Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про набори даних Державної судової адміністрації України, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2019 року N 1120

Про набори даних Державної судової адміністрації України, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

На виконання статті 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835) наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державна судова адміністрація України (далі - перелік наборів даних), їх структуру, періодичність оновлення та перелік структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, які є розпорядниками інформації, (далі - розпорядники інформації) (додаток 1).

1.2. Форму опису набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток 2);

2. Визначити відповідальним структурним підрозділом від Державної судової адміністрації України за збір наборів даних від розпорядників інформації, забезпечення їх оприлюднення на веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Відкриті дані", забезпечення подальшої передачі отриманих наборів даних Державному підприємству "Інформаційні судові системи" для їх оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та здійснення постійного моніторингу і контролю за станом такого оприлюднення прес-службу (на правах сектору) Державної судової адміністрації України (далі - прес-служба).

3. Розпорядникам інформації з дня видання цього наказу:

3.1. У тижневий термін визначити відповідальних осіб за підготовку, формування та надання наборів даних відповідно до переліку наборів даних та надати цю інформацію в електронному вигляді (на адресу електронної пошти: pressoffice@court.gov.ua) прес-службі для подальшої роботи.

Забезпечувати своєчасну підготовку, формування та надання прес-службі в електронному вигляді (на адресу електронної пошти: pressoffice@court.gov.ua) із службовою запискою наборів даних відповідно до переліку наборів даних з відомостями про кожний набір даних за формою згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу.

3.2. За наявності подавати до управління інформатизації та судової статистики Державної судової адміністрації України пропозиції щодо внесення змін до переліку наборів даних.

4. Прес-службі не пізніше наступного робочого дня з дня отримання наборів даних від розпорядників інформації забезпечити їх оприлюднення на веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Відкриті дані" та надсилати їх в електронному вигляді до Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (на адресу електронної пошти: inbox@ics.gov.ua) з відповідним повідомленням щодо забезпечення оприлюднення розміщених на веб-сайті Державної судової адміністрації України наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

5. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (Тертичному О. С.):

5.1. У триденний термін з дня отримання цього наказу визначити відповідальну особу (осіб) за забезпечення оприлюднення переліку наборів даних та надати завірену копію наказу Державної судової адміністрації України з метою подальшої реєстрації цієї особи (осіб) у персональному електронному кабінеті Державної судової адміністрації України, розміщеному на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

5.2. У триденний термін після отримання передбачених пунктом 4 цього наказу наборів даних сформувати та забезпечити подання до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних паспорти цих наборів даних, їх структуру та самі набори даних у відкритому машиночитаному форматі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835).

5.3. Забезпечити щоденне оприлюднення передбачених додатком 1 цього наказу наборів даних на веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Відкриті дані" та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних разом з їх паспортами та структурою у відкритому машиночитаному форматі у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (Постанова N 835).

6. Прес-службі не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Державного підприємства "Інформаційні судові системи" завіреної копії наказу про визначення відповідальної особи (осіб) за забезпечення оприлюднення переліку наборів даних забезпечити реєстрацію цієї особи (осіб) в персональному електронному кабінеті Державної судової адміністрації України, розміщеному на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

7. Персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність та відповідність формату наборів даних вимогам, встановленим Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 (Постанова N 835), покласти на керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України та керівника Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

8. Прес-службі разом із Державним підприємством "Інформаційні судові системи" до 1 березня року, що настає за роком оцінки, формувати та надсилати до держателя Єдиного державного веб-порталу відкритих даних заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Державна судова адміністрація України за формою, визначеною Порядком щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Постанова N 835), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 N 409 (Постанова N 409).

9. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) довести текст цього наказу до заступників Голови Державної судової адміністрації України, радників Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, ТОВ "ЛІГА:ЗАКОН" та надіслати його завірену копію до Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

10. Прес-службі не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу оприлюднити його на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділах "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" та "Відкриті дані".

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державної судової
адміністрації України

З. Холоднюк

 

Додаток 1
до наказу ДСА України
15.11.2019 N 1120

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Державна судова адміністрація України

N
з/п

Найменування набору даних

Структура набору даних

Відповідальний структурний підрозділ ДСА України

Періодичність / термін оновлення набору даних

1.

Перелік підпорядкованих ДСА України організацій (ДП, ТУ ДСА України) із зазначенням наступних контактних даних: ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, офіційний веб-сайт, адрес електронної пошти, телефон та адрес.

XLS (X)

Управління з питань персоналу Юридичне управління

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

2.

Інформація про організаційну структуру ДСА України

DOC (X), PDF (з текстовим змістом)

Управління з питань персоналу

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

3.

Фінансова звітність ДСА України

XLS (X)

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Щороку

4.

Фінансова звітність підприємств, що відносяться до сфери управління ДСА України

XLS (X)

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Щокварталу, щороку

5.

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств, що відносяться до сфери управління ДСА України

XLS (X)

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Щокварталу, щороку

6.

Звіт про стан виконання звернень громадян, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

DOC (X), PDF (з текстовим змістом)

Юридичне управління

Щокварталу, щороку

7.

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті ДСА України

DOC (X), PDF (з текстовим змістом), XLS (X)

Управління організаційного забезпечення діяльності та контролю

Не пізніше п?яти робочих днів з дня затвердження акту

8.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності ДСА України

DOC (X), PDF (з текстовим змістом),

Юридичне управління

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

9.

Звіт про роботу ДСА України та ТУ ДСА України за календарний рік

DOC (X)

Управління забезпечення діяльності керівництва ДСА України

Щороку

10.

Реквізити для сплати судового збору

DOC (X), PDF (з текстовим змістом), XLS (X)

Планово-фінансове управління

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

11.

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)

XLS (X)

Управління інформатизації та судової статистики

Щороку

12.

Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, юридичних адрес та електронних адрес для листування

XLS (X)

Управління з питань персоналу
Юридичне управління
Управління з питань об'єктів державної власності
Планово-фінансове управління
Управління інформатизації та судової статистики

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

13.

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні ДСА України

XLS (X)

Управління інформатизації та судової статистики

Протягом трьох робочих днів після внесення змін

14.

Єдиний державний реєстр судових рішень

CSV

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"

Щоденно

15.

Інформація щодо стадій розгляду судових справ

CSV

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"

Щоденно

16.

Список судових справ, призначених до розгляду

CSV

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"

Щоденно

17.

Відомості про справи про банкрутство

CSV

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"

Щоденно

 

Начальник управління інформатизації
та судової статистики

О. Слоніцький

 

Додаток 2
до наказу ДСА України
15.11.2019 N 1120

Форма опису набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

N
з/п

Елемент набору даних

Значення

1.

Найменування набору даних (до 254 символів)

 

2.

Стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів)

 

3.

Підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних

 

4.

Відомості про мову інформації, яка міститься в наборі даних

 

5.

Дата актуальності даних у наборі даних

 

6.

Періодичність оновлення набору даних

 

7.

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

 

8.

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

 

9.

Відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса електронної пошти)

 

 

Начальник управління інформатизації
та судової статистики

О. Слоніцький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали