Оплата та поставка | Питання-відповідь | Техпідтримка | Контакти
(044) 537-1589   537-1579
робота офіса з 10:00 до 17:00

Нові надходження текстів ДБН та ДСТУ за Грудень та Листопад

назва документу дата надходження/зміни
ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чверть маски. Вимоіи, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT)листопад, 2018
ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT)листопад, 2018
ДСТУ 8043:2015 Борошно вапнякове для сільськогосподарських тварин. Технічні умовилистопад, 2018
ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чириковалистопад, 2018
ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіналистопад, 2018
ДСТУ 4069:2016 Напої безалкогольні. Загальні технічні умовилистопад, 2018
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування листопад, 2018
ДСТУ EN 13942:2018 (EN 13942:2009, IDT; ISO 14313:2007, MOD) Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні кранилистопад, 2018
ДСТУ ISO 2810:2015 Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання (ISO 2810:2004, IDT)листопад, 2018
ДСТУ ISO 2808:2015 Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2007, IDT)листопад, 2018
ДСТУ ISO 1520:2015 Фарби та лаки. Випробування на витягування (ISO 1520:2006, IDT)листопад, 2018
ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (EN ISO 14122-3:2001, IDT)листопад, 2018
ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT) Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходилистопад, 2018
ДСТУ EN ISO 14122-1:2016 (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT) Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступулистопад, 2018
ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT ) Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 1. Загальні настанови за методиками випробуваннялистопад, 2018
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)листопад, 2018
ДСТУ EN 60214-1:2016 (EN 60214-1:2014, IDT) Перемикачі відгалужень. Частина 1. Вимоги до технічних характеристик та методи випробуваннялистопад, 2018
ДСТУ EN 60076-19:2016 (EN 60076-19:2015, IDT) Трансформатори силові. Частина 19. Правила визначення невизначеностей під час вимірювання втрат у силових трансформаторах та реакторахлистопад, 2018
ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понятьлистопад, 2018
ДСТУ 7955:2015 Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимогилистопад, 2018
ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT) Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимогилистопад, 2018
ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурілистопад, 2018
ДСТУ EN 15267-1:2016 (EN 15267-1:2009, IDT) Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 1. Основні положеннялистопад, 2018
ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT) Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місцялистопад, 2018
ДСТУ EN 15889:2017 (EN 15889:2011, IDT) Пожежні рукави. Методи випробуваннялистопад, 2018
ДСТУ 5083:2008 Буряки. Методи виявляння ризоманіїлистопад, 2018
ДСТУ ISO 7562-2001 Картопля. Настанови щодо зберігання у сховищі зі штучним вентилюванням (ISO 7562:1990, IDT)листопад, 2018
ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умовилистопад, 2018
ДСТУ ISO 3595:2007 Жир молочний. Виявлення рослинного жиру з використанням фітостерилацетату (ISO 3595:1976, IDT)листопад, 2018
ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину B1 (ISO 6651:1987, IDT)листопад, 2018
ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії (ISO 14181:2000, IDT)листопад, 2018
ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)листопад, 2018
ДСТУ 7794:2015 Машини картоплезбиральні. Методи випробуваннялистопад, 2018
ДСТУ 7397:2013 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Метод визначання прогнозованої стійкості під час зберіганнялистопад, 2018
ДСТУ 6052:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності дії гербіцидів на бур'янилистопад, 2018
ДСТУ 4948:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратівлистопад, 2018
ДСТУ 4823.2:2007 Продукти м'ясні. Органолептичне оцінювання показників якості. Частина 2. Загальні вимогилистопад, 2018
ДСТУ 6082:2009 Молоко та молочні продукти. Методи визначання густинилистопад, 2018
ДСТУ 6083:2009 Молоко. Метод визначання чистотилистопад, 2018
ДСТУ ISO 2917-2001 М'ясо та м'яснi продукти. Визначання рН (контрольний метод) (ISO 2917:1999, IDT)листопад, 2018
ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT) Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергіїлистопад, 2018
ДСТУ ISO 13351-97 Промислові вентилятори. Розмірилистопад, 2018
ДСТУ ISO 5802:2010 Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановленнялистопад, 2018
ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT) Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піскулистопад, 2018
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимогилистопад, 2018
ДСТУ IEC 60519-1:2016 (IEC 60519-1:2015, IDT) Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні технічні вимогилистопад, 2018
ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT) Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газомлистопад, 2018
ДСТУ IEC 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT) Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типулистопад, 2018
ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT) Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосуваннялистопад, 2018
ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT) Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторівлистопад, 2018
ДСТУ EN ISO 23277:2014 Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні прийманнялистопад, 2018
ДСТУ EN ISO 4136:2014 Випробування зварних з`єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяглистопад, 2018
ДСТУ EN 61378-1:2016 (EN 61378-1:2011, IDT) Трансформатори перетворювальні. Частина 1. Трансформатори промислової призначеностілистопад, 2018
ДСТУ EN 60269-1:2015 (EN 60269-1:2007, IDT) Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимогилистопад, 2018
ДСТУ EN 12629-2:2014 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоківлистопад, 2018
ДСТУ EN 10131:2009 Вироби плоскі холоднокатані з низько вуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та формулистопад, 2018
ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документаціялистопад, 2018
ДСТУ 4853:2007 Пиво. Правила приймання та методи відбирання проблистопад, 2018
ДСТУ 4852:2007 Пиво. Методи визначення кислотностілистопад, 2018
ДСТУ 4851:2007 Пиво. Методи визначення кольорулистопад, 2018
ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT) Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)листопад, 2018
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваннялистопад, 2018
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваннялистопад, 2018
ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдальна)жовтень, 2018
Copyright © 2006-2017 НПО «Норматив». All rights reserved.