Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про бюджет міста Києва на 2019 рік

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 13 грудня 2018 року N 416/6467

Про бюджет міста Києва на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2018 року N 2129 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049" та Прогнозу бюджету міста Києва на 2020 - 2021 роки" (Розпорядження N 2129), Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету міста Києва у сумі 57434450700 гривень, у тому числі, доходи загального фонду бюджету міста Києва - 53432114300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 4002336400 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста Києва у сумі 57432550700 гривень, у тому числі, видатки загального фонду бюджету міста Києва - 40300744946 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 17131805754 гривень;

повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 600000 гривень, у тому числі, повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Києва - 600000 гривень;

надання кредитів з бюджету міста Києва у сумі 2500000 гривень, у тому числі, надання кредитів із загального фонду бюджету міста Києва - 1500000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Києва - 1000000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста Києва у сумі 13129869354 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Києва у сумі 13129869354 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міста Києва у розмірі 265625200 гривень, що становить 0,66 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської ради здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Києва на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4125087050 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Встановити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 103, 1032, 1034, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 1031 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Утворити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва на 2019 рік цільовий фонд та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2019 році згідно з додатком 10 до цього рішення.

Встановити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Києва згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених додатком 10 до цього рішення, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980 (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу міста Києва у сумі 3866419200 гривень, граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 910243201 гривня.

Визначити граничну ефективну ставку залучення коштів в іноземній валюті до бюджету міста Києва та/або надання місцевих гарантій у розмірі 5,85 відсотка річних.

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста Києва видатки загального фонду за їх економічною структурою:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

обслуговування місцевого боргу (код 2400);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

поточні трансферти населенню (код 2700);

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730);

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури (2240);

оплату енергосервісу (код 2276).

11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати:

1) на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Київською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів;

2) місцеві запозичення у межах, визначених рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2019 рік, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди і документи, необхідні для здійснення правочинів з місцевим боргом.

12. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1) відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) проводити розподіл коштів бюджету міста Києва у розрізі головних розпорядників коштів відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо;

3) вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення;

4) здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами;

5) здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками та/або юридичними особами-кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду;

6) забезпечувати разом з міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів;

7) здійснювати видатки за рахунок коштів Державного бюджету України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста Києва, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднювати на власних веб-сторінках паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5) забезпечити у встановленому порядку розрахунки за довгостроковими зобов'язаннями за енергосервісом;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) обґрунтованих лімітів споживання;

7) оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2018 року, працівників установ та комунальних підприємств і організацій, які отримують підтримку за рахунок коштів бюджету міста Києва у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, комунальних підприємств та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг;

8) забезпечити з 1 вересня 2019 року оплату вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення;

9) забезпечити реалізацію проектів - переможців громадського бюджету м. Києва згідно з додатком 12 до цього рішення.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами при зміні розмірів, мети (між об'єктами та/або видами робіт) та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 9, 10, 11, 12, 13 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України секретаріату Київської міської ради не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

18. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва:

1) контроль за справлянням надходжень бюджету міста Києва покласти на органи згідно з додатком 9 до цього рішення.

Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України інформувати Київського міського голову про виконання бюджету міста Києва за доходами;

2) фінансовим управлінням районних в місті Києві державних адміністрацій здійснювати перевірку правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228;

3) використання коштів, за рахунок яких формується статутний капітал комунальних підприємств міста Києва, здійснюється за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань власності та постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку;

використання коштів державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок коштів бюджету міста Києва здійснюється за наявності копії рішення Уповноваженого органу, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), або письмового повідомлення про звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу;

використання коштів на заходи міських цільових програм здійснюється на підставі відповідних рішень про затвердження цих програм;

4) встановити у 2019 році відповідно до рішення Київської міської ради від 13 вересня 2018 року N 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" (Порядок N 1369/5433) базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в розрахунку на місяць у розмірі 2490 гривень.

Встановити на 2019 рік Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) цільовий фонд вирівнювання у розмірі 558275900 гривень;

5) забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються;

6) секретаріату Київської міської ради забезпечити експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, інші комунальні послуги, охорона будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше).

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках, комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва" користуються приміщеннями без відшкодування витрат секретаріату Київської міської ради;

7) виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

8) встановити, що:

50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва;

5 відсотків суми надходжень від орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, яка надходить на рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація", зараховується до загального фонду бюджету міста Києва. Решта коштів, що залишаються у розпорядженні підприємства використовуються для виконання його статутних функцій;

30 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва (крім комунальних некомерційних підприємств), включених до мережі Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий рахунок Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та використовуються на невідкладні ремонти приміщень (обладнання) закладів охорони здоров'я за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку;

9) встановити, що комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів від плати за паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, які закріплені за комунальним підприємством, перераховує 60 відсотків отриманих коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

10) встановити мінімальні розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва при укладанні та внесенні змін до договорів оренди земельних ділянок згідно з додатком 11 до цього рішення;

11) виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при коригуванні показників бюджету міста Києва за рахунок залишків бюджетних коштів, що складуться за 2018 рік, у другому півріччі 2019 року, додатково врахувати кошти в сумі 500000000 гривень на капітальні вкладення з урахуванням вимог закону України про Державний бюджет України на 2019 рік в частині будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

12) затвердити параметри громадського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 13.

Коментар ЛІГА:ЗАКОН

Додатки 1 - 13 до рішення Київської міської ради буде розміщено найближчим часом

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали