Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Деякі питання формування Переліку наукових фахових видань України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2019

м. Київ

N 1386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2019 р. за N 1175/34146

Деякі питання формування Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до статей 8, 18 Закону України "Про державну таємницю", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630), пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року N 567 (Постанова N 567), та Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32 (Порядок N 32), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за N 148/31600,

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) до Переліку наукових фахових видань України (далі - Перелік) включаються наукові періодичні видання, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, з присвоєнням категорії "Б" за умови дотримання таких вимог:

наявність свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною сферою його розповсюдження;

забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та здійснюють дослідження за однією зі спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання, і мають не менше однієї публікації за останні три роки у виданнях, включених до Переліку;

наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми, науковий ступінь за однією зі спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання, і не менше трьох публікацій за останні п'ять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до Переліку, або у періодичних наукових виданнях інших держав. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

2) для включення до Переліку наукових періодичних видань, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, до МОН подаються такі документи:

клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника, з інформацією про тематичну спрямованість наукового видання (спеціальності, за якими видання публікує наукові праці) та про забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів;

копія дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчена в установленому порядку;

інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім'я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового видання (за наявності) з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані в них матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента);

3) подані документи відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1058 (Положення N 1058), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1167/19905, розглядаються експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з національної безпеки та спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу (таємно). Висновок експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт долучається до матеріалів, що подаються на розгляд атестаційної колегії МОН;

4) про прийняте рішення МОН інформує засновника (співзасновників) видання шляхом надання витягу з відповідного наказу МОН.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є.

 

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

В. Бухарєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали