Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про фінансування у 2019 році науково-технічних робіт в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2019 року N 347

Про фінансування у 2019 році науково-технічних робіт в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

Відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року N 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", паспорту бюджетної програми за КПКВК 2201040, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2019 N 264 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік", та з урахуванням результатів проведених у 2018 році відкритих торгів наказую:

1. Затвердити перелік науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за договорами, укладеними у 2018 році, та обсяги їх фінансування у 2019 році, що додається.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) разом з відділом планування та фінансування наукових бюджетних програм департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Дєньга Л. П.) забезпечити відповідно до компетенції укладання додаткових угод до договорів з організаціями-виконавцями науково-технічних робіт згідно із затвердженим переліком.

3. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О. Л.) забезпечити фінансування науково-технічних робіт за бюджетною програмою КПКВК 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання" в обсязі 23759,552 тис. грн (двадцять три мільйони сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні) згідно із затвердженим переліком.

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) забезпечити перерахування коштів організаціям-виконавцям науково-технічних робіт за додатковими угодами до договорів, наданими департаментом науково-технічного розвитку (Хименко О. А.).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13 березня 2019 року N 347

Перелік науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за договорами, укладеними в 2018 році, та обсяги їх фінансування у 2019 році

N
з/п

Назва науково-технічної роботи

Організація-виконавець, науковий керівник

Номер договору

Строк виконання

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. грн

Загальна вартість НТР, тис. грн

Номер процедури закупівлі в електронній системі (ID)

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: інформаційні та комунікаційні технології

1

Розроблення конструкторської документації лазерної системи реєстрації оптики

Харківський національний університет радіоелектроніки
Мачехін Юрій Павлович

ДЗ/38-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

625,0

1400,0

UA-2018-08-22-001730-с

2

Розбудова мережі активних перманентних ГНСС-станцій у Західному транскордонному регіоні

Національний університет "Львівська політехніка"
Третяк Корнилій Романович

ДЗ/39-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

559,99

1999,99

UA-2018-08-22-001776-с

3

Розроблення пристроїв функціональної електроніки на основі монокристалів групи перовськіту

Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат" - дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"
Сольський Іван Михайлович

ДЗ/57-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

800,0

1200,0

UA-2018-08-22-001730-с

4

Розроблення технології виявлення та високоточного супроводу повітряних об'єктів

Харківський національний університет радіоелектроніки
Семенець Валерій Васильович

ДЗ/60-2018 від 05.11.2018

2018 - 2019

1200,0

2000,0

UA-2018-09-20-001129-а

5

Розроблення системи високоточного автоматичного супроводу низькоорбітальних супутників дистанційного зондування Землі

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Дубровка Федір Федорович

ДЗ/63-2018 від 12.11.2018

2018 - 2019

1900,0

2500,0

UA-2018-09-20-001237-а

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: енергетика та енергоефективність

6

Розроблення конструкторської документації на дослідну установку з виробництва біопалива при утилізації біогенних відходів

Харківський національний університет радіоелектроніки
Дохов Олександр Іванович

ДЗ/40-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1000,0

1800,0

UA-2018-08-22-001744-с

7

Розроблення кріомодуля для кріостатування матеріалів при температурі до -200 °C

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче товариство "Дніпро-МТО"
Арутюнян Ашот Леонович

ДЗ/41-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

823,25

1523,25

UA-2018-08-22-001712-с

8

Розроблення технології виробництва графіту для літій-іонних акумуляторів

Національна металургійна академія України
Губинський Михайло Володимирович

ДЗ/62-2018 від 12.11.2018

2018 - 2019

500,0

850,0

UA-2018-10-03-002218-с

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: раціональне природокористування

9

Розроблення конструкторської документації на виготовлення вузлів установки для паро-плазмової переробки небезпечних відходів

Інститут газу Національної академії наук України
Жовтянський Віктор Андрійович

ДЗ/42-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

600,0

1200,0

UA-2018-08-22-001730-с

10

Розроблення технології краплинного зрошення рису

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Шатковський Андрій Петрович

ДЗ/43-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

410,0

660,0

UA-2018-08-22-001581-с

11

Розроблення технології збагачення бурого вугілля для підвищення його енергетичних характеристик

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Шустов Олександр Олександрович

ДЗ/44-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

531,0

1131,0

UA-2018-08-22-001744-с

12

Розроблення технології ефективного захисту зерна та зернопродуктів в системі органічного виробництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Дрозда Валентин Федорович

ДЗ/45-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1400,0

1800,0

UA-2018-08-22-001392-с

13

Розроблення системи ідентифікації та моніторингу земель, порушених внаслідок видобування бурштину

Національний університет водного господарства та природокористування
Янчук Руслан Миколайович

ДЗ/46-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

500,0

990,0

UA-2018-08-22-001776-с

14

Створення екологоадаптивних генотипів обліпихи крушиноподібної для інтенсивного садівництва

Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України
Москалець Валентин Віталійович

ДЗ/47-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

986,1

1650,0

UA-2018-08-22-001581-с

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

15

Розроблення пробіотиків для профілактики та лікування інфекційно-запальних захворювань

Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України
Співак Микола Якович

ДЗ/48-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

500,0

1000,0

UA-2018-08-22-001625-с

16

Модернізація цифрового контактного термографа

Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна Національної академії наук України
Білошенко Віктор Олександрович

ДЗ/49-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

492,0

792,0

UA-2018-08-22-001625-с

17

Розроблення прототипів протиепілептичних лікарських засобів - модуляторів гальмівної системи мозку

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України
Максимюк Олександр Петрович

ДЗ/50-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1500,0

2000,0

UA-2018-08-22-001663-с

18

Розроблення дезінфекційного засобу проти збудників туберкульозу широкого спектру застосування

Національний університет "Львівська політехніка"
Новіков Володимир Павлович

ДЗ/51-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

898,0

1498,0

UA-2018-08-22-001663-с

19

Розроблення кріохірургічної установки для профілактики та лікування онкологічних захворювань

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче товариство "Дніпро-МТО"
Мостицький Андрій Васильович

ДЗ/52-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1104,72

1809,72

UA-2018-08-22-001625-с

20

Розроблення тест-системи для експрес-аналізу вираження генів уродженого імунітету

Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України
Ткачук Зеновій Юрійович

ДЗ/53-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1000,0

2000,0

UA-2018-08-22-001392-с

21

Розроблення тест-системи для одночасного визначення трьох молекулярних маркерів внутрішньосудинного тромбоутворення

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України
Луговськой Едуард Віталійович

ДЗ/59-2018 від 05.11.2018

2018 - 2019

589,0

1089,0

UA-2018-09-20-001176-а

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: нові речовини і матеріали

22

Розроблення складів та технології виготовлення керамічних радіопрозорих носових обтічників для захисних елементів конструкцій літальних апаратів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Лісачук Георгій Вікторович

ДЗ/54-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1060,3

1700,0

UA-2018-08-22-001712-с

23

Розроблення складу і технології виготовлення термохромних матеріалів для термоконтролю в широкому діапазоні температур

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фрицький Ігор Олегович

ДЗ/55-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

854,0

1392,5

UA-2018-08-22-001079-с

24

Розроблення технології одержання йоду високої чистоти з сировини різного походження

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України
Чергинець Віктор Леонідович

ДЗ/56-2018 від 05.10.2018

2018 - 2019

1195,0

1800,0

UA-2018-08-22-001804-с

25

Розроблення елементів модульних конструкцій балістичної та протимінної стійкості на основі керамічних та алюмінієвих сплавів

Державне підприємство "Базовий центр критичних технологій "Мікротек"
Швидкий Сергій Олександрович

ДЗ/61-2018 від 05.11.2018

2018 - 2019

997,0

2187,0

UA-2018-09-20-001201-а

26

Розроблення складу і технологій виготовлення композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання

Київський національний університет технологій та дизайну
Барсуков В'ячеслав Зіновійович

ДЗ/58-2018 від 05.11.2018

2018 - 2019

634,192

934,192

UA-2018-09-20-001291-а

27

Розроблення технології виготовлення порошків з титану та сплавів для 3D друку

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Богомол Юрій Іванович

ДЗ/64-2018 від 03.12.2018

2018 - 2019

1100,0

1800,0

UA-2018-08-22-001025-с

Всього

 

23759,552

40706,652

 

 

В. о. директора департаменту
науково-технічного розвитку

О. А. Хименко

Начальник відділу планування
та фінансування наукових
бюджетних програм

Л. П. Дєньга
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали