Форум).

2. Організаційне забезпечення проведення Форуму покласти на Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним у місті Києві державним адміністраціям підготувати та подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в термін до 31 серпня 2019 року інформацію про інвестиційні проекти за напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженій рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (Рішення N 824/7060) (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886 (Рішення N 724/2886)), за формами згідно з додатками 1, 2 до цього розпорядження.

4. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити видатки, пов'язані з організацією та проведенням Форуму, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на 2019 рік.

5. Інформаційне забезпечення підготовки та проведення Форуму покласти на управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.04.2019 N 693

Основні дані про інвестиційний проект:

1. Повна назва проекту / Full name of the project

2. Заявник / Ініціатор / Власник (міські, комунальні, державні або приватні структури) / Applicant / Initiator / Owner (city, municipal, state or private)

3. Сума інвестицій (у разі потреби зазначити альтернативні варіанти фінансування) / Amount of investment (if necessary, specify alternative financing options)

4. Технічний опис проекту за необхідності з розбивкою на альтернативні варіанти його реалізації (основні вигоди та кроки реалізації) / Technical description of the project, as necessary, with a breakdown into alternative options for its implementation (main benefits and implementation steps)

5. Соціально-економічне обґрунтування проекту / Socio-economic substantiation of the project

6. Джерела відшкодування інвестицій (у тому числі форма співробітництва: державно-приватне партнерство, концесія, інше) / Sources of investment reimbursement (including the form of cooperation: PPP, concession, etc.)

7. Треті сторони (фінансові посередники, забудовники та інші) / Third parties (financial intermediaries, developers and others)

8. Контактна інформація / Contact information

9. Інша важлива інформація, яка допоможе розкрити суть і переваги проекту / Another important information that will help to reveal the essence and benefits of the project.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник

 

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
15.04.2019 N 693

Детальна інформація про інвестиційний проект:

1. Базова інформація / Basic information

1.1. Назва проекту / Project name

1.2. Місце розташування проекту / Project location

2. Задачі проекту / Project objectives

2.1. Глобальні задачі, частиною яких є проект / Global tasks, part of which is the project

2.2. Конкретна мета проекту / The specific purpose of the project

2.3. Належність проекту до відповідної стратегічної ініціативи, визначеної у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) / Belonging to the relevant strategic initiative identified in the Kyiv City Development Strategy until 2025

3. Опис / Description

3.1. Загальний опис та обґрунтування проекту / General description and justification of the project

3.2. Інформація про ринок (умови, конкурентне середовище, ринкові прогнози, SWOT аналіз (сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози) тощо) / Market information (conditions, competitive environment, market forecasts, SWOT analysis (strength, weaknesses, opportunities and threats), etc.)

3.3. Досвід попередніх спроб реалізації проекту, а також які заходи було вже вжито / The experience of previous attempts to implement the project, as well as what measures have already been taken

3.4. Дії, потрібні для початку реалізації проекту / Actions required to start the project

3.5. Які результати очікуються після реалізації проекту / What are the expected results after project implementation

4. Інформація про власників проекту / Information about project owners

4.1. Законодавче та інституційне середовище проекту / Legislative and institutional environment of the project

4.2. Відповідальні за процес, а також за результати проекту (опис функцій) / Responsible for the process, as well as for the results of the project (description of functions)

4.3. Контактна інформація відповідальних за хід і реалізацію проекту / Contact information responsible for the course and implementation of the project

5. Детальна фінансова інформація (в грн / дол. США) / Detailed financial information (in UAH/USD)

5.1. Бюджет проекту / Project budget

5.2. Основні фінансові показники (IRR (внутрішня норма рентабельності), NPV (чиста теперішня вартість інвестиційного проекту) тощо / Main financial indicators (IRR, NPV, etc.)

5.3. Фінансовий план-графік / Financial plan

6. Оціночні ризики та обмеження по проекту / Estimated Risks and Limitations on the Project

7. Календарний план реалізації проекту / The calendar plan for the project implementation

8. Вплив на навколишнє середовище / Impact on the environment

9. Інвестиційні критерії / Investment criteria

9.1. Очікувані джерела фінансування / Expected sources of funding

9.2. Спільне фінансування / Co-financing

9.3. Ступінь готовності проекту / Degree of readiness of the project

10. Інша важлива інформація, яка допоможе розкрити суть і переваги проекту / Another important information that will help to reveal the essence and benefits of the project.

 

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

Н. Мельник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали