Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2019 р. N 193

Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, встановлених місцевим органам виконавчої влади актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади (далі - документами вищестоящих органів виконавчої влади), розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, за виконанням яких здійснюється контроль:

1. Першому заступнику та заступникам голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) взяти під особистий контроль стан виконання структурними підрозділами облдержадміністрації завдань, встановлених документами вищестоящих органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на відповідні депутатські запити і звернення.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:

1) здійснювати систематичний аналіз стану виконання завдань, встановлених документами вищестоящих органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України і депутатів місцевих рад та вживати конкретних заходів щодо забезпечення їх реалізації, зокрема, розгляд їх на засіданнях колегій (нарадах);

2) забезпечити належну організацію роботи структурних підрозділів, посадових та службових осіб, на яких покладено здійснення контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власними, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

3) здійснювати перевірки стану організації контролю, дотримання виконавської дисципліни в підпорядкованих підрозділах, надання їм відповідної методичної та практичної допомоги;

4) щоквартально розглядати на засіданнях колегій (нарад) питання стану виконавської дисципліни, організації контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних;

5) розглядати кожний випадок порушення виконавської дисципліни працівниками підпорядкованих підрозділів при виконанні завдань, визначених документами вищестоящих органів виконавчої влади та власними, на предмет притягнення до дисциплінарної відповідальності винного працівника;

6) за результатами проведеної роботи інформувати відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, згідно з встановленими формами.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації для забезпечення належного виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, листів центральних органів виконавчої влади розробляти у разі потреби проект плану контролю із визначенням проміжних контрольних термінів виконання окремих завдань та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, інших установ, відповідальних за їх виконання, який затверджується заступником голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

4. Управлінню інформаційних технологій апарату облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити повне впровадження системи електронного документообігу для здійснення документування управлінської інформації в електронній формі, моніторингу та контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних.

5. Відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації (Євтушенко Г. М.):

1) забезпечити спільно з структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, установами й організаціями області (відповідно до компетенції) підготовку щоквартальних інформацій:

Головному контрольному департаменту Адміністрації Президента України про стан виконання завдань, встановлених місцевим органам виконавчої влади відповідними актами та дорученнями Президента України;

Кабінету Міністрів України та Секретарю Ради національної безпеки і оборони України стосовно стану виконання її рішень, введених у дію указами Президента України згідно форм, встановлених Радою національної безпеки і оборони України.;

2) надавати структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, статистичні матеріали про стан інформування ними вищестоящих органів виконавчої влади та облдержадміністрації з виконання завдань, встановлених відповідними документами вищестоящих органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації;

3) здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 522 (Постанова N 522) спільно з загальним відділом управління діловодства та контролю, організаційним відділом апарату облдержадміністрації щорічне проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених документами вищестоящих органів виконавчої влади;

4) інформувати про стан виконання цього розпорядження голову облдержадміністрації щорічно до 25 лютого.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 лютого 2010 року N 68 "Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали